ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

17o ΤΕST ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Στο μάθημα της Οικονομικής θεωρίας υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο) με ανάλυση των ορθών απαντήσεων.Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο γνώσεών σας.

Οι ερωτήσεις προέρχονται από τις εξής πηγές:

 1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας  Γ΄ Γενικού Λυκείου 
 2. Από θέματα γραπτών διαγωνισμών δημοσίου παρελθόντων ετών (Υπουργείο Οικονομικών, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος,  κλπ)
 3. Από βάση δεδομένων  πολλαπλών επιλογών του φροντιστηρίου μας

Απαραίτητο επίπεδο γνώσεων για να είστε σε θέση να απαντάτε σωστά  στα διαδραστικά test είναι να έχετε παρακολουθήσει  τα   ON LINE μαθήματα του φροντιστηρίου μας ή να έχετε μια καλή βάση στiς Αρχές της Οικονομικής Θεωρίας 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το 17ο Διαδραστικο TEST ' Αρχές Οικονομικής Θεωρίας" χωρίς τη χρήση κωδικών, είναι δωρεάν

 


Εναρξη
1/15
Βαθμολογία: 0/15 σωστές

Ερώτηση 1

Στον ποιό κάτω πίνακα δίνονται οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας

 

Αγαθό Χ

Αγαθό Υ

A

20

120

B

40

80

 

To κόστος ευκαιρίας (Κ.Ε.) του αγαθού Χ στο σημείο Α (ή στο διάστημα ΑΒ ή σε όρους του αγαθού Υ)  είναι ................ μονάδες

 • -2

   

 • Σωστή
 • 1,8

   

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 2     Ανάλυση σελ. 20 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Τύπος Κ.Ε.χ = Μονάδες του αγαθού Υ που θυσιάζονται / Μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται = 40 / 20 = 2    (Θυσιάστηκαν δηλ δεν παρήχθησαν 120-80 = 40 μονάδες του αγαθού Υ  για να παραχθούν οι επιπλέον 40-20=20 μονάδες του αγαθού Χ

Το Κ.Ε. πρέπει να είναι θετικός αριθμός, το πρόσημο των μεταβολών δεν λαμβάνεται υπ΄όψη

Ερμηνεία Κ.Ε. : Για να παραχθεί 1 επίπλέον μονάδα από το αγαθό Χ θα πρέπει να μην παραχθούν 2 μονάδες από το αγαθό Υ

Σημείωση: Για την εύρεση του Κ.Ε. στον τύπο του Κ.Ε.  παρανομαστή  θα βάλουμε τις μονάδες που πρέπει να παράγουμε και αριθμητή τις μονάδες που πρέπει να θυσιάσουμε (Να εγκαταλείψουμε την παραγωγή τιυς)

 ΕΠΕΙΓΟΝ: ΕΙΤΕ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗ  ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ" Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΕ. EINAI MIA ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 Σημείωση: Μαθηματικά το κόστος ευκαιρίας έχει αρνητικό πρόσημοΕρώτηση 2

Στον ποιό κάτω πίνακα δίνονται οι παραγωγικές δυνατότητες μιας οικονομίας

 

Αγαθό Χ

Αγαθό Υ

A

20

120

B

40

80

 

To κόστος ευκαιρίας (Κ.Ε.) του αγαθού Υ στο σημείο Β (ή στο διάστημα ΒΑ ή σε όρους του αγαθού Χ)  είναι ................ μονάδες

 • Σωστή

  -0,5 

 • 1/3

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 1

Ανάλυση σελ. 20 " Αρχές οικονομικής θεωρίας" Γ΄Λυκείου

Τύπος Κ.Ε.y = Μονάδες του αγαθού Χ που θυσιάζονται / Μονάδες του αγαθού Υ που παράγονται = 20 / 40 = 0,5 ή 1/2    (Θυσιάστηκαν δηλ δεν παρήχθησαν 40-20 = 20 μονάδες του αγαθού Χ  για να παραχθούν οι επιπλέον 120-80 μονάδες του αγαθού Υ

Ερμηνεία Κ.Ε. : Για να παραχθεί 1 επίπλέον μονάδα από το αγαθό Υ  θα πρέπει να μην παραχθούν 0,5 μονάδες από το αγαθό Χ

