ΑΛΓΕΒΡΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

www.inl.edu.gr

Mαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Γραπτός Διαγωνισμός Τράπεζας Ελλάδος

  ΄Αλγεβρα - Στατιστική 

 

Το συνολικό κόστος και στα 4 ΤΕST ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  (Άλγεβρα - Στατιστική, Οικονομική θεωρία, Λογιστική, Λεκτικές δεξιότητες ανέρχεται σε 150  ευρώ

Tα ζωντανά (live) μαθήματα ΑΛΓΕΒΡΑ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για τους υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού της τράπεζας Ελλάδος θα ξεκινήσουν στις 3/1/2020 με τις αρχές οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ)  και ώρα 9 μμ. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά

Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να τα δει τη συγκεκριμένη ώρα τα μαθήματα θα αποθηκεύονται  στο σκληρό δίσκο και μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη ώρα, χωρίς όμως να μπορεί να κάνει ερωτήσεις. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 22/1/2020. Κάθε μάθημα θα διαρκεί 2 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες [email protected] ή τηλ 6974588700

 Σημείωση: Για όλα τα live μαθήματα θα υπάρξει EXTRA χρέωση 50 ευρώ. Τα live μαθήματα βιντεοσκοπούνται και αν ο υποψήφιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μπορεί να το παρακολουθήσει μεταγενέστερα, χωρίς όμως να μπορεί να κάνει live ερωτήσεις

 

 

    O Γραπτός διαγωνισμός θα γίνει τις κάτωθι ημερομηνίες

 1. 25/1/2020 Σάββατο 10 -12,30  Μαθηματικά - Στατιστική

2. 25/1/2020 Σάββατο 4 -6,30      Οικονομική θεωρία

3. 26/1/2020 Κυριακή 10 -12,30  Λογιστική

4. 26/1/2020 Κυριακή  4-6,30  Λεκτικές δεξιότητες

 Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το μάθημα πηγαίνετε στο πεδίο "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" (Στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης) όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες

   Πίνακας περιεχομένων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

1ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Μέση τιμή - Διάμεσος
2ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Eκατοστημόρια - Επικρατούσα τιμή
3ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Διακύμανση - Τυπική Απόκλιση
4ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Παλινδρόμηση 
5ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
6ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
7ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
8ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
9ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
10ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
11ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
12ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο  Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
13ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
14ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο Στατιστική - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
15ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο Παλινδρόμηση
16ο Μάθημα : Kεφάλαιο 2ο Παλινδρόμηση - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών  και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
17o Mάθημα :  Kεφάλαιο 2ο Συντελεστής Συσχέτησης - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
18o Mάθημα :  Kεφάλαιο 2ο Προσδιορισμός τιμών - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στη Στατιστική αναλύονται 1. Βασικές έννοιες της Στατιστικής 2. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων 3. Διαγράμματα 4. Μέτρα θέσης και διασποράς 5. Καθώς και Παλινδρόμηση - Συσχέτιση 
 
 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
19o Mάθημα :  Κεφάλαιο 1ο Διαφορικός Λογισμός
20o Mάθημα :  Κεφάλαιο 1ο  Συναρτήσεις - Παράγωγοι
21o Mάθημα :  Κεφάλαιο 1ο Συναρτήσεις - Παράγωγοι - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
22o Mάθημα : Κεφάλαιο 1ο  Συναρτήσεις - Παράγωγοι - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου 
  
