ΔΕΟ 13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών       

 

Τα Επαναληπτικά μαθήματα ΔΕΟ 13 προετοιμασίας για τις τελικές εξετάσεις Ιουνίου 2024 άρχισαν 

Επικοινωνείτε μαζί μας στο 6974588700

 

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ       

 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   

 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2023 - 2024

1ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α (i) :               Eξισώσεις 2ου βαθμού
2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α                     Aνάλυση συναρτήσεων  σε γινόμενο παραγόντων - πράξεις με πραγματικούς αριθμούς
3ο Mάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α (ii)                Ανάλυση συνάρτησης σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Β (i)                 Λογαριθμικές εξισώσεις
5ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Β (ii)                Λογαριθμικές συναρτήσεις
6o Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Β (iii)               Aνισώσεις
7ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Γ                       Συστήματα γραμμικών εξισώσεων
8ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα Α (i)                 Γραμμικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής - Εξισώσεις ευθείας
9o Μάθημα : ΄Ασληση 2 ερώτημα Α (ii)                Γραμμικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής  - Εξισώσεις ευθείας
10ο Μάθημα:  Άσκηση  2 ερώτημα Β                     Γραμμικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής  - Εξισώσεις ευθείας
11ο Μάθημα: ΄Ασκηση 3 ερώτημα  Α                     Συναρτήσεις - διαστήματα τιμών - Επίλυση στο excel
12ο Μάθημα: ΄Ασκηση 3 ερώτημα Β                     Πεδίο ορισμού συνάρτησης
13ο Μάθημα: ΄Ασκηση 3 ερώτημα Γ                     Κοινό πεδίο ορισμού συναρτήσεων
14ο Mάθημα: ΄Ασκηση 4 ερώτημα Α                     Συναρτήσεις Προσφοράς - Ζήτησης  -Λύση στο  Excel
15o Mάθημα: ΄Ασκηση 4 ερώτημα Β                     Συναρτήσεις οριακού κόστους - Οριακών εσόδων
16ο Mάθημα:                                                         Θέματα τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών
17ο Mάθημα:                                                         Οδηγίες με πρακτικό τρόπο πως γράφουμε την εργασία σε word -Εxcel αλγεβρικές παραστάσεις. (Εξισώσεις -Συναρτήσεις κλπ)
 

  2η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  

18ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α  :                  Παράγωγοι συναρτήσεων

19ο Mάθημα:  ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α :                   Παράγωγοι συναρτήσεων

20ο Mάθημα:  ΄Ασκηση 1 ερώτημα Β :                   Aόριστο ολοκλήρωμα 

21ο Μάθημα:  ΄Ασκηση 2 ερώτημα Α κ΄Β             Πεδίο ορισμού - Μονοτονία συνάρτησης

22ο Mάθημα:  ΄Ασκηση 2 ερώτημα Γ                    Ακρότατα συνάρτησης

23ο Μάθημα:  ΄Ασκηση 3 ερώτημα Α                    Σημεία τομής γραφικής παράστασης συνάρτησης με τον άξονα χ΄χ 

24o Μάθημα: ΄Ασκηση 3 ερώτημα Β                     Ορισμένο ολοκλήρωμα

25ο Mάθημα: ΄Ασκηση 4 ερώτημα Α                    Συναρτήσεις κόστους (Οικονομικές συτναρτήσεις)

26ο Mάθημα: ΄Ασκηση 4 ερώτημα Β                     Συνάρτηση κέρδους - Excel

27o Mάθημα: ΄Ασκηση 4 ερώτημα Γ                      Ελαστικότητα ζήτησης

28ο Μάθημα: ΄Ασκηση 3 ερώτημα Β                     Ορισμένα ολοκληρώματα 

29ο Mάθημα: ΄Ασκηση 3Β (ii)                               Ορισμένο ολοκλήρωμα

 

 3η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  -  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

1ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α  :                  Μέσος - Διάμεσος

2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α :                   Διακύμανση - Τυπική απόκλιση- 1ο και 3ο Τεταρτημόριο - Ενδ. εύρος - Συν/τής μεταβλητότητας