 Παντοτε το Κ.Ε. του ενός αγαθού είναι αντίστροφο του άλλου. πχ το αντίστροφο του 7 είναι το 1/7 ή το αντίστροφο του 1/7 είναι το 7

Στην ερώτηση 1  το Κ.Ε. του αγαθού Χ είναι 2, άρα το Κ.Ε. του αγαθού Υ είναι 1/2 

Σύσταση : Το Κ.Ε. είναι θέμα SOS. Για την πλήρη κατανόηση της έννοιας του Κ.Ε. θα πρέπει να κάνετε εξάσκηση λύνοντας την  ερώτηση 8 σελ. 26 "Αρχές οικονομικής θεωρίας"Ερώτηση 3

Το Κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ είναι:  (θέμα από προηγούμενο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ)

 

 • Η ποσότητα ενός άλλου αγαθού Υ που θα πρέπει να στερηθούμε ώστε να αποκτήσουμε μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ

 • Το πηλίκο της ποσότητας ενός άλλου αγαθού Υ που πρέπει να στερηθούμε (να θυσιαστεί) προς την παραγωγή του αγαθού Χ, 

 • Σωστή
Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 4

Ανάλυση σελ. 20 - 21 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Τύπος Κ.Ε.χ = Μονάδες του αγαθού Υ που θυσιάζονται / Μονάδες του αγαθού Χ που παράγονται 

Κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος ενός αγαθού Χ  (Υπολογισμένο σε μονάδες ενός άλλου αγαθού Υ) είναι οι μονάδες από το αγαθό Υ που πρέπει να στερηθούμε (να μην το  παράγουμε)  για να αποκτήσουμε μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ 

Γενικά το  Κ.Ε. είναι αύξανόμενο, όσο αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Χ. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Χ (έστω όπλα) αποσπώνται από την παραγωγή του άλλου αγαθού Υ (έστω ψωμιού) παραγωγικοί συντελεστές  πχ εργάτες  που είναι  και λιγότερο κατάλληλοι για την παραγωγή όπλων. Οι επιπλέον όμως εργαζόμενοι οδηγούν στην αύξηση του κόστους 

Γενεσιουργός αιτία του Κ.Ε. είναι η στενότητα των συντελεστών παραγωγής (Εργασία, κεφάλαια κλπ)

 Ερώτηση 4

Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών, τότε για ένα κατώτερο αγαθό : (θέμα από προηγούμενο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ)

 • Αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών

 • Σωστή

  Μειώνεται η ζητούμενη ποσότητά του

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 3

Ανάλυση σελ. 35 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Oρισμοί:

1. Κανονικό αγαθό: To αγαθό του οποίου η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται

2. Κατώτερο αγαθό: To αγαθό του οποίου η ζήτηση μειώνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται (Αγαθό του φτωχού)

Σημείωση: Οι έννοιες ΚΑΝΟΝΙΚΟ ή ΚΑΤΩΤΕΡΟ αγαθό συνδέονται με το εισόδημα του καταναλωτήΕρώτηση 5

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές και οι ζητούμενες ποσότητες ενός αγαθού Α

Συνδιασμοί

Τιμή (P)

Zητούμενη ποσότητα

Αγαθού Α  (Q)

A

10

60

B

15

45

Eαν η τιμή αυξηθεί από 10 σε 15 ευρώ η ελαστικότητα ζήτησης (ως προς την τιμή) είναι:

 • Σωστή

  -0,5

 • -1

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 1

Ανάλυση σελ. 39 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Ez= ΔQ / ΔP * P/Q=  - 15 / 5 * 10 / 60 = - 0,5  (Σημείωση: Μόνο αν η άσκηση ζητάει να χαρακτηρίσουμε τη ζήτηση αν είναι ελαστική ή ανελαστική παίρνουμε την απόλυτη τιμή δηλ 0,5)

Ορισμοί: 

1. Ελαστικότητα ζήτησης (ως προς την τιμή) είναι η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής 

2.  ή με άλλα λόγια ελαστικότητα ζήτησης είναι η αντίδραση των καταναλωτών στις μεταβολές της τιμής του προϊόντος πχ. εαν η επιχείρηση αυξήση την τιμή του προϊόντος 10 % η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί πάνω ή κάτω από 10 % ή θα μειωθεί ακριβώς 10 %?

