ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα διαδραστικά TEST  του μαθήματος  «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»   υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο), με ανάλυση των ορθών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο των γνωσεών σας.

Στα διαδραστικά TEST οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ξεκινούν από το κεφάλαιο 1 του βιβλίου "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" Γ΄Λυκείου και σταδιακά ολοκληρώνονται με το τελευταίο κεφάλαιο 11

Στα διαδραστικά TEST ο υποψήφιος ελέγχει τις γνώσεις του. Οι ερωτήσεις των TEST καλύπτουν όλο το εύρος της απαιτούμενης ύλης σύμφωνα με την προκήρυξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι απαντήσεις αναλύονται εκτενώς με αναφορά στη θεωρία των βιβλίων.

Συνολικό κόστος και των 4 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ TEST 150 ευρώ

 

 

inl.gr Copyright ©2013