ΔΕΟ 25 - Λογιστική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 25 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 - 2021 ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ
 
 ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 15/7/2020
 
 
Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το μάθημα πηγαίνετε στο πεδίο "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" (Στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης) όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες
 

MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 25  2019 - 2020
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                         

1η Εργασία    


1ο Μάθημα :      Θέμα 1    Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
2ο Μάθημα :      Θέμα 1    Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
3ο Μάθημα :      Θέμα 1    Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
4ο Μάθημα :      Θέμα       Ανάλυση Οικονομικών καταστάσεων
5ο Μάθημα :      Θέμα 6    Ημερολογιακές εγγραφές
6ο Μάθημα :      Θέμα 3    Ερωτ. 1, 2, 3 Eπίδραση λογιστικών γεγονότων  στις οικονομικές καταστάσεις 
7ο Μάθημα :      Θέμα 3    Ερωτ. 4, 5, 6 Eπίδραση λογιστικών γεγονότων  στις οικονομικές καταστάσεις 
8ο Μάθημα :      Θέμα 2    Λογιστικές αρχές
9ο Μάθημα :      Θέμα 7     Eγγραφές προσαρμογής
10ο Μάθημα :    Θέμα 4,5  Mεταβατικοί λογαριασμοί
11ο Μάθημα :    Θέμα
12ο Μάθημα :    Θέμα 1    Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
13 Μάθημα :      Θέμα 2    Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 
14ο Μάθημα :    Θέμα 8    Ημερολογιακές εγγραφές
15ο Μάθημα :    Θέμα 9     Εγγραφές προσαρμογής
16ο Μάθημα :    Θέματα 3, 4, 5   Θεωρητικά θέματα
17ο Μάθημα :    Θέματα 7  Μεταβατικοί λογαριασμοί
18ο Μάθημα :    Θέματα 6  Μεταβολές χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 
 
 2η Εργασία    

19ο Μάθημα :      Θέμα 3           Ημερολογιακές εγραφές 
20ο Μάθημα :      Θέμα 3           Ημερολογιακές εγραφές
21ο Μάθημα :      Θέμα 3           Ημερολογιακές εγραφές
22ο Μάθημα :      Θέμα 3           Περιοδική -Διαρκής Απογραφή
23ο Μάθημα :      Θέμα 3           Mικτό αποτέλεσμα - Αποτέλεσμα χρήσης
24ο Μάθημα :      Θέμα 3           Ημερολογιακές εγγραφές 
25ο Μάθημα :      Θέμα 4           Ημερολογιακές εγγραφές 
26ο Μάθημα :      Θέμα 4           Ημερολογιακές εγγραφές
27ο Μάθημα :      Θέμα 2           Ημερολογιακές εγγραφές σύμφωνα με το Λογιστικό σχέδιο (ΕΛΠ)
28ο Μάθημα :      Θέμα 2A         Ημερολογιακές εγγραφές πώλησης παγίων
29ο Μάθημα :      Θέμα 2Β και Γ Προβλέψεις - Αποτίμηση αποθεμάτων 
30ο Μάθημα :      Θέμα 1           Επίπτωση λογιστικών σφαλμάτων και διαφορετικών μεθόδων απόσβεσης στις οικονομικές καταστάσεις
31ο Μάθημα :      Θέμα              Eπανάληψη θεμάτων
32ο Μάθημα :      Θέμα              Eπανάληψη θεμάτων
 
  3η Εργασία    

33ο Μάθημα :      Θέμα 1           Koστολόγηση
34ο Μάθημα :      Θέμα 1           Eπιμερισμός ΓΒΕ
35ο Μάθημα :      Θέμα 1           Επανεπιμερισμός ΓΒΕ
36ο Μάθημα :      Θέμα 3           Koστολόγηση κατά παραγγελία
37ο Μάθημα :      Θέμα 3           Koστολόγηση κατά παραγγελία
38ο Μάθημα :      Θέμα 3           Koστολόγηση κατά παραγγελία
39ο Μάθημα :      Θέμα 2           Koστολόγηση συνεχούς παραγωγής
40ο Μάθημα :      Θέμα 4           Kατηγορίες κόστους
41ο Μάθημα :      Θέμα 5           Eρωτήσεις κοστολόγησης
 
 
 4η Εργασία    

42ο Μάθημα :      Θέμα 1           Aποτίμηση παγίων στην εύλογη αξία
43ο Μάθημα :      Θέμα 1           Aποτίμηση παγίων στην εύλογη αξία
44ο Μάθημα :      Θέμα 3           Aποτίμηση αποθεμάτων (FIFO - LIFO)
45ο Μάθημα :      Θέμα 4           Kατάσταση ταμειακών ροών
46ο Μάθημα :      Θέμα 2           Λογιστικές αρχές ΔΛΠ
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το 1ο μάθημα επικοινωνείτε μαζί μας στο 6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από τις 4 εργασίες ΔΕΟ 25 και υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24,
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

8 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013