ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 25

Επαναληπτικά μαθήματα ΔΕΟ 25 ειδικά για τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις 2023.

Αναλύονται πιθανά θέματα SOS

Για πληροφορίες επικοινωνείτε μαζίμας:   info@inl.edu.gr  - 6974588700

                         Yπεύθυνος σπουδών :  Ιωάννης  Λάμπας

 

inl.gr Copyright ©2013