ΠΔΕ 103 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση. Μαθήματα για νέους φοιτητές ΑΠΚΥ 2017-2018

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΔΕ  103  "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι"   (Μαθηματικά)

Τα μαθήματα προετοιμασίας για τη Θ.Ε. ΠΔΕ 103 του ΑΠΚΥ άρχισαν. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα πηγαίνοντας στο πεδίο ΠΔΕ 103 "Προπαρασκευαστικά Μαθήματα ΄Ετους" για να  παρακολουθήσετε χωρίς τη χρήση κωδικών τα 2 πρώτα δωρεάν μαθήματα.  Η προετοιμασία θεωρείται απαραίτητη ώστε να είστε σε θέση να παρακολουθείτε άνετα τους καθηγητές σας κατά την παράδοση των μαθηματικών τον Σεπτέμβριο 2017. Για να παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα  επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο  6974588700  και  info@inl.edu.gr

Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη μετάδοση του μαθήματος επικοινωνείτε στο e mail μας και ο τεχνικός μας θα σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα

ΠΔΕ  102  "ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"   

Τα μαθήματα προετοιμασίας για τη Θ.Ε. ΠΔΕ 102 του ΑΠΚΥ άρχισαν. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα πηγαίνοντας στο πεδίο ΠΔΕ 102 "Μαθήματα ΄Ετους" για να  παρακολουθήσετε χωρίς τη χρήση κωδικών τα 2 πρώτα δωρεάν μαθήματα.  Η προετοιμασία θεωρείται απαραίτητη ώστε να είστε σε θέση να παρακολουθείτε άνετα τους καθηγητές σας κατά την παράδοση των μαθηματικών τον Σεπτέμβριο 2017
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο  6974588700  και  info@inl.edu.gr

Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη μετάδοση του μαθήματος επικοινωνείτε στο e mail μας και ο τεχνικός μας θα σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα

inl.gr Copyright ©2013