ΔΕΟ 13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών       

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ       

TA NEA MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 13 «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ» 2023-2024 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023        

 MΑΘΗΜΑΤΑ 2022 - 2023 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 13 "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" .

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   

 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2022 - 2023 

1ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Γ  :               Γραμμικό σύστημα εξισώσεων
2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α  :               Ρίζες (λύσεις) εξίσωσης 3ου βαθμού
3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Β  :               Ανισώσεις
4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Δ  :               Πεδίο ορισμού συνάρτησης
5ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Α κ΄Β            Γραφική παράσταση εξισώσεων - Λύση
6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Γ κ  Δ            Προσδιορισμός εξισώσεων ευθείας
7ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3                                    Επίλυση συναρτήσεων 
8ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 4                                    Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτηση προσφοράς
9ο Mάθημα :                                                        Θεωρία Μαθηματικών  κ΄ Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών
10ο Mάθημα :                                                       Θεωρία Μαθηματικών  κ΄ Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών
11ο Mάθημα :                                                       Θεωρία Μαθηματικών  κ΄ Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών
12ο Mάθημα :                                                       Θεωρία Μαθηματικών  κ΄ Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών                              

  2η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2022 - 2023 

13ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα A(i) :              Παράγωγοι συναρτήσεων

14ο Μάθημα :   Άσκηση  1 Ερωτήματα Α(ii), A(iii) Παράγωγοι συναρτήσεων

15ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Β                     Ολοκληρώματα

16ο Μάθημα :  Άσκηση 1 Ερώτημα Β                      Ολοκληρώματα

17ο Μάθημα : Άσκηση 2 Ερώτημα Α                       Μονοτονία συνάρτησης

18ο Μάθημα : Άσκηση 2 Ερωτήματα Β, Γ                Μέγιστο - Ελάχιστο συνάρτησης

19ο Μάθημα :΄Ασκηση 3                                         Ελαχιστοποίηση  συνάρτησης

20ο Mάθημα :΄Ασκηση 3                                          Μεγιστοποίηση συνάρτησης

210 Μάθημα :΄Ασκηση 4  Ερωτήματα Α, Β               Οικονομικές συναρτήσεις

22ο Μάθημα :΄Ασκηση 4 Ερωτήματα  Γ. Δ               Οικονομικές συναρτήσεις

23ο Mάθημα : Άσκηση 3                                           Ορισμένο ολοκλήρωμα 

  3η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2022 - 2023 

24ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα A :                    Στατιστικά μέτρα (Περιγραφική Στατιστική)

25ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Α :                    Mέσος - Διάμεσος - Τυπική απόκλιση - Συντ/της μεταβλητότητας 

26ο Μάθημα :    Άσκηση 1 Ερώτημα Β                     Διαστήματα Εμπιστοσύνης - Τυπικό σφάλμα

27o Mάθημα :  ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Γ                     Διαστήματα Εμπιστοσύνης - Τυπικό σφάλμα

28ο Μάθημα : Άσκηση 2   Ερώτημα 2 (Α)                Πιθανότητες

29ο Mάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα 2 (Β)                 Δεσμευμένη πιθανότητα 

30ο Mάθημα : Άσκηση 3  Ερώτημα Α                       Κατανομή Poisson

31ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερωτήματα Β, Γ                Διωνυμική κατανομή - Κανονική κατανομή

32ο Mάθημα : ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Β i                      Γραμμική Παλινδρόμηση

33ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Α, Β ii                Γραμμική παλινδρόμηση

34ο Μάθημα : Άσκηση   4 Ερώτημα  Γ                      Γραμμική παλινδρόμηση 

4η Εργασία ΔΕΟ 13 

 35ο Μάθημα : Ασκηση 1 Ερωτημα 1                          Γραμμικός προγραμματισμός

36ο Μάθημα  : Άσκηση 1 Ερώτηση 1                          Γραμμικός προγραμματισμός

37o Μάθημα  : Άσκηση   1                                           Λύση άσκησης στο Excel και Solver 

38ο Μάθημα : Άσκηση  1                                           Γραμμικός προγραμματισμός

39ο Μάθημα : ΄Aσκηση 2                                          Δίκτυα

40ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3                                          Παίγνια

41ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3                                          Παίγνια

42ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4                                          Ουρές αναμονής

43ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4                                          Ουρές αναμονής 

 

  

 Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

   Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
6. Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
  

 
Β. Ανάλυση της ύλης των μαθηματικών 

1.Δυνάμεις πραγματικών αριθμών 
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού
6. Πρόσημα
7. Συναρτήσεις
8. Πεδίο ορισμού συνάρτησης
9. Πεδίο τιμών
10. Γραφική παράσταση συνάρτησης
11. Λύση συναρτήσεων με Excel
12. Έννοια παραγώγου
13 Κανόνες παραγώγισης
14. Σύνθετες συναρτήσεις
15. Κανόνας αλυσίδας
16. Εφαρμογές παραγώγου συνάρτησης (Μονοτονία και ακρότατα)
17.  Ολοκληρώματα 
18. Αόριστο ολοκλήρωμα
19. Ορισμένο ολοκλήρωμα
20. Λυμένα θέματα τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών 
 
   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  ΔΕΟ 13 
 
 

inl.gr Copyright ©2013