3. Τύπος Ελαστικότητας ζήτησης:  Ez =ποσοστιαία μεταβολής ζητούμενης ποσότητας / ποσοστιαία μεταβολή τιμής  ή Ez = ΔQ / ΔP * P / Q (Μαθηματικός τύπος)

4. Xρησιμοποιώντας τον τύπο της ελαστικότητας, η ζήτηση χαρακτηρίζεται:

α) Ελαστική  εαν Εz >1

β) Ανελαστική εαν Εz <1

γ) Μοναδιαίας ελαστικότητας Ez = 1

5. Εαν η Ελαστικότητα ζήτησης σε απόλυτες τιμές είναι μεγαλύτερη του 1 η ζήτηση του είναι Ελαστική

6. Εαν η Ελαστικότητα ζήτησης σε απόλυτες τιμές είναι μικρότερη του 1 η ζήτηση του είναι Ελαστική

5. Εαν η Ελαστικότητα ζήτησης σε απόλυτες τιμές είναι ίση με  1 η ζήτηση του προϊόντος χαρακτηρίζεται ως μοναδιαίας ελαστικότηταςΕρώτηση 6

Δύο αγαθά Χ και Υ είναι υποκατάστατα και έχουν ελαστική ζήτηση. Αν αυξηθεί τιμή του αγαθού Χ τότε:  (θέμα από προηγούμενο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ)

 • Αυξάνεται η δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ 

 • Σωστή

  Αυξάνεται η ζήτηση του αγαθού Υ

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 3

Ανάλυση σελ. 35 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Ορισμοί:

1. Υποκατάστατα αγαθά: Δύο αγαθά ονομάζονται υποκατάστατα , όταν το ένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του άλλου , για να ικανοποιήσει την ίδια ανάγκη.   πχ το ψάρι είναι υποκατάστατο του κρέατος ή το κρέας είναι υποκατάστατο του ψαριού (Και τα δύο ικανοποιούν την ίδια ανάγκης, της διατροφής). Αν αυξηθείη τιμή του κρέατος, οι καταναλωτές θα μειώσουν τη ζητούμενη ποσότητα του κρέατος και θα το υποκαταστήσουν με το ψάρι  με συνέπεια να αυξηθεί η ζήτηση ψαριού . (ceteris paribus)

2. Συμπληρωματικά αγαθά : Δύο αγαθά ονομάζονται συμπληρωματικά , όταν η κατανάλωση του ενός απαιτεί και την κατανάλωση του άλλου για την ικανοποίηση μιας ανάγκης πχ ο καφές και η ζάχαρη. πχ καφές πικρός δεν πίνεται. Αν αυξηθεί η τιμή του καφέ θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητά του με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μειώσουν και τη ζήτηση της ζάχαρης την οποία χρησιμοποιούσαν  ως συμπλήρωμα του καφέ (ceteris paribus)

3. Στην άσκησή μας τα 2 αγαθά Χ και Υ είναι υποκατάστατα, όταν αυξηθεί η τιμή του Χ, θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα του Χ (Νόμος της Ζήτησης) οι καταναλωτές θα σταφούν στο υποκατάστατο αγαθό Υ , άρα θα αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού ΥΕρώτηση 7

Η αγοραία καμπύλη ζήτησης ενός κανονικού αγαθού μετατοπίζεται προς τα δεξιά αν :

 

 • Μειωθεί ο αριθμός τω καταναλωτών

 • Αυξηθούν οι φόροι

 • Σωστή
Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 4

Ανάλυση σελ. 35 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

1. Η απάντηση 1 δεν ισχύει.Η μείωση του αριθμού των καταναλωτών οδηγεί σε μείωση της ζήτησης του προϊόντος (ισχύει και το αντίστροφο)  συνεπώς η καμπύλη ζήτησης θα μετατοπισθεί αριστερά

 2. Η απάντηση 2 δεν ισχύει γιατί το αγαθό είναι κανονικό. Η μείωση του εισοδήματος οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης , συνεπώς η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται αριστερά . (Κανονικό αγαθό: To αγαθό του οποίου η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται)

