ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα διαδραστικά TEST  του μαθήματος της «Λογιστικής»   υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο), με ανάλυση των ορθών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο των γνωσεών σας.

Στα διαδραστικά TEST ο υποψήφιος ελέγχει τις γνώσεις του.  Οι απαντήσεις αναλύονται εκτενώς με αναφορά στη θεωρία των βιβλίων.

Tο 1ο Διαδραστικό TEST στην Λογιστική , μπορείτε να το παρακολουθήσετε χωρίς τη χρήση κωδικών

 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ TEST ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες info@inl.edu.gr ή τηλ 6974588700

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013