ΔΕΟ 13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών       

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 

  
 
 

 MΑΘΗΜΑΤΑ 2021 - 2022 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 13 "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" .

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021 - 2022

  
 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2021 - 2022 

1ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Α  :               Συναρτήσεις 1ου βαθμού
2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερωτήματα Β, Γ, Δ :    Σημείο τομής συναρτήσεων - Εύρεση εξίσωση ευθείας 
3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερωτήματα Α , Β  :      Πεδίο ορισμού συνάρτησης - Εύρεση κόστους εργασίας   
4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Γ :                Οικονομικές συναρτήσεις
5ο Mάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερώτημα Α :              Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτηση Προσφοράς  
6o Μάθημα :  Άσκηση  3 Ερώτημα Β :               Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
7ο Mάθημα :   Ασκηση 3  Ερώτημα Β :              Λύση άσκησης πολυονύμων 
8ο Mάθημα : ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Α  :              Συνάρτηση εσόδων  - πεδίο ορισμού - Νεκρό σημείο 
9ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Β :               Συνάρτηση κερδών - Πεδίο τιμών 
10o Μάθημα : ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ
 
 
2η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13
 
10ο Μάθημα : Άσκηση 1 ερώτημα Α                      Παραγώγιση συναρτήσεων
11ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α (i)               Eύρεση παραγώγων
12ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α (ii)              Εύρεση παραγώγων
13ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α (iii)             Eύρεση παραγώγων
14ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Β                    Ολοκληρώματα
15o Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα Α                   Μονοτονία συνάρτησης
16ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα Β, Γ                Ακρότατα συνάρτησης (μέγιστο -ελάχιστο)
17ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα Δ                    Ορισμένο ολοκλήρωμα
18ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 ερωτήματα Α, Β, Γ         Ακρότατα συναρτήσεων
19ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4                                       Συναρτήσεις ζήτησης - προσφοράς - Ελαστικότητα ζήτησης
20ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1 Β και 3 Γ               
                       
 
 
3η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13
 
21ο Μάθημα : Άσκηση 1 ερώτημα Α                      Μέση τιμή - Διάμεσος - Διακύμανση - τυπική απόκλιση
22ο Μάθημα : Άσκηση 1 ερώτημα Α                      Ενδοτεταρτημοριακό εύρος - Συντελεστής μεταβλητότητας
23ο Μάθημα : Άσκηση 1 ερώτημα Β                      Τυπικό σφάλμα - Διάστημα Εμπιστοσύνης
24ο Μάθημα :΄Ασκηση 1 ερώτημα Γ                      Τυπικό σφάλμα - Διάστημα Εμπιστοσύνης
25ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Α                    Πιθανότητες
26ο Μάθημα :΄Ασκηση Ερώτημα  Β                      Θεώρημα Ολικής πιθανότητας - Θεώρημα Bayes
27ο Μάθημα : Άσκηση 2 Ερώτημα Α                     Πιθανότητες
28ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερώτημα Α                    Κατανομή Poisson 
29ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερώτημα Β                   Διωνυμική Κατανομή
30o Mάθημα :  Άσκηση 3 Ερώτημα Γ                     Κανονική Κατανομή
31ο Μάθημα : Άσκηση 4  Ερωτηματα Α, Β             Γραμμική παλινδρόμηση
32ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Γ                    Συντελεστής προσδιορισμού
 
4η Εργασία ΔΕΟ 13 
 
33ο Μάθημα : Άσκηση 1 Ερώτημα Α (i)               Γραμμικός προγραμματισμός
34ο Μάθημα : Ασκηση 1 Ερώτημα Α (ii)              Γραμμικός προγραμματισμός
35ο Mάθημα :΄Ασκηση 1 Ερώτημα Α (ii)            Γραμμικός προγραμματισμός σε Excel
36ο Μάθημα : Άσκηση  1 Ερώτημα Α (iii)            Γραμμικός προγραμματισμός
37ο Mάθημα : Άσκηση 2                                       Δίκτυα
38ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3                                     Παίγνια
39ο Mάθημα : ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Α                  Ουρές αναμονής MM1
40ο Mάθημα : ΄Ασκηση 4 Ερωτ. Β, Γ                    Ουρές αναμονής ΜΜS                               
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Kλικάρετε δεξιά τα 2 πρώτα δωρέαν μαθήματα της 1ης εργασίας, χωρίς χρήση κωδικών)
 
  
 Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

   Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
6. Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
  
 
Β. Ανάλυση της ύλης των μαθηματικών 

1.Δυνάμεις πραγματικών αριθμών 
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού
6. Πρόσημα
7. Συναρτήσεις
8. Πεδίο ορισμού συνάρτησης
9. Πεδίο τιμών
10. Γραφική παράσταση συνάρτησης
11. Λύση συναρτήσεων με Excel
12. Έννοια παραγώγου
13 Κανόνες παραγώγισης
14. Σύνθετες συναρτήσεις
15. Κανόνας αλυσίδας
16. Εφαρμογές παραγώγου συνάρτησης (Μονοτονία και ακρότατα)
17.  Ολοκληρώματα 
18. Αόριστο ολοκλήρωμα
19. Ορισμένο ολοκλήρωμα
20. Λυμένα θέματα τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών 
 
   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  ΔΕΟ 13 
 
 

inl.gr Copyright ©2013