3. Η απάντηση 3 δεν ισχύει. Η αύξηση των φόρων οοδηγεί σε μείωση του εισοδήματος του καταναλωτή, άρα στη μείωση της ζήτησης, άρα η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται αριστερά

4. Ισχύει η απάντηση 4. Αν αυξηθεί η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού (γίνει ακριβότερο) οι καταναλωτές θα στραφούν στη ζήτηση του παρόντες αγαθού, άρα θα αυξηθεί η ζήτησή του με αποτέλεσμα η καμπύλη ζήτησης να μετατοπισθεί δεξιά

Σημείωση  1. Nα λύσετε την άσκηση 41 της οικονομικής θεωρίας του προηγούμενου γραπτού διαγωνισμού της τράπεζας Ελλάδος η οποία είναι αντίστροφη της παρούσας άσκησης (Έχει αναλυθεί και στα ON LINE μαθήματα)

                2. Να μελετηθούν οι σελίδες 34 - 48 του βιβλίου "Αρχές οικονομικής Θεωρίας" Γ΄Λυκείου , γιατί υπάρχουν θέματα SOSΕρώτηση 8

H xρησιμότητα της ελαστικότητας ζήτησης είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος γιατί:

 • Οι επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν τι επίπτωση θα έχει στη ζήτηση του προϊόντος  μια μείωση  της τιμής του προϊόντος

 • Οι επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν τι επίπτωση θα έχει στα έσοδά τους μια αύξηση της τιμής του προϊόντος

 • Σωστή
Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 4

Ανάλυση σελ. 45 - 46 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

1. Η ερώτηση 1 ισχύει . Η επιχείρηση, θέλοντας να αυξήσει τη ζήτηση του προϊόντος μπορεί να μειώσει την τιμή του προϊόντος που πουλά, ελπίζοντας με τη χαμηλότερη τιμή να αυξήσει τις πωλήσεις σε μονάδες, άρα να αυξήσει τα έσοδά της (Νόμος της ζήτησης)

Πρέπει λοιπόν η επιχείρηση να υπολογίσει την ελαστικότητα του προϊόντος δηλαδή εάν :

Α. Η ζήτηση είναι ελαστική   (Εz>1)

Β. Η ζήτηση είναι aνελαστική   (Εz <1)

Γ. Η ζήτηση είναι μοναδιαία    (Εz=1)

Τύπος Ελαστικότητας: Εz= ποσοστιαία μεταβολή ζητούμενης ποσότητας / ποσοστιαία μεταβολή τιμής  

Σενάριο 1 : Εαν η Εz >1 (πάντα σε απόλυτη τιμή)  η μείωση της τιμής θα οδηγήσει σε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας , δηλαδή στον τύπο της ελαστικότητας ο αριθμητής θα είναι μεγαλύτερος του παρανομαστή άρα Ez > 1  άρα η ζήτηση είναι ελαστική που σημαίνει ότι θα αυξηθούν τα έσοδα της επιχείρησης (Mε τη χαμηλότερη τιμή η επιχείρηση θα πωλήσει περισσότερες μονάδες του προϊόντος)  και ταυτόχρονα θα αυξηθούν και οι δαπάνες (έξοδα) των καταναλωτών (Το έσοδο για την επιχείρηση είναι δαπάνη για τον καταναλωτή).

Ισχύει και το αντίστροφο εαν η τιμή αυξηθεί. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής   αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της ζητούμενης ποσότητας , δηλαδή στον τύπο της ελαστικότητας ο αριθμητής θα είναι μεγαλύτερος του παρανομαστή άρα Ez > 1  άρα η ζήτηση είναι ελαστική που σημαίνει ότι θα μειωθούν  τα έσοδα της επιχείρησης (Με την υψηλότερη τιμή η επιχείρηση θα πωλήσει λιγότερα προϊόντα) και ταυτόχρονα θα μειωθεί και η δαπάνη των καταναλωτών (Με την υψηλότερη τιμή κάποιοι καταναλωτές δεν θα αγοράσουν το προϊόν (Νόμος της Ζήτησης)

Παράδειγμα :

