ΔΕΟ 13 - ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ

 

 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2019
 
MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 
1ο Μάθημα :  Εξισώσεις - Συναρτήσεις - Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτηση Προσφοράς - Ισορροπία
2ο Μάθημα :  Mεγιστοποίηση - Ελαχιστοποίηση συνάρτησης
3o Mάθημα :  ΜΕγιστοποίηση - Ελαχιστοποίηση συνάρτησης
4ο Μάθημα :  Eλαστικότητα ζήτησης - Ελαστικότητα Προσφοράς
5ο Μάθημα :  Aσκήσεις Εξάσκησης
6o Mάθημα :  Σύνθετες  Εξισώσεις
7o Mάθημα :  Συναρτήσεις - Ανισώσεις - Παράγωγοι
8ο Μάθημα :  Συναρτήσεις - Ανισώσεις - Παράγωγοι
9o Mάθημα :  Πλεόνασμα  καταναλωτή - Πλεόνασμα Παραγωγού 
1oo Μάθημα : Οικονομικές Συναρτήσεις
11o Μάθημα : Οικονομικές Συναρτήσεις
12o Mάθημα : Εκθετικές - Λογαρiθμικές συναρτήσεις
13ο Μάθημα : Eκθετικές - Λογαριθμικές συναρτήσεις
14o Μάθημα : Eκθετικές - Λογαριθμικές συναρτήσεις
15o Μάθημα : Επαναλήψεις
16o Mάθημα : Aόριστο Ολοκλήρωμα
17o Mάθημα : Aόριστο Ολοκλήρωμα
18o Mάθημα : Ορισμένο Ολοκλήρωμα
 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 
1ο Μάθημα :  Περιγραφικη Στατιστική
2ο Μάθημα :  Περιγραφικη Στατιστική
3o Mάθημα :  Περιγραφικη Στατιστική
4ο Μάθημα :  Κανονική κατανομή
5ο Μάθημα :  Κανονική κατανομή
6o Mάθημα :  Διωνυμική κατανοή
7o Mάθημα :  Κατανομή Poisson
8ο Μάθημα :  Πιθανότητες
9o Mάθημα :  Πιθανότητες
1oo Μάθημα : Πιθανότητες
11o Μάθημα : Παλινδρόμηση
12o Mάθημα : Παλινδρόμηση
 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
 
1ο Μάθημα  :       Παίγνια
2ο Μάθημα  :      Ουρές αναμονής
3ο Μάθημα  :      Γραμμικός Προγραμματισμός
4ο Μάθημα  :      Γραμμικός Προγραμματισμός
5ο Μάθημα  :      Γραμμικός Προγραμματισμός
6ο Μάθημα  :      Δίκτυα
7ο Μάθημα  :      Δίκτυα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013