ΔΕΟ 13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών       

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 
  
 
TA NEA MΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 13 "ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ" ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021 ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ την 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ.
 
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 15/7/2020
 
 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΔΕΟ 13 
  
 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2019 - 2020

1ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερωτήματα α και β  :              Γραφική παράσταση Συνάρτησης 1ου βαθμού
2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Ερωτήματα γ και δ  :              Γραφική παράσταση Συνάρτησης 1ου βαθμού - Εξίσωση ευθείας
3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερώτημα Ι α            :              Συνάρτηση ζήτησης - Συναρτήσεις συνολικών εσόδων (TR) - Oριακών εσόδων (MR) - Συνολικού κόστους (TC) - Οριακού κόστους (MC) - Κέρδους
4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερωτήματα Ι.β) και Ιγ) :        Λύση συναρτήσεων με Excel
5ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερωτήματα ΙI.γ) και ΙΙ.δ) :    Εξισώσεις δευτέρου βαθμού - Κλασματικές εξισώσεις
6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Ερωτήματα ΙI.α) και ΙΙβ) :    Παραγοντοποίηση συνάρτησης - Πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών συνάρτησης
7ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερωτήματα α και β :               Oικονομικές συναρτήσεις - Συναρτήσεις κατανάλωσης - Επενδύσεων - Εισοδήματος
8ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερωτήματα α και β :               Oικονομικές συναρτήσεις - Συναρτήσεις κατανάλωσης - Επενδύσεων - Εισοδήματος  Λύση στο Excel
9ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Ερωτήματα γ και δ :               Oικονομικές συναρτήσεις - Συναρτήσεις κατανάλωσης - Επενδύσεων - Εισοδήματος  Λύση στο Excel
10ο Μάθημα : Ασκηση 4 :Eρώτημα α                             Λύση συναρτήσεων στο Excel
11ο Μάθημα : Ασκηση 4 :Eρωτήματα β, γ, δ, ε              Συναρτήσεις στο Excel
 
 
 2η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2019 - 2020
 
12ο Μάθημα : Ασκηση 1:Eρωτήματα α, γ,                  Συνάρτηση ζήτησης - Συνάρτηση προσφοράς - Σημείο ισορροπίας
13ο Μάθημα : Ασκηση 1:Eρωτήματα  β, ε                  Πεδίο ορισμού συναρτήσεων - Λύση Excel 
14ο Μάθημα : Ασκηση 1:Eρωτήματα  δ, στ                Ελαστικότητα ζήτησης - Ελαστικότητα προσφοράς - Εισοδηματική ελαστικότητα
15ο Μάθημα : Ασκηση 2:Eρώτημα α                           Ολοκληρώματα - Συνάρτηση Οριακού - Συνολικού Κόστους
16ο Μάθημα : Ασκηση 2:Eρώτημα β                           Ολοκληρώματα - Συνάρτηση συνολικών εσόδων -Οριακού εσόδου 
17ο Μάθημα : Ασκηση 2:Eρώτημα γ                           Συνάρτηση συνολικού κέρδους - Μεγιστοποίηση - ελαχιστοποίηση συνάρτησης
18ο Μάθημα : Ασκηση 3:Eρωτήματα α,β,γ                  Συναρτήσεις συνολικών εσόδων -κόστους - ολοκληρώματα
19ο Μάθημα : Ασκηση 3:Eρώτημα  δ                          Συνάρτηση κέρδους 
20ο Μάθημα : Ασκηση 4:Eρώτημα  A                          Παράγωγοι συναρτήσεων
21ο Μάθημα : Ασκηση 4:Eρώτημα  B                          Διαστήματα μονοτονίας σύναρτησης (Αύξουσα, φθίνουσα συνάρτηση)
22ο Μάθημα : Ασκηση 4:Eρώτημα  Γ                          Τοπικά ακρότατα συνάρτησης
 