Στον ποιό κάτω πίνακα έστω η επιχείρηση μειώνει την τιμή του προϊόντος  από 12 ευρώ (σημείο Α) σε 10  ευρώ (σημείο Β)   (Τα στοιχεία είναι από τον πίνακα 2.6 σελ 46 "Αρχές οικονομικής θεωρίας"

 

Τιμή (P)

Zητούμενη ποσότητα (Q)

Συνολική Δαπάνη

Συνολικά Έσοδα

Ελαστικότητα

Ζήτηση

Α

12

20

240

240

-6

Ελαστική

Β

10

40

400

400

-2,5

Ελαστική

Η επιχείρηση για να δει αν θα αυξήσεις τα έσοδά της μειώνοντας την τιμή υπολογίζει την ελαστικότητα ζήτησης : Εz=ΔQ / ΔP * P / Q = 20 / (-2) * 12 / 20 = - 6 ή 6 σε απόλ τιμή και επειδή Εz>1 η δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί, αλλά και τα έσοδα της επιχείρησης θα αυξηθούν.

Επαλήθευση:

Έσοδα επιχείρησης 12  Χ 20 = 240  (πριν την μείωση της τιμής)

Έσοδα επιχείρησης 10 Χ 40 = 400   (μετά τη μείωση της τιμής)

Αύξηση εσόδων                     160 ευρώ

Άρα αφού αυξήθηκαν τα έσοδα της επιχείρησης αυξάνουν και οι δαπάνες των καταναλωτών. (Προσωπικό παράδειγμα: Το καλοκαίρι  αγόρασα 1 καρπούζι από γύφτο και έδωσα 3 ευρώ, συνεπώς το έσοδο του γύφτου ήταν 3 ευρώ και η δαπάνη η δική μου 3 ευρώ. Αργότερα  από τον ίδιο γύφτο αγόρασε περίπου το ίδιο καρπούζι και πλήρωσα 5 ευρώ. Σε ερώτησή μου γιατί αυξήθηκε η τιμή μου είπε "εκείνα ήταν κλεμένα". (Εδώ καταργείται ο νόμος της ζήτησης). Συμπερασμα οι δικές μου  δαπάνες αυξήθηκαν συνεπώς  και τα έσοδα του γύφτου αυξήθηκαν

 Στον ποιό πάνω πίνακα έστω η επιχείρηση αυξάνει την τιμή του προϊόντος  από 10 ευρώ (σημείο Β) σε 12 ευρώ (σημείο Α)

Η επιχείρηση για να δει αν θα αυξήσει τα έσοδά της  υπολογίζει την ελαστικότητα ζήτησης : Εz=ΔQ / ΔP * P / Q = -20 / 2 * 10 / 40 = - 2, 5 ή 2,5 σε απόλ τιμή και επειδή Εz>1 η δαπάνη των καταναλωτών θα μειωθεί, αλλά και τα έσοδα της επιχείρησης θα μειωθούν.

Επαλήθευση:

Έσοδα επιχείρησης 10  Χ 40 = 400

Έσοδα επιχείρησης 12 Χ 20 = 240 

Μείωση εσόδων                  160 ευρώ

Άρα αφού μειώθηκαν τα έσοδα της επιχείρησης μειώθηκαν και οι δαπάνες των καταναλωτών.

  

Σενάριο 2 : Εαν η Εz  <1 (πάντα σε απόλυτη τιμή)  η μείωση της τιμής θα οδηγήσει σε αύξηση της ζητούμενης ποσότητας , όμως  στον τύπο της ελαστικότητας ο αριθμητής θα είναι μικρότερος  του παρανομαστή άρα Ez 

Ισχύει το αντίστροφο εαν η τιμή αυξηθεί. 

