Νέα - Ανακοινώσεις

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

03.05.2021

ΕΑΠ 

Η 4η γραπτή εργασία ΔΕΟ 11 είναι έτοιμη.

19.04.2021

ΕΑΠ 

Η 4η γραπτή εργασία ΔΕΟ 44 είναι έτοιμη.

19.04.2021

ΕΑΠ 

Η 4η γραπτή εργασία ΔΕΟ 23 είναι έτοιμη.

16.04.2021

Η 4η εργασία  στις  Θ.Ε.  ΔΕ0 13 - ΔΕΟ 25 - ΔΕΟ 31 - ΔΕΟ 34 - ΔΕΟ 41 είναι έτοιμες 

07.04.2021

ΕΑΠ 

Η 4η γραπτή εργασία ΔΕΟ 45 είναι έτοιμη.

07.04.2021

ΕΑΠ 

Η 4η γραπτή εργασία ΔΕΟ 40 είναι έτοιμη.

07.04.2021

ΕΑΠ 

Η 4η γραπτή εργασία ΔΕΟ 10 είναι έτοιμη.

07.04.2021

ΕΑΠ 

Η 4η γραπτή εργασία ΔΕΟ 42 είναι έτοιμη.

07.04.2021

ΕΑΠ

 Η 4η γραπτή εργασία ΔΕΟ 24 είναι έτοιμη.

09.12.2020

 

 

 

18.10.2020

Παρέχονται υποδειγματικές εργασίες (ή και πρωτότυπες) και σε όλες τις θεωρητικές ενότητες

13.08.2015
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε σχετικά με τα ON LINE μαθήματα ή οποιοδήποτε πρόβλημα σας παρουσιασθεί κατά τη μετάδοση του μαθήματος παρακαλώ στείλτε e mail στο info@inl.edu.gr ή τηλεφωνείτε στο 6974588700
 

inl.gr Copyright ©2013