ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 13

Επαναληπτικά μαθήματα ΔΕΟ 13 ειδικά για τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις 2023.

Αναλύονται πιθανά θέματα SOS

Για πληροφορίες επικοινωνείτε μαζίμας:   info@inl.edu.gr  - 6974588700

  Yπεύθυνος σπουδών :   Ιωάννης  Λάμπας

 

inl.gr Copyright ©2013