251 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΚΥ


Πιθανά Θέματα εξετάσεων 2017  ΠΔΕ 251

1o Eπαναληπτικό  Μάθημα (NEO) : Υπολογισμός ΠΑ με διαφορετικά επιτόκια - Διηνεκείς  Πρόσοδοι
2o Eπαναληπτικό  Μάθημα (NEO) : Υπολογισμός ΠΑ  Oμολόγων
3o Eπαναληπτικό  Μάθημα (NEO) :  Eπιλογή έργων με διαφορετική διάρκεια -Υπολoγισμός  Κόστος Κεφαλαίου , Επένδυσης - Απόδοση μετοχής - CAPM
4o Eπαναληπτικό  Μάθημα (NEO) :  KΠΑ Επένδυσης - Απόδοση χαρτοφυλακίου - Κίνδυνος χαρτοφυλακίου (ή τυπική απόκλιση)
5o Eπαναληπτικό  Μάθημα (NEO) :  Aναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση μετοχών και χαρτοφυλακίου σύμφωνα με CAPM - Συντελεστής Προσδιορισμού (R2)
6o Eπαναληπτικό  Μάθημα (NEO) :  Aναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση μετοχών και χαρτοφυλακίου για τις αποτελεσματικές αγορές
7o Eπαναληπτικό  Μάθημα (NEO) :  Tυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου με 3 μετοχές
8o Eπαναληπτικό  Μάθημα (NEO) :  Απόδοση και Kίνδυνος χαρτοφυλακίου

inl.gr Copyright ©2013