Παράδειγμα :

Στον ποιό κάτω πίνακα έστω η επιχείρηση μειώνει την τιμή του προϊόντος  από 6 ευρώ (σημείο Δ) σε 4  ευρώ (σημείο Ε)   (Τα στοιχεία είναι από τον πίνακα 2.6 σελ 46 "Αρχές οικονομικής θεωρίας"

 

Τιμή (P)

Zητούμενη ποσότητα (Q)

Συνολική Δαπάνη

Συνολικά Έσοδα

Ελαστικότητα

Ζήτηση

Δ

6

100

600

600

-0,9

Ανελαστική

Ε

4

130

520

520

-0,3

Ανελαστική

 

Η επιχείρηση για να δει αν θα αυξήσεις τα έσοδά της μειώνοντας την τιμή υπολογίζει την ελαστικότητα ζήτησης : Εz=ΔQ / ΔP * P / Q = 30/ (-2) * 6 / 100 = - 0,9 ή 0,9 σε απόλ τιμή 

Επαλήθευση:

Έσοδα επιχείρησης 6  Χ 100 = 600  (πριν την μείωση της τιμής)

Έσοδα επιχείρησης 4 Χ 130 = 520   (μετά τη μείωση της τιμής)

Μείωση εσόδων                     80 ευρώ

Άρα αφού μειώθηκαν τα έσοδα της επιχείρησης μειώνονται  και οι δαπάνες των καταναλωτών.

 Στον ποιό πάνω πίνακα έστω η επιχείρηση αυξάνει την τιμή του προϊόντος  από 4 ευρώ (σημείο Ε) σε 6 ευρώ (σημείο Δ)

Η επιχείρηση για να δει αν θα αυξήσει τα έσοδά της  υπολογίζει την ελαστικότητα ζήτησης : Εz=ΔQ / ΔP * P / Q = -30 / 2 * 4 / 130 = - 0,4 ή 0,4 σε απόλ τιμή 

Επαλήθευση:

 Να την κάνετε μόνη σας  βλέποντας τον ανωτέρω πίνακα οταν η τιμή αυξάνει από  4 σε 6 ευρώ 

Σενάριο 3 : Εαν η Εz  = 1 Μία μείωση  της τιμής έστω 8 % θα αυξήση  τη ζητούμενη ποσότητα 8 % , οπότε η δαπάνη των καταναλωτών και τα έσοδα δεν μεταβάλλονται και 

 Μία αύξηση της τιμής έστω 8 % θα μειώσει τη ζητούμενη ποσότητα 8 % , οπότε η δαπάνη των καταναλωτών και τα έσοδα δεν μεταβάλλονται

 

 

 Ερώτηση 9

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα προϊόν αυξάνεται όταν : (θέμα από προηγούμενο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ)

 • Η ζήτηση του προϊόντος είναι ελαστική (ως προς την τιμή) και αυξηθεί η τιμή του

 • Σωστή

  Η ζήτηση του προϊόντος είναι ελαστική (ως προς την τιμή) και μειωθεί η τιμή του

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 3

Ανάλυση σελ. 45 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Για να απαντήσουμε σωστά θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία της ερώτησης 8

Υπάρχει και ένας απλούστερος τρόπος: 

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό εξαρτάται από την ελαστικότητα ζήτησης.

1. Εαν η ζήτηση είναι ελαστική  (Ez >1) και μειωθεί η τιμή του προϊόντος η δαπάνη των καταναλωτών αυξάνει

2. Εαν η ζήτηση είναι ελαστική  (Ez >1) και αυξηθεί η τιμή του προϊόντος η δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται

3. Εαν η ζήτηση είναι ανελαστική  (Ez  <1) και μειωθεί η τιμή του προϊόντος η δαπάνη των καταναλωτών μειώνεται

4. Εαν η ζήτηση είναι ανελαστική  (Ez  <1) και αυξηθεί η τιμή του προϊόντος η δαπάνη των καταναλωτών αυξάνει

(Επαληθεύστετα με τον πίνακα 2.6 σελ 46)

Υπάρχει και ένας ακόμη ποιό απλούστερος τρόπος:  

1. Στην ελαστική ζήτηση  (Ez>1) η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας (Ο αριθμητής) είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (παρανομαστής). Συνεπώς  τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά  η μεγαλύτερη ποσοστιαία  μεταβολή , δηλαδή η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας

2. Στην ανελαστική ζήτηση  (Ez <1) η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας (Ο αριθμητής) είναι μικρότερη  από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (παρανομαστής). Συνεπώς  τη συνολική δαπάνη θα επηρεάζει κάθε φορά  η μεγαλύτερη ποσοστιαία  μεταβολή , δηλαδή η μεταβολή της τιμής

