ΠΔΕ 301 Νομισματικά και Τραπεζικά

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΚΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Περιεχόμενα

1ο Επαναληπτικο Μάθημα: Kαταλογισμός ΓΒΕ
2ο Επαναληπτικο Μάθημα: Κατάσταση κόστους παραχθέντων- Κατάσταση κόστους πωληθέντων-κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
3ο Επαναληπτικο Μάθημα: Ασκήσεις από προηγούμενες τελικές εξετάσεις
4ο Επαναληπτικο Μάθημα: Από 4ο επαν μάθημα και μετά θα υπάρχουν οι ασκήσεις από προηγούμενες τελικές εξετάσεις
5ο Επαναληπτικο Μάθημα: Aσκήσεις
6ο Επαναληπτικο Μάθημα:Aποτίμηση μετοχών, Υπόδειγμα Gordon - Θεωρία ορθολογικών προσδοκιών -Αποτελεσματικές αγορές
7ο Επαναληπτικο Μάθημα:Aποτίμηση μετοχών, Υπόδειγμα Gordon - Θεωρία ορθολογικών προσδοκιών -Αποτελεσματικές αγορές

 

inl.gr Copyright ©2013