153 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΚΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΔΕ 153   2017

1ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή
2ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή
3ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή
4ο Μάθημα : Διαστήματα Εμπιστοσύνης
5ο Μάθημα : Έλεγχος υποθέσεων

6ο Μάθημα : ΄Ελεγχος υποθέσεων
7ο Μάθημα : ΄Ελεγχος υποθέσεων
8ο Μάθημα : Απλή παλινδρόμηση
9ο Μάθημα : Πολλαπλή  παλινδρόμηση
10ο Μάθημα : Πιθανότητες
11ο Μάθημα : Θέματα από τελικές εξετάσεις παρελθόντων ετών
12ο Μάθημα : Θέματα από τελικές εξετάσεις παρελθόντων ετών
13ο Μάθημα : Θέματα από τελικές εξετάσεις παρελθόντων ετών
14ο Μάθημα : Kεντρικό οριακό θεωρημα

inl.gr Copyright ©2013