ΔΕΟ 25 - Λογιστική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών


MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 25  2018 - 2019
 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ : Οι τιμές μειώνονται από 180 σε 150 ευρώ για τους φοιτητές που εγγραφονται  μετά την 1η Iανουαρίου 2019
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                         

1η Εργασία  2018-2019   


1ο Μάθημα :      Θέμα 1  Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
2ο Μάθημα :      Θέμα 1  Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ) 
 3ο Μάθημα :     Θέμα 1  Ισολογισμός - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
4o  Mάθημα  :    Θέμα  7 ερωτ. 1 -2  Ημερολογιακές Εγγραφές
 5o Μάθημα :     Θέμα 7  ερωτ.  3 - 7  Ημερολογιακές εγγραφές 
6o Mάθημα :      Θέμα 7 ερωτ. 8- 12  Ημερολογιακές εγγραφές 
7ο Μάθημα :      Θέμα 2  Επιπτώσεις εγγραφών στις οικονομικές καταστάσεις 
8o Mάθημα :      Θέμα 5 Εγγραφές προσαρμογής 
9o Μάθημα :      Θέμα 6  Προπληρωμένα εξοδα 
10ο Μάθημα :    Θέμα 3 και 4  Αποσβέσεις - Αναγνώριση περιουσιακού στοιχείου2η Εργασία  2018-2019   

11ο Μάθημα :      Θέμα 1  Eρώτημα α                      Αποτίμηση αποθεμάτων
12ο Μάθημα :      Θέμα 1  Eρώτημα β                       Αποσβέσεις παγίων
13ο Μάθημα :      Θέμα 2  Eρώτημα α και β              Κατάσταση ταμιακών ρoών
14ο Μάθημα :      Θέμα 3  Θεωρία                            Hμερολογιακές εγγραφές
15ο Μάθημα :      Θέμα 3  Υποερώτημα  1                Ημερολογιακές εγγραφές
16ο Μάθημα :      Θέμα 3   Υποερωτ.  2-5                 Ημερολογιακές εγγραφές
17ο Μάθημα :      Θέμα 3   Υποερωτ.  6-10               Ημερολογιακές εγγραφές 
18ο Μάθημα :      Θέμα 3   Υποερωτ.  11-15             Ημερολογιακές εγγραφές 
19ο Μάθημα :      Θέμα 3                                           Απογραφή - Αποτίμηση αποθεμάτων  MΣΟ - FIFO LIFO Περιοδική απογραφή
20ο Μάθημα :      Θέμα 3                                           Απογραφή  - Αποτίμηση αποθεμάτων  MΣΟ - FIFO LIFO Διαρκής απογραφή απογραφή
21ο Μάθημα :      Θέμα 3    Ερώτημα 2                     Εγγραφές προσαρμογής
22ο Μάθημα :      Θέμα 3    Ερώτημα 2                      Εγγραφές προσαρμογής
23ο Μάθημα :      Θέμα 3   Ερώτημα 3                      Εγγραφές προσδιορισμού μικτού αποτελέσματος και αποτελέσματος χρήσης                
24ο Μάθημα :      Θέμα 4                                         Ημερολογιακές εγγραφές με ΦΠΑ
25ο Μάθημα :      Θέμα 3    Eρώτημα 2                      Αποτίμηση αποθέματος με διαρκή απογραφή (FIFO) - Eπανάληψη
 
 
 
 3η Εργασία  2018-2019   

26ο Μάθημα :      Θέμα 1  Eρώτημα  1                      Θεωρία Κόστους 
27ο Μάθημα :      Θέμα 1  Ερώτημα  1                       Eπιμερισμός  ΓΒΕ στα κέντρα κόστους (Τμήματα)
28ο Μάθημα :      Θέμα 1  Ερώτημα  2                       Eπιμερισμός  ΓΒΕ στα κέντρα κόστους  - Eπανεπιμερισμός ΓΒΕ
29ο Μάθημα :      Θέμα 1  Ερώτημα  3                       Κοστολόγηση κατά παραγγελία
30ο Μάθημα :      Θέμα 3                                            Oριακή κοστολόγηση - Απορροφητική  κοστολόγηση 
31ο Μάθημα :      Θέμα 4                                            Θεωρία Κοστολόγησης
32ο Μάθημα :      Θέμα 2                                            Κατά φάση Κοστολόγηση - Ισοδύναμες μονάδες
33ο Μάθημα :      Θέμα 2                                            Κατά φάση Κοστολόγηση - Ισοδύναμες μονάδες
 
 
 4η Εργασία  2018-2019   

34ο Μάθημα :      Θέμα 1  Eρώτ. 1 - 4                      ΔΛΠ 1, 16, 38
35ο Μάθημα :      Θέμα 1  Eρώτ. 5 - 8                      ΔΛΠ 2, 8, 36
36ο Μάθημα :      Θέμα 2                                          Aξία χρήσης - Ανακτήσημη αξία - Απομείωση 
37ο Μάθημα :      Θέμα 3                                          Aποτίμηση στην Εύλογη αξία
38ο Μάθημα :      Θέμα 3                                          Aποτίμηση στην Εύλογη αξία
39ο Μάθημα :      Θέμα 4                                          Κατάσταση ταμειακών ροών 
 
 
  
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από τις 4 εργασίες ΔΕΟ 25 και υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24,
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
8. Το συνολικό Κόστος ανέρχεται σε 170 ευρώ.  Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα επαναληπτικά μαθήματα που θα αρχίσουν 1 μήνα πριν τις τελικές εξετάσεις
9 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα
6 Για την πληρωμή πηγαίνετε στο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ όπου υπάρχουν σχετικές πληροφορίες
  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013