ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική / 2o Μάθημα

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video:
Αν χρησιμοποιείτε τον Chrome: Κάντε αριστερό click στο λουκετάκι δίπλα από τη διεύθυνση και για το flash επιλέξτε να επιτραπεί (allow).
Αν χρησιμοποιείτε τον firefox: Κάντε αριστερό click πάνω στο Run Adobe Flash στην μαύρη περιοχή του video. Μετά πατήστε να επιτραπεί η χρήση του.

inl.gr Copyright ©2013