ΔΕΟ 25 - Λογιστική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  

TA NEA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 25 φοιτητικού έτους 2024-2025 ΑΡΧΙΖΟΥΝ  ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΗ

 MΑΘΗΜΑΤΑ 2023 - 2024 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 25 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" .

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25  2023 - 2024 

1ο Μάθημα : Θέμα 1  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)-Ισολογισμός Θεωρία
2o Mάθημα : Θέμα 1  Κ.Α.Χ. - Ισολογισμός
3ο Μάθημα : Θέμα 2  Ημερολογιακές εγγραφές
4o Μάθημα : Θέμα 2 Ημερολογιακές εγγραφές
5ο Μάθημα : Θέμα 3 Εγραφές προσαρμογής
6ο Mάθημα : Θέμα 3 Eγγραφές προσαρμογής
7ο Mάθημα : Θέμα 3 Εγγραφές προσαρμογής
8ο Μάθημα : Θέμα 4 Μεταβολές λογαριασμών χρηματοοικονομικών καταστάσεων
9ο Mάθημα : Θέμα 4         "          "                             "                           "
10ο Mάθημα: Θέμα 5 Επιπτώσεις μεταβολών εγγραφών στις οικονομικές καταστάσεις
11o Μάθημα : Θέμα 6 και 7  Ομαδοποίηση στοιχείων ιαολογισμού - Σχέση εσόδων - εξόδων με ενεργητικό
 
2η εργασία ΔΕΟ 25 2023-2024 
 
12 Μάθημα : ΘΕΜΑ 1ο  ερώτημα (α) Κόστος κτήσης μηχανήματος
13ο Μάθημα:ΘΕΜΑ 1ο  ερώτημα (β) Αποσβέσεις
14ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 1ο ερώτημα (γ) Ημερολογιακές εγγραφές
15ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4ο Ημερολογιακές εγγραφές
16ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4ο Hμερολογιακές εγγραφές
17ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 3ο Αποθέματα
18ο Μάθημα:  ΘΕΜΑ 3ο Περιοδική απογραφή
19ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 5 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
20ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 2  Ε.Λ.Π. - Λογιστικοι χειρισμοί
 
3η Εργασία ΔΕΟ 25
 
21ο Μάθημα : Θέμα  1ο  Κατάσταση κόστους παραχθέντων - Κόστος πωληθέντων - Κ.Α.Χ
22ο Μάθημα : Θέμα 2ο Ερωτήματα 1 και 2 Συντ/τής καταλογισμού ΓΒΕ - ΓΒΕ καταλογισθέντα
23ο Μάθημα : Θέμα 2ο Ερωτήματα 3, 4  , 5  Κόστος ανά μονάδα - Διαφορές καταλογισμού ΓΒΕ - Κόστος πωληθέντων
24ο Μάθημα : Θέμα 3  Ερώτημα  α               Ανάλυση θεωρίας κόστους - κοστολογικών δεδομένων
25ο Mάθημα : Θέμα 3 Ερώτημα   β               Κατανομή ΓΒΕ σε έτοιμα, ημικατεργασμένα και κόστος πωληθέντων
26ο Μάθημα : θέμα 3 Ερώτημα γ, δ             Μοναδικοί, τμηματικοί συντελεστές καταλογισμού ΓΒΕ
27ο Μάθημα : Θέμα 4                                   Κατηγορίες κόστους - Συνάρτηση κόστους
28ο Μάθημα : Θέμα 5 Ερώτημα 5                 Απορροφητική κοστολόγηση
29ο Μάθημα : Θέμα 5 Ερώτημα 5                 Οριακή Κοστολόγηση
30ο Μάθημα : Θέμα 5  
 
 
4η Εργασία ΔΕΟ 25
 
31ο Μάθημα : Θέμα 1ο                                Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής - Ισοδύναμες μονάδες
32ο Μάθημα : Θέμα 2ο                                Κατάσταση ταμειακών ροών
33ο Mάθημα : θέμα 3ο                                Λογιστικές καταστάσεις - ΚΤΡ
34ο Μάθημα : Θέμα 4ο                                Ημερολογιακές εγγραφές 
35ο Μάθημα : Θέμα 4ο                                Ημερολογιακές εγγραφές
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών

6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

   
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  [email protected]        Τηλ:  6974588700
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013