ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πηγαίνετε στη διεύθυνση : www.eek.edu.gr όπου υπάρχουν 35 TEST πάνω στις Λεκτικές δεξιότητες και κατανόηση κειμένου. Eν συνεχεία πηγαίνετε στο πεδίο "ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α ΣΤΑΔΙΟΥ" .  Το 1ο και 2ο   TEST είναι δωρεάν και μπορείτε να το δείτε χωρίς τη χρήση κωδικών.

Το συνολικό κόστος και στα 4 ΤΕST ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  (Άλγεβρα - Στατιστική, Οικονομική θεωρία, Λογιστική, Λεκτικές δεξιότητες ανέρχεται σε 150  ευρώ

Tα ζωντανά (live) μαθήματα ΑΛΓΕΒΡΑ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για τους υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού της τράπεζας Ελλάδος θα ξεκινήσουν στις 3/1/2020 με τις αρχές οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ)  και ώρα 9 μμ. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά

Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να τα δει τη συγκεκριμένη ώρα τα μαθήματα θα αποθηκεύονται  στο σκληρό δίσκο και μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη ώρα, χωρίς όμως να μπορεί να κάνει ερωτήσεις. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 22/1/2020. Κάθε μάθημα θα διαρκεί 2 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες info@inl.edu.gr ή τηλ 6974588700

 Σημείωση: Για όλα τα live μαθήματα θα υπάρξει EXTRA χρέωση 50 ευρώ

inl.gr Copyright ©2013