ΔΕΟ 13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών       

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 
  
 
TA NEA MΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 13 "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" ΑΡΧΙΣΑΝ 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
  
 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2020 - 202 

1ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερωτήματα α, β, γ  :              Συναρτήσεις 1ου βαθμού
2o Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Eρωτήματα δ, ε                      Συναρτήσεις 1ου βαθμού 
3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα α                             Συναρτήσεις TR - TC - Π - Νεκρό σημείο
4ο Μάθημα :   Άσκηση 2 Ερώτημα β                             Οικονομικές συναρτήσεις 
5ο Μάθημα :  Άσκηση 2 Ερώτημα  β                             Excel
6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3                                               Οικονομικές συναρτήσεις 
7ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 Ερωτήματα α,β,γ                   Συναρτήσεις με Excel 
80 Μάθημα :  Ασκηση 4  Ερωτήματα δ, ε                      Συναρτήσεις με Excel
9o Μάθημα :                                                                  Θεωρία Μαθηματικά - Άλγεβρα
 
 2η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13
 
10o Mάθημα : Άσκηση 1 Ερωτήματα 1, 2, 3                 Κοινό πεδίο ορισμού συνάρτησης ζήτησης και προσφοράς - σημείο ισορροπίας
11ο Μάθημα : Άσκηση 1 Ερώτημα 4                             Ελαστικότητα ζήτησης καi προσφοράς
12o Μάθημα : Aσκηση 1 Ερωτήματα 5 και 6                 Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού - Excel
13o Μάθημα :΄Ασκηση 2 Ερώτημα 1                            Μέγιστο - Ελάχιστο συνάρτησης
14o Μάθημα : Άσκηση  2 Ερώτημα 1                            Μεγιστοποίηση κέρδους
15o Μάθημα :΄Ασκηση 2 Ερωτηματα 2, 3, 4                 Ελαχιστοποίηση - Μεγιστοποίηση οικονομικών συναρτήσεων - Νεκρό σημείο
16o Mάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερώτημα 1                           Συνάρτηση συνολικών και μέσων εσόδων
17ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερωτήματα 2, 3, 4                Ακρότατα συνάρτησης - Ελαστικότητα εσόδων 
18ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4  ΜΕΡΟΣ Α                              Παράγωγοι συναρτήσεων
19o Μάθημα : ΄Ασκηση 4 ΜΕΡΟΣ Β                               Ολοκληρώματα
20ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 ΜΕΡΟΣ Γ                               Μονοτονία συνάρτησης
21ο Μάθημα :                                                                Πεδίο ορισμού συνάρτησης 
22o Mάθημα :                                                                Πεδίο ορισμού συνάρτησης
23o Mάθημα :                                                                Παράγωγοι
24ο Μάθημα :                                                                Παράγωγοι - Σημεία καμπής συνάρτησης
25ο Μάθημα :                                                                Μεγιστοποίηση οικονομικής συνάρτησης
26ο Μάθημα :                                                                Μεγιστοποίηση συνάρτησης - Νεκρό σημείο
27o Μάθημα :                                                                Συνάρτηση συνολικών εσόδων 
 
 
3η Γραπτή Εργασία ΔΕΟ 13
 
28ο Μάθημα :  Άσκηση 1 Α      Περιγραφική Στατιστιή
29o Μάθημα :  Άσκηση 1  Α      Περιγραφική Στατιστική
30o Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Α     Περιγραφική Στατιστική
31o Μάθημα :΄Ασκησση 1 Α    Διάστημα εμπιστοσύνης
32o Μάθημα : ΄Ασληση 1 Α     Διάστημα εμπιστοσύνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

   Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
7. Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 

Προπαρασκευαστικά μαθήματα     ΔΕΟ 13  

Εισαγωγικό Μάθημα
1ο Μάθημα : Γραφική παράσταση συνάρτησης 1ου βαθμού
2ο Μάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού
3o Mάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού
4ο Μάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού - Εξισώσεις
5ο Μάθημα : Συναρτήσεις 2ου βαθμού
6o Mάθημα : Γραφική παράσταση συνάρτησης στο Excel
7ο Μάθημα : Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτησης Προσφοράς
8ο Μάθημα :Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτησης Προσφοράς στο Excel
9o Mάθημα : Πεδίο ορισμού συνάρτησης
10ο Μάθημα : Σημείο ισορροπίας συναρτήσεων
11ο Μάθημα : Παράγωγοι
12o Mάθημα : Παράγωγοι
13ο Μάθημα : Πεδίο ορισμού - πεδίο τιμών σε οικονομικές συναρτήσεις
14ο Μάθημα : Πεδίο ορισμού - πεδίο τιμών σε οικονομικές συναρτήσεις
15ο Μάθημα :  Ολοκληρώματα
16ο Μάθημα :  Συναρτήσεις κόστους
17ο Μάθημα :  Συναρτήσεις κόστους
18o Mάθημα : Μέγιστο Συνάρτησης
19ο Μάθημα : Ελάχιστο Συνάρτησης
20ο Μάθημα : ΕλαστικότητεςΒ. Ανάλυση της ύλης των μαθηματικών Γυμνασίου - Λυκείου

1.Δυνάμεις πραγματικών αριθμών 
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού
6. Πρόσημα
7. Συναρτήσεις
8. Πεδίο ορισμού συνάρτησης
9. Πεδίο τιμών
10. Γραφική παράσταση συνάρτησης
11. Λύση συναρτήσεων με Excel
12. Έννοια παραγώγου
13 Κανόνες παραγώγισης
14. Σύνθετες συναρτήσεις
15. Κανόνας αλυσίδας
16. Εφαρμογές παραγώγου συνάρτησης (Μονοτονία και ακρότατα)
17.  Ολοκληρώματα 
18. Αόριστο ολοκλήρωμα
19. Ορισμένο ολοκλήρωμα
20. Λυμένα θέματα τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών 
 
   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  ΔΕΟ 13


ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ.
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013