ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

1ο TEST ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Στο μάθημα της Οικονομικής θεωρίας υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο) με ανάλυση των ορθών απαντήσεων.Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο γνώσεών σας.

Οι ερωτήσεις προέρχονται από τις εξής πηγές:

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  Γ΄ Γενικού Λυκείου 
 2. Από θέματα γραπτών διαγωνισμών δημοσίου παρελθόντων ετών (Υπουργείο Οικονομικών, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος,  κλπ)
 3. Από βάση δεδομένων  πολλαπλών επιλογών του φροντιστηρίου μας

Απαραίτητο επίπεδο γνώσεων για να είστε σε θέση να απαντάτε σωστά  στα διαδραστικά test είναι να έχετε παρακολουθήσει  τα   ON LINE μαθήματα του φροντιστηρίου μας ή να έχετε μια καλή βάση στiς Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το 17ο Διαδραστικο TEST ' Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" χωρίς τη χρήση κωδικών, είναι δωρεάν

 

 


Εναρξη
1/15
Βαθμολογία: 0/15 σωστές

Ερώτηση 1

Βασικό χαρακτηριστικό των κεφαλαιουχικών αγαθών είναι ότι:

 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση

 • Σωστή

  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για την παραγωγή άλλων αγαθών

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση:   3 

Ανάλυση : Σελ. 12   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 

 Ερώτηση 2

Oι κοινωνικοί θεσμοί  της οικονομίας είναι

 • Το νοικοκυριό

 • Το κράτος

 • Σωστή
Εξήγηση:

Σωστή απάντηση η 4 

Ανάλυση : Σελ. 13  "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Ερώτηση 3

Τι από τα παρακάτω δεν είναι συντελεστής παραγωγής

 • Το έδαφος

 • Σωστή
 • Η εργασία

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση : 2 

Ανάλυση : Σελ. 16   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Ερώτηση 4

Βασικές προϋποθέσεις  στις οποίες στηρίζεται η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι

 • Η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές

 • Η οικονομία παράγει μόνο 2 αγαθά

 • Σωστή
Εξήγηση:

Σωστή απάντηση: 4 

Ανάλυση : Σελ. 18   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Ερώτηση 5

Η τηλεόραση, τα βιβλία και το ψυγείο ανήκουν

 • Κεφαλαιουχικά αγαθά

 • Σωστή

  Διαρκή καταναλωτικά αγαθά

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση: 3 

Ανάλυση : Σελ. 12   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Ερώτηση 6

Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ή καμπύλη μετασχηματισμμού) δείχνει

 • Ποιές ποσότητες αγαθών  μπορεί να παράγεται σε μια οικονομία ανεξάρτητα από την τεχνολογία παραγωγής

 • Σωστή
 • Ποια αγαθά παράγονται και σε ποιές ποσότητες δεδομένης της τεχνολογίας

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση: 2 

Ανάλυση : Σελ. 20   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Ερώτηση 7

Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι

 • Το κόστος παραγωγής του αγαθού

 • Προκύπτει από την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

 • Σωστή
Εξήγηση:

Σωστή απάντηση: 4 

Ανάλυση : Σελ. 20   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Ερώτηση 8

Κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Α (ή εναλλακτικό κόστος) είναι

 • Η απώλεια της ευκαιρίας να αποκτηθεί ένα αγαθό, 

 • Σωστή
 • Η ποσότητα που πρέπει να παράγουμε  από ένα  αγαθό Α , ώστε να θυσιάσουμε μια επί πλέον μονάδα από το Αγαθό  Β

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση: 2 

Ανάλυση : Σελ. 21   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Ερώτηση 9

Ο τύπος εύρεσης του κόστους ευκαιρίας (Κ.Ε.) ενός αγαθού Χ (σε όρους ενός άλλου αγαθού Υ) είνα

 • Σωστή

  Κ.Ε.χ=(Μονάδες του αγαθού Υ που θυσιάζονται)/(Μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται)

 • Οι απαντήσεις 1 και 2 είναι σωστές

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση: 1

Ανάλυση : Σελ. 21   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Τύπος κόστους ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Υ

Κ.Ε.χ=(Μονάδες του αγαθού Υ που θυσιάζονται)/(Μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται)

 Ερώτηση 10

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας

Συνδυασμοί Ποσοτήτων

Τρόφιμα (Τόννοι)

Υφάσματα (Τόννοι)

Α

200

100

Β

140

130

 Το κόστος ευκαιρίας των υφασμάτων είναι

 • Σωστή

  2

 • 2,5

Εξήγηση:

 Σωστή απάντηση: 1 

Ανάλυση : Σελ. 21   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Τύπος κόστους ευκαιρίας (Κ.Ε.) του αγαθού Χ (Υφάσματα)

Κ.Ε.χ=(Μονάδες του αγαθού Υ που θυσιάζονται)/(Μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται)

Κ.Ε.υφασμ. =(200 - 140)/130 - 100)= 60/30 =2

Ερμηνεία Κ.Ε. υφασμ:  Για να παραχθεί 1 τόννος ύφασμα θα πρέπει να μην παραχθουν (να Θυσιαστούν) 2 τόννοι τροφίμων

  Πρακτικός κανόνας εύρεσης Κ.Ε.