AΛΓΕΒΡΑ  Α ΛΥΚΕΙΟΥ 

23o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Πεδίο Ορισμού- Πεδίο τιμών . Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
24o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Πεδίο Ορισμού- Πεδίο τιμών . Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
25o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Γραφική παράσταση Συνάρτησης . Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
26o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Εξισώσεις - Συναρτήσεις - Κοινά σημεία . Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου 
27o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίουΑ΄τάξης Γενικού Λύκείου
28o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
29o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
30o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
31o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
32o Mάθημα :  Κεφάλαιο 6ο Συναρτήσεις  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Γ΄τάξης Γενικού Λύκείου
33o Mάθημα :  Κεφάλαιο 2ο Πραγματικοί αριθμοί  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
34o Mάθημα :  Κεφάλαιο 3ο Eξισώσεις 1ου Βαθμού  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου 
35o Mάθημα :  Κεφάλαιο 3ο Eξισώσεις 1ου Βαθμού  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
36o Mάθημα :  Κεφάλαιο 3ο Eξισώσεις 2ου Βαθμού  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
37o Mάθημα :  Κεφάλαιο 3ο Eξισώσεις 2ου Βαθμού  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
38o Mάθημα :  AΚΥΡΟ
39o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Ανισώσεις  1ου Βαθμού  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
40o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Ανισώσεις  1ου Βαθμού  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
41o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Ανισώσεις  2ου Βαθμού  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
42o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Ανισώσεις γινόμενο  και Ανισώσεις Πηλίκο  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
43o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Ανισώσεις γινόμενο και Ανισώσεις Πηλίκο  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
44o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Ανισώσεις γινόμενο και Ανισώσεις Πηλίκο  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Α΄τάξης Γενικού Λύκείου
 
AΛΓΕΒΡΑ  Β ΛΥΚΕΙΟΥ 
  
45o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Πολυώνυμα,ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
46o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Πολυώνυμα, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
47o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Πολυώνιμικές εξισώσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
48o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Πολυώνιμικές εξισώσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
49o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Πολυώνιμικές εξισώσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
50o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Πολυώνιμικές ανισώσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
51o Mάθημα :  Κεφάλαιο 4ο Πολυώνιμικές ανισώσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
52o Mάθημα :  Κεφάλαιο 5ο Εκθετικές Συναρτήσεις, Εκθετικές  ανισώσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
53o Mάθημα :  Κεφάλαιο 5ο Εκθετικές Συναρτήσεις, Εκθετικές  ανισώσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
54o Mάθημα :  Κεφάλαιο 5ο Λογάριθμοι - Λογαριθμικές Συναρτήσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
55o Mάθημα :  Κεφάλαιο 5ο Λογάριθμοι - Λογαριθμικές Συναρτήσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
56 Mάθημα :  Κεφάλαιο 5ο Λογάριθμοι - Λογαριθμικές Συναρτήσεις, ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και Λύσεις των ασκήσεων βιβλίου Β΄τάξης Γενικού Λύκείου
 
57ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς)
58ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς)  
59ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
60ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
61ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς)
62ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών   Θέματα SOS 
63ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
64ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
65ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
66ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
 
  
   
 
     

 ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 60 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Το κάθε μάθημα μπορείτε να το δείτε όσες φορές θέλετε, όποτε θέλετε, στο χώρο σας, χωρίς καμία χρονική δέσμευση, και μπορείτε να κάνετε όσες επαναλήψεις επιθυμείτε 

 Oικονομικό κόστος μαθήματος λόγω διαδικτύου

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οικονομική θεωρία                 40 ώρες

2. Λογιστική                                 50 ώρες

3. ΄Αλγεβρα - Στατιστική            66 ώρες

4. Λεκτικές Δεξιότητες                44 ώρες

      Σύνολο                                   200   ώρες

 Παρεχόμενες Υπηρεσίες  για τους υποψηφίους από το φροντιστήριό μας

1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις

2. Λύση όλων των θεμάτων του προηγούμενου αντίστοιχου γραπτού διαγωνισμού  και ασκήσεις προσομοίωσης

3. Υπόδειξη επίπλέον βιβλιογραφίας για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων 

4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά 

5. Σημειώσεις - Ασκήσεις θα βρείτε στο πεδίο "ΥΛΙΚΟ"  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 400 ευρώ που αναλύεται ως εξής:

