ΔΕΟ 25 - Λογιστική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2022 - 2023 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 25 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΡΧΙΣΑΝ  .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022 (Είναι μετά το 31ο μάθημα των περσινών μαθημάτων 2021-2022

         
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 25 2021 -2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 
1η Εργασία
 
1ο Μάθημα : Εισαγωγή στη Λογιστική
2ο Μάθημα : Θέμα 1 Συμψηφισμός εγγραφών
3ο Μάθημα : Θέμα 2 Εισφορά κεφαλαίων σε είδος
4ο Μάθημα : Θέμα 7 Ημερολογιακές εγγραφές
5ο Μάθημα : Θέμα 5 Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ)
6ο Μάθημα : Θέμα 6 Ισολογισμός
7ο Μάθημα : Θέμα 8 Εγγραφές προσαρμογής
8ο Μάθημα : Θέμα 3 Επίδραση  μεταβολής εγγραφών στον ισολογισμό και στην Κ.Α.Χ
9ο Μάθημα : Επίλυση θεμάτων πολλαπλών επιλογών τελικών εξετάσεων 2021.
10o Mάθημα : Θέμα 4 Επιπτώσεις μεταβολής λογαριασμών στις οικονομικές καταστάσεις
11ο Μάθημα : (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
 
 2η Εργασία
 
12ο Μάθημα : Θέμα 1 (α)  Κόστος κτήσης παγίων
13ο Μάθημα : Θέμα 1 (β) Αποσβέσεις
14ο Μάθημα : Θέμα 1 (γ) Ημερολογιακές εγγραφές
15ο Mάθημα : Θέμα 1 (γ) Ημερολογιακές εγγραφές
16ο Μάθημα : Θέμα 2       Εγγραφές εσόδων
17ο Μάθημα : Θέμα 3       Αποτίμηση αποθεμάτων Μ.Σ.Ο Διαρκής απογραφή
18ο Μάθημα : Θέμα 3       Αποτίμηση αποθεμάτων FIFO  Διαρκής απογραφή
19ο Μάθημα : Θέμα 4       Ημερολογιακές εγγραφές
20ο Μάθημα : Θέμα 5       Κόστος αγοράς αποθεμάτων
 
3η Εργασία
 
21ο Μάθημα : Θέμα 1ο   Έκθεση κόστους παραχθέντων - Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ)
22ο Μάθημα : Θέμα 2ο   Πλήρη Κοστολόγηση - Άμεση Κοστολόγηση
23ο Μάθημα : Θέμα 3ο   Επιμερισμός - Επανεπιμερισμός ΓΒΕ
24ο Mάθημα : Θέμα 4ο  Κοστολόγηση κατά παραγγελία 
25ο Μάθημα : Θέμα 4ο  Κοστολόγηση κατά παραγγελία
26ο Μάθημα : Θέμα 5ο Κοστολόγηση κατά παραγγελία
 
4η Εργασία
 
27ο Mάθημα : Θέμα 5   Ημερολογιακές εγγραφές
28ο Μάθημα : Θέμα 2   Ε.Λ.Π.
29o Μάθημα : Θέμα 3  Παραγωγή κατά φάση - Ισοδύναμες μονάδες
30ο Mάθημα : Θέμα 4  Ταμειακές ροές
31ο Mάθημα : Θέμα 1 Αποτίμηση παγίων βάσει Ε.Λ.Π
 
 
   

MΑΘΗΜΑΤΑ 2022 - 2023 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 25 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" .

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

  
 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25  2022 - 2023 

1ο Μάθημα : Θέμα 1  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ)
2ο Μάθημα : Θέμα 3  Ημερολογιακές εγγραφές
3ο Μάθημα : Θέμα 3  Ημερολογιακές εγραφές - θεωρία
4ο Μάθημα : Θέμα 3  Ημερολογιακές εγγραφές - Θεωρία
5ο Μάθημα : Θέμα 2  Ισολογισμός
6ο Μάθημα : Θέμα 2  Ισολογισμός
7ο Μάθημα : Θέμα 5 Μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις
8ο Μάθημα : Θέμα 5 Μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις
9ο Μάθημα : Θέμα 6 Οικονομικές καταστάσεις
10ο Μάθημα : Θέμα 4 Ημερολογιακές εγγραφές
11ο Mάθημα : Θέμα 7 Μεταβατικοί λογαριασμοί   
 
 
2η Εργασία
 
12ο Μάθημα : Θέμα 1 Kόστος κτήσης παγίων
13ο Μάθημα : Θέμα 1 Αποσβέσεις παγίων
14ο Mάθημα : Θέμα 2 Ημερολογιακές εγγραφές
15ο Μάθημα : Θέμα 3 Ημερολογιακές εγγραφές
16ο Μάθημα : Θέμα 3 Ημερολογιακές εγγραφές
17ο Μάθημα : Θέμα 4 Αποτίμηση αποθεμάτων
18ο Mάθημα : Θέμα 5 Αποτίμηση αποθεμάτων (Μέθοδος FIFO)
19ο Μάθημα : Θέμα 5 Αποτίμηση αποθεμάτων (Μέθοδος Μέσος σταθμικός όρος)
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kλικάρετε δεξιά τα 2 πρώτα δωρέαν μαθήματα της 1ης εργασίας, χωρίς χρήση κωδικών)
 
  

1. Συνιστάται στους φοιτητάς να παρακολουθήσουν παράλληλα και τα μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς  2021 – 2022  ΔΕΟ 13

2. Στην πορεία των μαθημάτων θα σας αναλύσουμε και τα θέματα των τελικών εξετάσεων Ιουνίου 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών

6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

   
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013