 

 Ερώτηση 10

Aν η ζήτηση είναι Qd = 350 - 5P και η προσφορά  Qs = 200 +P 

 • Η αγορά δεν είναι ευσταθής

 • Σωστή

  Η τιμή ισορροπίας είναι 25 ευρώ

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 3

Ανάλυση σελ. 95 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Εξισώνω τη συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς και βρίσκω την τιμή και ποσότητα ισορροπίας

Qd = 350 - 5P    Qs = 200 +P   Qd = Qs  ή 350 -5P = 200 +P , και P = 25  και Q = 225

(Αλγρβρικός προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας)Ερώτηση 11

Όσο η επιχείρηση μεγαλώνει το μέγεθος της παραγωγής της προσθέτοντας νέους συντελεστές  παραγωγής το μέσο μακροχρόνιο κόστος της 

 • Παραμένει σταθερό

 • Σωστή

  μειώνεται

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 3

Ανάλυση σελ. 71 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

΄Οταν η επιχείρηση αυξάνει τους συντελεστές παραγωγής (Εργάτες, μηχανήματα κλπ) , αυξάνεται και η παρραγωγή προϊόντων, το δε μέσο κόστος παραγωγής μειώνεται. Καθώς η επιχείρηση μακροχρόνια συνεχίζει  να αυξάνει την παραγωγή της , θα φθάσει σε ένα μέγεθος που το μέσο μακροχρόνιο κόστος θα αυξηθεί (Το ίδιο θα συμβεί και στο οριακό μακροχρόνιο κόστος)Ερώτηση 12

Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει  (Θέμα SOS)

 

 • Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν (MP) το οριακό κόστος (MC)  μειώνεται

 • Όταν το μέσο προϊόν (ΑP)  είναι μέγιστο  το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC)  είναι ελάχιστο

 • Σωστή
Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 4

Ανάλυση σελ. 69 και διάγραμμα 3.9 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Ορισμοί: 

1. Οριακό προϊόν (AP) ενός συντελεστή  είναι η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊό (Q) , όταν μεταβάλλεται ο μεταβλητός συντελεστής (π.χ. εργάτες, L ) κατά 1 μονάδα ή ΜP = ΔQ / ΔL

2. Μέσο προϊόν (AP) είναι ο λόγος του συνολικού προϊόντος (παραγωγής)  προς τις μονάδες του μεταβλητού συντελεστή ή  ΑP = Q / L

3. Το οριακό κόστος (MC) δείχνει το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το συνολικό κόστος (TC) , όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα ή MC = ΔTC / ΔQ   ή Το οριακό κόστος (MC) δείχνει το ρυθμό με τον οποίο μεταβάλλεται το μεταβλητό κόστος (VC) , όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά μία μονάδα ή MC = ΔVC / ΔQ   (Και με τους 2 τρόπους βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα)

4. Mέσο κόστος (ATC ή AC) είναι το πηλίκο του συνολικού κόστους (ATC) προς την ποσότητα παραγωγής (Q)  ή ΑΤC = TC / Q

Σημείωση: Να μελετηθεί άριστα το διάγραμμα 3.9 απομνημονεύοντας  τις κινήσεις (σχέσεις) μεταξύ των καμπυλών AP και ΑVC και και μεταξύ ΜP και MC (δηλαδή η θέση των καμπυλών του πάνω και κάτω διαγράμματος)Ερώτηση 13

Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστος (AVC) και του οριακού κόστους (MC) έχουν το σχήμα του λατινικού γράμματος U λόγω:

