ΔΕΟ 13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών       

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 
  
ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 13
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΑΠ 2019-2020

Tα δωρεάν μαθήματα άρχισαν , χωρίς τη χρήση κωδικών ώστε ο φοιτητής να έχει μια εικόνα για την ύλη των μαθηματικών
 
 ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 13 2019-2020 ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΠΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ  ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΕΟ 13 ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019. ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7 -49 επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση info@inl.edu.gr ή τηλ στο 6974588700. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΔΕΟ 13   
 
MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1  : Γραφική παράσταση Συνάρτησης 1ου βαθμού
2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1  Γραφική παράσταση Συνάρτησης 1ου βαθμού - Σημείο τομής 2 συναρτήσεων - Εξίσωση ευθείας - κλίσηευθείας
3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Συνάρτηση ζήτησης - Συνάρτηση συνολικού κόστους - Συνάρτηση Κέρδους - Οριακό Έσοδο - Οριακό Κόστος και λύση στο Excel
4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2   Συνάρτηση ζήτησης - Συνάρτηση συνολικού κόστους - Συνάρτηση Κέρδους - Οριακό Έσοδο - Οριακό Κόστος και λύση στο Excel
5ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Συνάρτηση ζήτησης - Συνάρτηση συνολικού κόστους - Συνάρτηση Κέρδους - Οριακό Έσοδο - Οριακό Κόστος και λύση στο Excel
6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2   Παραγοντοποίησης συνάρτησης, Πεδίο ορισμού συνάρτησης, λύση εξισώσεων 2oυ βαθμού
7ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Οικονομικές Συναρτήσεις
8ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 ερωτήματα α και β: Οικονομικές Συναρτήσεις
9ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 ερωτήματα γ, δ και ε: Οικονομικές Συναρτήσεις   
10ο Μάθημα : Θέματα παρελθόντων ετών
 
11ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 1 :  Παράγωγοι συναρτήσεων
12ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 1 :  Παράγωγοι συναρτήσεων
13ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 2 :  Aύξουσες - φθίνουσες συναρτήσεις
14ο Μάθημα :΄Ασκηση 1 ερώτημα  2 : Πεδίο ορισμού πεδίο τιμών συνάρτησης
15ο Μάθημα :΄Ασκηση 1 ερώτημα  2 : Ελαστικότητα ζήτησης - Ελαστικότητα προσφοράς 
16ο Μάθημα :΄Ασκηση 1 ερώτημα  3 :  Συνάρτηση κόστους παραγωγής - Συνάρτηση εσόδων 
17ο Μάθημα :΄Ασκηση 2 ερώτημα  1 :  Ακρότατα συνάρτησης
18ο Μάθημα :΄Ασκηση 2 ερώτημα  1 :  Ακρότατα συνάρτησης - σημείο καμπής συνάρτησης 
19ο Μάθημα :΄Ασκηση 2 ερώτημα  2 :  Ακρότατα συνάρτησης - σημείο καμπής συνάρτησης  
20ο Μάθημα :΄Ασκηση 2 ερώτημα  2 :  Ακρότατα συνάρτησης - σημείο καμπής συνάρτησης σε Excel
21ο Μάθημα :΄Ασκηση 2 ερώτημα  3 :  Συναρτήσεις κόστους  
22ο Μάθημα :΄Ασκηση 3 ερώτημα  1    Mελέτη συνάρτησης
23ο Μάθημα :΄Ασκηση 3 ερώτημα  2 :  Απόδειξη ελαστικότητας ζήτησης σε σχέση με συνάρτηση ζήτησης και TR
24ο Μάθημα :΄Ασκηση 4 ερώτημα  1 :  Oικονομικές συναρτήσεις 
25ο Μάθημα :΄Ασκηση 4 ερώτημα  2 :  Αόριστο Ολοκλήρωμα
26ο Μάθημα :΄Ασκηση 4 ερώτημα  2 :  Αόριστο Ολοκλήρωμα
27ο Μάθημα :΄Ασκηση 4 ερώτημα  3 :  Ορισμένο Ολοκλήρωμα
 