 
3η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2019 - 2020
 
23ο Μάθημα : Ασκηση 1:Eρώτημα α,                            Αριθμητικός μέσος, Διάμεσος, Ενδοτεταρτημοριακό εύρος. Λύση και στο Excel
24ο Μάθημα : Ασκηση 1:Eρώτημα b,                            Τυπική απόκλιση, διάμεσος, Συντελεστής ασυμμετρίας. Λύση και στο Excel
25ο Μάθημα : Ασκηση 1:Eρώτημα c,                             Tαξινόμηση δεδομένων και εύρεση στατιστικών μέτρων 
26ο Μάθημα : Ασκηση 1:Eρώτημα d,e,                         Τυπική απόκλιση, διάμεσος, Συντελεστής ασυμμετρίας κλπ σε ομαδοποιημένα δεδομένα Λύση και στο Excel
27ο Μάθημα : Ασκηση 2:Eρώτημα Α1,                         Πιθανότητες
28ο Μάθημα : Ασκηση 2:Eρώτημα Α2,                         Πιθανότητες
29ο Μάθημα : Ασκηση 2:Eρώτημα Β,                           Πιθανότητες 
30ο Μάθημα : Ασκηση 3:Eρώτημα Γ                            Kανονική κατανομή
31ο Μάθημα : Ασκηση 3:Eρώτημα Α                            Κατανομή poisson 
32ο Μάθημα : Ασκηση 3:Eρώτημα Β                           Δυωνυμική κατανομή
33ο Μάθημα : Ασκηση 4:                                            Γραμμική παλινδρόμηση
34ο Μάθημα : Ασκηση 4:                                            Γραμμική παλινδρόμηση Λύση σε excel
 
 
 
4η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 13  2019 - 2020
 
35ο Μάθημα : Ασκηση 1:                        Γραμμικός Προγραμματισμός
36ο Μάθημα : Ασκηση 1:                        Γραμμικός Προγραμματισμός
37ο Μάθημα : Ασκηση 1:                        Γραμμικός Προγραμματισμός 
38ο Μάθημα : Ασκηση 1:                        Γραμμικός Προγραμματισμός
39ο Μάθημα : Ασκηση 2:                        Oυρές αναμονής
40ο Μάθημα : Ασκηση 2:                        Oυρές αναμονής
41ο Μάθημα : Ασκηση 3:                        Παίγνια
42ο Μάθημα : Ασκηση 3:                        Παίγνια 
43ο Μάθημα : Ασκηση 3:                        Παίγνια
44ο Μάθημα : Ασκηση 3:                        Παίγνια
45ο Μάθημα : Ασκηση 4:                        Δίκτυα
 
  
 
Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το 1ο μάθημα επικοινωνείτε μαζί μας στο 6974588700
 
 
   
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

   Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
7. Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 

Προπαρασκευαστικά μαθήματα     ΔΕΟ 13  

Εισαγωγικό Μάθημα
1ο Μάθημα : Γραφική παράσταση συνάρτησης 1ου βαθμού
2ο Μάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού
3o Mάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού
4ο Μάθημα : Συναρτήσεις 1ου βαθμού - Εξισώσεις
5ο Μάθημα : Συναρτήσεις 2ου βαθμού
6o Mάθημα : Γραφική παράσταση συνάρτησης στο Excel
7ο Μάθημα : Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτησης Προσφοράς
8ο Μάθημα :Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτησης Προσφοράς στο Excel
9o Mάθημα : Πεδίο ορισμού συνάρτησης
10ο Μάθημα : Σημείο ισορροπίας συναρτήσεων
11ο Μάθημα : Παράγωγοι
12o Mάθημα : Παράγωγοι
13ο Μάθημα : Πεδίο ορισμού - πεδίο τιμών σε οικονομικές συναρτήσεις
14ο Μάθημα : Πεδίο ορισμού - πεδίο τιμών σε οικονομικές συναρτήσεις
15ο Μάθημα :  Ολοκληρώματα
16ο Μάθημα :  Συναρτήσεις κόστους
17ο Μάθημα :  Συναρτήσεις κόστους
18o Mάθημα : Μέγιστο Συνάρτησης
19ο Μάθημα : Ελάχιστο Συνάρτησης
20ο Μάθημα : ΕλαστικότητεςΒ. Ανάλυση της ύλης των μαθηματικών Γυμνασίου - Λυκείου

1.Δυνάμεις πραγματικών αριθμών 
2. Ταυτότητες
3. Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων
4. Εξισώσεις 1ου βαθμού
5. Εξισώσεις 2ου βαθμού
6. Πρόσημα
7. Συναρτήσεις
8. Πεδίο ορισμού συνάρτησης
9. Πεδίο τιμών
10. Γραφική παράσταση συνάρτησης
11. Λύση συναρτήσεων με Excel
12. Έννοια παραγώγου
13 Κανόνες παραγώγισης
14. Σύνθετες συναρτήσεις
15. Κανόνας αλυσίδας
16. Εφαρμογές παραγώγου συνάρτησης (Μονοτονία και ακρότατα)
17.  Ολοκληρώματα 
18. Αόριστο ολοκλήρωμα
19. Ορισμένο ολοκλήρωμα
20. Λυμένα θέματα τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών 
 
   ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  ΔΕΟ 13


ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ.
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013