Θα αφαιρείτε από κάθε στήλη τον μικρότερο αριθμό από τον μεγαλύτερο

 Ερώτηση 11

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας

Συνδυασμοί Ποσοτήτων

Τρόφιμα (Τόννοι)

Υφάσματα (Τόννοι)

Α

200

100

Β

140

130

 Το κόστος ευκαιρίας των τροφίμων είναι

 • 2

 • Σωστή
 • 3,5

Εξήγηση:

 Σωστή απάντηση: 2 

Ανάλυση : Σελ. 21   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 Τύπος κόστους ευκαιρίας (Κ.Ε.) του αγαθού Χ (Τρόφιμα)

Κ.Ε.χ=(Μονάδες του αγαθού Υ που θυσιάζονται)/(Μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται)

Κ.Ε. τροφίμων =(130 - 100)/(200 - 140)= 30/60 =0,5

Ερμηνεία Κ.Ε. τροφ:  Για να παραχθεί 1 τόννος τρόφιμα  θα πρέπει να μην παραχθουν (να Θυσιαστούν) 0,5 τόννοι ύφασμα

  Πρακτικός κανόνας εύρεσης Κ.Ε.

Θα αφαιρείτε από κάθε στήλη τον μικρότερο αριθμό από τον μεγαλύτερο

 Υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνετε εξάσκηση εύρεσης του Κ.Ε.  χρησιμοποιώντας τον πίνακα 1.1 Σελ. 21   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου και ακολουθώντας τον πρακτικό κανόναΕρώτηση 12

Το Κ.Ε. του υφάσματος είναι 2 και το Κ.Ε. των τροφίμων είναι 0,5 (Από ερωτήσεις 11 και 12).

Οι ποσότητες αυτές είναι πάντοτε

 • ίσες 

 • Σωστή

  Αντίστροφες 

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση: 3 

πχ. Αντίστροφος του αριθμού 5 είναι το 1/5 και αντίστροφος του 1/5 είναι το 5

Αντίστροφος του 2 είναι το 1/2 (ή 0,5)  και αντίστροφος του 1/2 είναι το 2

Ανάλυση : Σελ. 21   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

 

 Ερώτηση 13

Το κόστος ευκαιρίας (Κ.Ε.) του υφάσματος είναι 2

 

Τρόφιμα (Τόννοι)

Υφάσματα (Τόννοι)

Α

200

100

Β

Χ

130

Να συμπληρωθεί το Χ

 • 70

 • Σωστή

  140

Εξήγηση:

 Τύπος κόστους ευκαιρίας (Κ.Ε.) του αγαθού Χ (Υφάσματα)

Κ.Ε.χ=(Μονάδες του αγαθού Υ που θυσιάζονται)/(Μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται) ή

 2=(200 - Χ)/(130 - 100) ή

2=(200 -Χ)/30  ή 60 = 200 - Χ και  Χ = 140

Σημείωση : Στον αριθμητή βάζουμε 200 - Χ και όχι  Χ - 200 γιατι ακολουθώ τον πρακτικό κανόνα αφαιρώντας το μικρότερο από το μεγαλύτερο. Παρατηρώντας τον ανωτέρω πίνακα οι ποσότητες του υφάσματος αυξάνονται, άρα των τροφίμων θα μειώνονται άρα το 200 θα είναι μεγαλύτερο  από το Χ

 Ερώτηση 14

Χρησιμοποιώντας την  καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ) μπορούμε να παρουσιάσουμε την οικονομική ανάπτυξη (θέμα από  γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ)

 • Μια μετακίνηση κατά μήκος της Κ.Π.Δ

 • Σωστή
 • Μία μετατόπιση της Κ.Π.Δ προς τα Αριστερά

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση: 2

Μετατόπιση της Κ.Π.Δ προς τα δεξιά σημαίνει οικονομική ανάπτυξη για μια οικονομία

Μετατόπιση της Κ.Π.Δ προς τα αριστερά σημαίνει οικονομική κάμψη για μια οικονομία

Ανάλυση : Σελ. 19   "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄ΛυκείουΕρώτηση 15

Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μιας επιχείρησης υποδηλώνει  (θέμα από  γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ)

 • Το συνολικό κόστος των παραγόμενων ποσοτήτων των αγαθών (προϊόντων) της επιχείρησης

 • Σωστή

  Όλους τους συνδυασμούς των ποσοτήτων  των αγαθών που μπορεί να παράγει μια επιχείρηση με πλήρη απασχόληση των συντελεστών παραγωγής και με δεδομένη τεχνολογία

Εξήγηση:

 Σωστή απάντηση: 3

  Ο ορισμός της Κ.Π.Δ επιβάλλει σταθερή τεχνολογία και πλήρη απασχόληση συντελεστών παραγωγής, και δεν αναφέρεται σε κόστος παραγωγής

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1-15 ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ON LINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ


inl.gr Copyright ©2013