 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

28ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 1 :  Αριθμητικός μέσος - Διάμεσος -Διακύμανση - Τυπική απόκλιση - Εύρος - Ενδοτεταρτημοριακό εύρος
29ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 1 :  Αριθμητικός μέσος - Διάμεσος -Διακύμανση - Τυπική απόκλιση - Εύρος - Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 
30ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 1 :  Αριθμητικός μέσος - Διάμεσος -Διακύμανση - Τυπική απόκλιση - Εύρος - Ενδοτεταρτημοριακό εύρος σε Excel
31ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 2 και 3 :  Αριθμητικός μέσος - Διάμεσος -Διακύμανση - Τυπική απόκλιση - Εύρος - Ενδοτεταρτημοριακό εύρος (Ομαδοποιημένα δεδομένα)
32ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 3 και 4 :  Συγκρίσεις στατιστικών μέτρων μεταξύ Ομαδοποιημένων και μη ομαδοποιημένων παρατηρήσεων  
33ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 ερώτημα Ai  :  Κανονική Κατανομή 
34o Μάθημα : ΄Ασκηση 3 ερώτημα Aii  :  Κανονική Κατανομή
35o Μάθημα : ΄Ασκηση 3 ερώτημα Aiii, iv, v  :  Διωνυμική κατανομή
36o Μάθημα : ΄Ασκηση 3 ερώτημα   B  :        Kατανομή Poisson
37o Μάθημα : ΄Ασκηση 4 ερώτημα   α,β,γ,δ   Παλινδρόμηση
38o Μάθημα : ΄Ασκηση 4 ερώτημα   ε , ζ, η   Παλινδρόμηση
39o Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα   Ai      Θεώρημα ολικής πιθανότητας  
40o Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα   Aii      Θεώρημα ολικής πιθανότητας - Θεώρημα Bayes
41o Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα   B      Θεώρημα ολικής πιθανότητας - Θεώρημα Bayes
   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

42ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 1 :          Γραμμικός Προγραμματισμός
43ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 2 :          Γραμμικός Προγραμματισμός
44ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα 3 και 4:  Γραμμικός Προγραμματισμός
45ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα 1  :         Oυρές Αναμονής 
46ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα 2 και 3:   Oυρές Αναμονής 
47ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 :                            Δίκτυα
48ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 :                            Δίκτυα
49ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 :                            Παίγνια
 
 
 
   Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από τις 4 εργασίες ΔΕΟ 13 και υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24, 
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
8. Το συνολικό Κόστος ανέρχεται σε 170 ευρώ.  Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα επαναληπτικά μαθήματα που θα αρχίσουν 1 μήνα πριν τις τελικές εξετάσεις
9 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα
6 Για την πληρωμή πηγαίνετε στο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ όπου υπάρχουν σχετικές πληροφορίες
  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 


Προπαρασκευαστικά μαθήματα     ΔΕΟ 13  

Εισαγωγικό Μάθημα
1ο Μάθημα : Γραφική παράσταση συνάρτησης 1ου βαθμού
2ο Μάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού
3o Mάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού
4ο Μάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού - Εξισώσεις
5ο Μάθημα : Συναρτήσεις 2ου βαθμού
6o Mάθημα : Γραφική παράσταση συνάρτησης στο Excel
7ο Μάθημα : Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτησης Προσφοράς
8ο Μάθημα :Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτησης Προσφοράς στο Excel
9o Mάθημα : Πεδίο ορισμού συνάρτησης
10ο Μάθημα : Σημείο ισορροπίας συναρτήσεων
11ο Μάθημα : Παράγωγοι
12o Mάθημα : Παράγωγοι
13ο Μάθημα : Πεδίο ορισμού - πεδίο τιμών σε οικονομικές συναρτήσεις
14ο Μάθημα : Πεδίο ορισμού - πεδίο τιμών σε οικονομικές συναρτήσεις
15ο Μάθημα :  Ολοκληρώματα
16ο Μάθημα :  Συναρτήσεις κόστους
17ο Μάθημα :  Συναρτήσεις κόστους
18o Mάθημα : Μέγιστο Συνάρτησης
19ο Μάθημα : Ελάχιστο Συνάρτησης
20ο Μάθημα : ΕλαστικότητεςΒ. Ανάλυση της ύλης των μαθηματικών Γυμνασίου - Λυκείου

1.Δυνάμεις πραγματικών αριθμών 
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού
6. Πρόσημα
7. Συναρτήσεις
8. Πεδίο ορισμού συνάρτησης
9. Πεδίο τιμών
10. Γραφική παράσταση συνάρτησης
11. Λύση συναρτήσεων με Excel
12. Έννοια παραγώγου
13 Κανόνες παραγώγισης
14. Σύνθετες συναρτήσεις
15. Κανόνας αλυσίδας
16. Εφαρμογές παραγώγου συνάρτησης (Μονοτονία και ακρότατα)
17.  Ολοκληρώματα 
18. Αόριστο ολοκλήρωμα
19. Ορισμένο ολοκλήρωμα
20. Λυμένα θέματα τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών 
 
   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  ΔΕΟ 13

Επικοινωνήστε μαζί μας: info@inl.edu.gr η στο τηλέφωνο 6974588700

  


ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ.
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013