ΔΕΟ 25 - Λογιστική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  

TA NEA MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 25 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» 2023-2024 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

 MΑΘΗΜΑΤΑ 2022 - 2023 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 25 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" .

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25  2022 - 2023 

1ο Μάθημα : Θέμα 1  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
2ο Μάθημα : Θέμα 3  Ημερολογιακές εγγραφές
3ο Μάθημα : Θέμα 3  Ημερολογιακές εγραφές - θεωρία
4ο Μάθημα : Θέμα 3  Ημερολογιακές εγγραφές - Θεωρία
5ο Μάθημα : Θέμα 2  Ισολογισμός
6ο Μάθημα : Θέμα 2  Ισολογισμός
7ο Μάθημα : Θέμα 5 Μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις
8ο Μάθημα : Θέμα 5 Μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις
9ο Μάθημα : Θέμα 6 Οικονομικές καταστάσεις
10ο Μάθημα : Θέμα 4 Ημερολογιακές εγγραφές
11ο Mάθημα : Θέμα 7 Μεταβατικοί λογαριασμοί   
 
 
2η Εργασία
 
12ο Μάθημα : Θέμα 1 Kόστος κτήσης παγίων
13ο Μάθημα : Θέμα 1 Αποσβέσεις παγίων
14ο Mάθημα : Θέμα 2 Ημερολογιακές εγγραφές
15ο Μάθημα : Θέμα 3 Ημερολογιακές εγγραφές
16ο Μάθημα : Θέμα 3 Ημερολογιακές εγγραφές
17ο Μάθημα : Θέμα 4 Αποτίμηση αποθεμάτων
18ο Mάθημα : Θέμα 5 Αποτίμηση αποθεμάτων (Μέθοδος FIFO)
19ο Μάθημα : Θέμα 5 Αποτίμηση αποθεμάτων (Μέθοδος Μέσος σταθμικός όρος)
 
3η Εργασία 
 
20ο Μάθημα : Θέμα 1           Κατάσταση κόστους παραχθέντων
21ο Μάθημα : Θέμα  1          Κατάσταση κόστους πωληθέντων - Κ.Α.Χ
22ο Mάθημα : Θέμα  2 (1)    Ημιμεταβλητή κοστολόγηση 
23ο Μάθημα : Θέμα 2  (2)    Εξίσωση κόστους - Περιθώριο κέρδους
24ο Μάθημα : Θέμα 4           Οριακή - Αποροφητική Κοστολόγηση
25ο Μάθημα : Θέμα 4           Οριακή - Απορροφητική κοσολόγηση
26ο Μάθημα : Θέμα 3           Ισοδύναμες μονάδες
27ο Μάθημα : Θέμα 5           Κοστολόγηση κατά παραγγελία
 
4η Εργασία
 
28ο Μάθημα : Θέμα 5            Ημερολογιακές εγγραφές
29ο Μάθημα : Θέμα 5            Ημερολογιακές εγγραφές
30ο Μάθημα : Θέμα 4            Κατάσταση ταμειακών ροών
31ο Mάθημα : Θέμα 3            Χρηματοδοτικές μίσθωση
32ο Μάθημα : Θέμα 3            Χρηματοδοτική μίσθωση
33ο Μάθημα : Θέμα 2            Ημερολογιακές εγγραφές χρηματοοικονομικών μέσων
34ο Μάθημα : Θέμα 1           Εύλογη αξία 
 
 
  
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών

6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

   
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013