ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πηγαίνετε στη διεύθυνση : www.eek.edu.gr όπου υπάρχουν 35 TEST πάνω στις Λεκτικές δεξιότητες και κατανόηση κειμένου. Eν συνεχεία πηγαίνετε στο πεδίο "ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Α ΣΤΑΔΙΟΥ" όπου υπάρχου 35 TEST.  Το 1ο TEST είναι δωρεάν και μπορείτε να το δείτε χωρίς τη χρήση κωδικών

inl.gr Copyright ©2013