ΠΔΕ 103 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΚΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΔΕ 103

Ευρετήριο

1ο Επαναληπτικό Μάθημα : Συναρτήσεις Ζήτησεις - Συναρτήσεις Προσφοράς - Ισοροπία προσφοράς- ζήτησης
2ο Επαναληπτικό Μάθημα : Συνάρτηση παραγωγής - Μέγιστο και Ελάχιστο Συνάρτησης
3ο Επαναληπτικό Μάθημα : Μεγιστοποίηση - Ελαχιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων
4ο Επαναληπτικό Μάθημα : Απλοποίηση συναρτήσεων -Εκθετικές - Λογαριθμικές συναρτήσεις
5ο Επαναληπτικό Μάθημα : Απλοποίηση συναρτήσεων -Εκθετικές - Λογαριθμικές συναρτήσεις
6ο Επαναληπτικό Μάθημα : Απλοποίηση συναρτήσεων -Εκθετικές - Λογαριθμικές συναρτήσεις
7ο Επαναληπτικό Μάθημα : Απλοποίηση συναρτήσεων -Εκθετικές - Λογαριθμικές συναρτήσεις​
8ο Επαναληπτικό Μάθημα :  Ανισώσεις
9ο Επαναληπτικό Μάθημα : Παράγωγοι
10ο Επαναληπτικό Μάθημα :Κανόνας αλυσίδας
11ο Επαναληπτικό Μάθημα : Μερική παράγωγος
12ο Επαναληπτικό Μάθημα : Ολική παράγωγος
13ο Επαναληπτικό Μάθημα :Oλοκληρώματα

14ο Επαναληπτικό Μάθημα :Ολοκλήρωση με αντικατάσταση
15ο Επαναληπτικό Μάθημα :Oλοκλήρωση κατά παράγοντες
16ο Επαναληπτικό Μάθημα :Ορισμένα Oλοκληρώματα
17ο Επαναληπτικό Μάθημα :Ορισμένα Oλοκληρώματα

inl.gr Copyright ©2013