 • Των οικονομιών κλίματος

 • Σωστή
 • των αντιοικονομιών κλίμακας 

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 2

Ανάλυση σελ. 69 και 71 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

1. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδος

2. Οι οικονομίες και αντιοικονομίες ισχύουν στην μακρόνια περίοδο

3. O νόμος της φθίνουσας απόδοσης (Βραχυχρόνια περίοδος) σημαίνει ότι όσο προσθέτουμε νέους συντελεστές παραγωγής (πχ εργάτες) το συνολικό προϊιόν (Q , ή ΤP)    αυξάνεται. Αν όμως υπερβούμε κάποιο αριθμό  μονάδων εργασίας, τότε η αύξηση του προϊόντος  που οφείλεται  στην πρόσθετη επιπλέον μονάδα εργασίας αρχίζει να γίνεται μικρότερη (να φθίνει), δηλαδή το συνολικό προϊόν θα αυξάνει  με μικρότερο ρυθμό από πριν. Εαν συνεχίσουμε να προσθέτουμε μονάδες εργασίας (στο ήδη υπάρχον κεφάλαιο, που θεωρείται σταθερός συντελεστής), τότε θα υπάρξει ένα σημείο παραγωγής (μέγιστη παραγωγή) , όπου το συνολικό προϊόν θα μειώνεται το δε οριακό προϊόν θα μηδενιστεί  και μετά θα είναι αρνητικό. Στο διάγραμμα 3.3 σελ 58 παρατηρείστε  ότι όταν το συνολικό προϊόν (TP) γίνει μέγιστο  τπ οριακό προϊόν (MP)  γίνεται 0 (τέμνει τον άξονα του μεταβλητού συντελεστή εργασία L στο σημείο 8 εργάτες). Απομνημονεύτε πολύ καλά και αυτό το διάγραμμα

4. Στην άσκηση 44 του προηγούμενου γραπτού διαγωνισμού τράπεζας Ελλάδος η ερώτηση ήταν " Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης σημαίνει ότι: " , και η σωστή απάντηση ήταν :  "Το οριακό (επιπλέον) προϊόν του μεταβλητού συντελεστή μειώνεται" Ερώτηση 14

Σε περιβάλλον τέλειου ανταγωνισμού μια επιχείρηση βρίσκεται σε ισορροπία (δηλαδή μεγιστοποιεί το κέρδος της ή ελαχιστοποιεί τις ζημιές) όταν φθάσει σε εκείνο το επίπεδο παραγωγής όπου το οριακό κόστος ανερχόμενο:

 • To Οριακό κόστος γίνεται ελάχιστο

 • Το μέσο έσοδο γίνεται ίσο με την τιμή

 • Σωστή
Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 4

Ανάλυση σελ. 119 - 122 παρ. 4 " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Οριακό έσοδο (ή οριακή πρόσοδος) - MR είναι το επιπλέον έσοδο της επιχείρησης από την πώληση μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος

Μια επιχείρηση του τέλειου ανταγωνισμού (Τ.Α.  ) βρίσκεται σε θέση ισορροπίας στο επίπεδο εκείνο παραγωγής (Q) όπου μεγιστοποιεί τα  κέρδη ή ελαχιστοποιεί τη ζημιά ή όταν MR = MC = P και εφόσον το οριακό προϊόν είναι αυξανόμενο

Σημείωση: Στην  παρ. 4 σελ. 119 είναι θέματα SOS. Να μελετήσετε και τα διαγράμματα 6.6 (α,β,γ,δ,ε)Ερώτηση 15

Μια επιχείρηση του τέλειου ανταγωνισμού σταματάει την παραγωγή της όταν: (H ερώτηση αυτή είναι θέμα στη Μικροοικονομική  σε όλες σχεδόν τις εξετάσεις των πανεπιστημιακών οικονομικών σχολών)

 • H τιμή είναι ίση με το μέσο μεταβλητό κόστος (P = ΑVC)

 • Σωστή

  Αν η τιμή είναι μικρότερη από το μέσο μεταβλητό κόστος  (P < AVC)

Εξήγηση:

Σωστή απάντηση 3

Ανάλυση σελ. 120 - 122   " Αρχές οικονομικής θεωρίας"  Γ΄Λυκείου

Η πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση μπορεί να συνεχίσει να παράγει βραχυχρόνια ακόμα και αν έχει ζημιές, αρκεί να μπορεί να καλύψει το μέσο μεταβλητό κόστος, δηλαδή η τιμή πώλησης να είναι ίση με το μέσο μεταβλητό κόστος (P = AVC)

 Σημείωση: Για την πλήρη κατανόηση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει τα διαδικτυακά μαθήματα ή να έχετε μια πολύ καλή γνώση της θεωρίας του βιβλίου "Αρχές οικονομικής θεωρίας" Γ΄Λυκείου

 

 


inl.gr Copyright ©2013