253 Εισαγωγή Στη Διοικητική Επιστήμη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΚΥ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  2017

1ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Xρονικός προγραμματισμός   έργων
2ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Xρονικός προγραμματισμός   έργων
3ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Πρόβλημα συντομότερης διαδρομής
4ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Ζευγνύων δένδρο
5ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Γραμμικός προγραμματισμός - Ανάλυση ευαισθησίας
6ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Πιθανότητες
7ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Γραμμικός προγραμματισμός 
8ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Γραμμικός προγραμματισμός  
9ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Γραμμικός προγραμματισμός

10ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Τελικές 2019

11ο Επαναληπτικό Μάθημα (ΝΕΟ) : Τελικές 2019

 

ω

 

inl.gr Copyright ©2013