ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα διαδραστικά TEST  του μαθήματος  «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»   υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο), με ανάλυση των ορθών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο των γνωσεών σας.

Στα διαδραστικά TEST οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ξεκινούν από το κεφάλαιο 1 του βιβλίου "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" Γ΄Λυκείου και σταδιακά ολοκληρώνονται με το τελευταίο κεφάλαιο 11

 

inl.gr Copyright ©2013