  1. Kόστος  μαθημάτων                                       250 ευρώ
  2. Κόστος TEST                                                  150 ευρώ

              Σύνολο                                                        400  ευρώ

 

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε τα 4 ONLINE μαθήματα (250 ευρώ)  είτε τα διαδραστικά TEST (150 ευρώ)

 Στους υποψηφίους που εγγράφονται για όλο το πακέτο γίνεται έκπτωση 50 ευρώ (Συνολικό κόστος 350 ευρώ)

 

Στα διαδραστικά TEST ο υποψήφιος ελέγχει τις γνώσεις του. Οι ερωτήσεις των TEST καλύπτουν όλο το εύρος της απαιτούμενης ύλης σύμφωνα με την προκήρυξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι απαντήσεις αναλύονται εκτενώς με αναφορά στη θεωρία των βιβλίων.

Στο τέλος κάθε TEST αναγράφεται η βαθμολογία ώστε ο υποψήφιος να γνωρίζει το επίπεδο των γνώσεών του.  

  1. TEST΄Άλγεβρα -Στατιστική 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο)
  2. TEST Λογιστική 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST Χ 15 ερωτήσεις έκαστο)
  3. TEST Οικονομική θεωρία 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST Χ 15 ερωτήσεις έκαστο)
  4. ΤΕΣΤ Λεκτικών δεξιοτήτων 35 μαθήματα. Είναι στη διεύθυνση www.eek.edu.gr και στο πεδίο TESΤ δεξιοτήτων Α Σταδίου   

 

 25 ΠΕΡΙΠΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ LIVE ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ   – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ.

Τα επί πλέον  live (ζωντανά) μαθήματα θα αρχίσουν στις 3/1/2019  μέσω skype και θα ολοκληρωθούν στις 23/1/2019 . Στα live μαθήματα ο καθηγητής  θα σας επιλύει και οποιαδήποτε απορία έχετε ή θα απαντά σε ερωτήματα που του θέτετε

Η ακριβής ώρα και ημερομηνία έναρξης των επιπλέον live μαθημάτων θα ανακοινωθεί μέχρι τέλους Δεκέμβρη

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια μαθήμα και  διαδραστικά TEST δωρεάν, χωρίς τη χρήση κωδικών

 

 Διαδικασία παρακολούθησης μαθήματος

  1. Κλικ δεξιά στο πεδίο 1ο Μάθημα Δωρεάν (Xωρίς χρήση κωδικών)
  2. Αριστερό κλικ στη μαύρη οθόνη αριστερά
  3. Κλικάρετε στο πεδίο επιτρέπεται

      Αναμείνατε λίγα δευτερόλεπτα και το μάθημα αρχίζει

 Σημείωση : Αν τελικά δεν μπορείτε να δείτε το μάθημα με την παραπάνω διαδικασία κατεβάστε από το Google το πρόγραμμα που σας εμφανίζεται στην οθόνη ή τηλεφωνείστε μας 

ή Πηγαίνετε  www.Goοgle.gr - Adobe flash player - Download free (Δωρεάν) για να κατεβάσετε το κατάλληλο πρόγραμμα στον Η/Υ σας ώστε να βλέπετε τα μαθήματα

 Οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε  : Τηλ 6974588700 

 

     Λογαριασμοί Κατάθεσης :

 

EUROBANK  GR290 260 524 0000 8201 000 38635 στο όνομα Λάμπας Ιωάννης         SWIFT  ERBKGRAA

 

Μετά την πληρωμή στείλτε μας στη διεύθυνση [email protected] το αντίγραφο Τράπεζας και άμεσα ενεργοποιούμε τον κωδικό παρακολούθησης των μαθημάτων. 

   

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στη διεύθυνση  [email protected]   ή τηλ 6974588700 

 Διαβάστε εδώ την προκήρυξη  

Διαβάστε εδώ 

 

 

 

 

 

                      

inl.gr Copyright ©2013