ΔΕΟ 13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών       

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ                

 MΑΘΗΜΑΤΑ 2022 - 2023 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 13 "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" .

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   

 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2022 - 2023 

1ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Γ  :               Γραμμικό σύστημα εξισώσεων
2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 ερώτημα Α  :               Ρίζες (λύσεις) εξίσωσης 3ου βαθμού
3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Β  :               Ανισώσεις
4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Δ  :               Πεδίο ορισμού συνάρτησης
5ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Α κ΄Β            Γραφική παράσταση εξισώσεων - Λύση
6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Γ κ  Δ            Προσδιορισμός εξισώσεων ευθείας
7ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3                                    Επίλυση συναρτήσεων 
8ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 4                                    Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτηση προσφοράς
9ο Mάθημα :                                                        Θεωρία Μαθηματικών  κ΄ Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών
10ο Mάθημα :                                                       Θεωρία Μαθηματικών  κ΄ Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών
11ο Mάθημα :                                                       Θεωρία Μαθηματικών  κ΄ Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών
12ο Mάθημα :                                                       Θεωρία Μαθηματικών  κ΄ Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών                              

  2η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2022 - 2023 

13ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα A(i) :              Παράγωγοι συναρτήσεων

14ο Μάθημα :   Άσκηση  1 Ερωτήματα Α(ii), A(iii) Παράγωγοι συναρτήσεων

15ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Β                     Ολοκληρώματα

16ο Μάθημα :  Άσκηση 1 Ερώτημα Β                      Ολοκληρώματα

17ο Μάθημα : Άσκηση 2 Ερώτημα Α                       Μονοτονία συνάρτησης

18ο Μάθημα : Άσκηση 2 Ερωτήματα Β, Γ                Μέγιστο - Ελάχιστο συνάρτησης

19ο Μάθημα :΄Ασκηση 3                                         Ελαχιστοποίηση  συνάρτησης

20ο Mάθημα :΄Ασκηση 3                                          Μεγιστοποίηση συνάρτησης

210 Μάθημα :΄Ασκηση 4  Ερωτήματα Α, Β               Οικονομικές συναρτήσεις

22ο Μάθημα :΄Ασκηση 4 Ερωτήματα  Γ. Δ               Οικονομικές συναρτήσεις

23ο Mάθημα : Άσκηση 3                                           Ορισμένο ολοκλήρωμα

  3η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2022 - 2023 

24ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα A :                    Στατιστικά μέτρα (Περιγραφική Στατιστική)

25ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Α :                    Mέσος - Διάμεσος - Τυπική απόκλιση - Συντ/της μεταβλητότητας 

26ο Μάθημα :    Άσκηση 1 Ερώτημα Β                     Διαστήματα Εμπιστοσύνης - Τυπικό σφάλμα

27o Mάθημα :  ΄Ασκηση 1 Ερώτημα Γ                     Διαστήματα Εμπιστοσύνης - Τυπικό σφάλμα

28ο Μάθημα : Άσκηση 2   Ερώτημα 2 (Α)                Πιθανότητες

29ο Mάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα 2 (Β)                 Δεσμευμένη πιθανότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Kλικάρετε δεξιά τα 2 πρώτα δωρέαν μαθήματα της 1ης εργασίας, χωρίς χρήση κωδικών)
 
  

1. Συνιστάται στους φοιτητάς να παρακολουθήσουν παράλληλα και τα μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς  2021 – 2022  ΔΕΟ 13

2. Στην πορεία των μαθημάτων θα σας αναλύσουμε και τα θέματα των τελικών εξετάσεων Ιουνίου 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

   Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
6. Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
  

 
Β. Ανάλυση της ύλης των μαθηματικών 

1.Δυνάμεις πραγματικών αριθμών 
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού
6. Πρόσημα
7. Συναρτήσεις
8. Πεδίο ορισμού συνάρτησης
9. Πεδίο τιμών
10. Γραφική παράσταση συνάρτησης
11. Λύση συναρτήσεων με Excel
12. Έννοια παραγώγου
13 Κανόνες παραγώγισης
14. Σύνθετες συναρτήσεις
15. Κανόνας αλυσίδας
16. Εφαρμογές παραγώγου συνάρτησης (Μονοτονία και ακρότατα)
17.  Ολοκληρώματα 
18. Αόριστο ολοκλήρωμα
19. Ορισμένο ολοκλήρωμα
20. Λυμένα θέματα τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών 
 
   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  ΔΕΟ 13 
 
 

inl.gr Copyright ©2013