3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Β :                   Διαστήματα Εμπιστοσύνης - Τυπικό σφάλμα (Κανονική κατανομή

4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Β :                             "             "                                   " 

5ο Mάθημα : Άσκηση 1 ερώτημα   Γ :                   Διαστήματα εμπιστοσύνης - Τυπικό σφάλμα με άγνωστη διακύμανση

6o Mάθημα :΄Ασκηση 2 ερώτημα Α:                     Θεωρία πιθανοτήτων

7ο Μάθημα : Άσκηση 2 ερώτημα Α :                     Θεωρία πιθανοτήτων

8ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 ερώτημα Α:                     Θεωρία πιθανοτήτων

9ο Μάθημα:  Άσκηση  2 Ερώτημα Β :                    Αρχές απαρίθμησης

10ο Μάθημα: Άσκηση 3  Ερώτημα Γ                      Κανονική κατανομή

11ο Μάθημα: ΄Ασκηση 3 Ερώτημα Β                    Κατανομή Poisson

12ο Μάθημα: ΄Ασκηση 3Ερώτημα Β                     Κατανομή Poisson

13o Μάθημα:  ΄Ασκηση 3 Ερώτημα Α                   Διωνυμική κατανομή

14ο Μάθημα: ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Α                   Συσχέτιση μεταβλητών

15ο Μάθημα: ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Β                    Συντελεστής συσχέτισης- Συντελεστής προσδιορισμού

16ο Μάθημα: 'Ασκηση 4 Ερώτημα Γ                     Παλινδρόμηση

 

4η Γραπτή Εργασία ΔΕΟ 13 - Επιχειρ. ΄Ερευνα 

1ο Μάθημα : Ερώτημα Α ΄Ασκηση 1   (i)                   Γραμμικός προγραμματισμός

2ο Μάθημα : ΄Ασκηση  1   (i)                                     Γραμμικός προγραμματισμός

3o Μάθημα :  Άσκηση 1     (ii)                                    Eφικτή περιοχή- Βέλτιστη λύση - Άριστη τιμή

4ο Μάθημα : Άσκηση 1      (iii)                                   Eπίλυση άσκησης με Solver

5ο Mάθημα : Άσκηση 1  Ερώτημα Β                            Μοντέλο επίλυσης γραμμικού προγραμματισμού

6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Α                           Δίκτυο συντομότερης διαδρομής

7ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Β                           Ζευγνύων δένδρο

8ο Μάθημα : Άσκηση    3 Ερωτήματα Α, Β                   Παίγνια

9ο Μάθημα : Άσκηση  3 Ερώτημα Γ, Δ                         Παίγνια

10ο Μάθημα: ΄Ασκηση 4 Ερώτημα Α                           Ουρές αναμονής

11ο Μάθημα : 'Ασκηση 4 ερωτήματα Β(i και ii)          Ουρές αναμονής

12ο Μάθημα : Άσκηση 4  Ερώτημα Γ                           Κόστος σε ουρές αναμονής                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

   Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
6. Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  [email protected]        Τηλ:  6974588700
  

 
Β. Ανάλυση της ύλης των μαθηματικών 

1.Δυνάμεις πραγματικών αριθμών 
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού
6. Πρόσημα
7. Συναρτήσεις
8. Πεδίο ορισμού συνάρτησης
9. Πεδίο τιμών
10. Γραφική παράσταση συνάρτησης
11. Λύση συναρτήσεων με Excel
12. Έννοια παραγώγου
13 Κανόνες παραγώγισης
14. Σύνθετες συναρτήσεις
15. Κανόνας αλυσίδας
16. Εφαρμογές παραγώγου συνάρτησης (Μονοτονία και ακρότατα)
17.  Ολοκληρώματα 
18. Αόριστο ολοκλήρωμα
19. Ορισμένο ολοκλήρωμα
20. Λυμένα θέματα τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών 
 
   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  ΔΕΟ 13 
 
 

inl.gr Copyright ©2013