ΔΕΟ 31 - Χρηματοικονομική Διοίκηση

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ   
                          
 
    ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 31 "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ
 
        ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 17/7/2020
 
 
MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 31  2019 - 2020   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1η Εργασία  ΔΕΟ 31   2019-2020  


1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Α            Kέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) - Μερίσματα ανά μετοχή
2ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα B και Γ   Δίκαιη τιμή μετοχής (Αποτίμηση μετοχής) - Υποτιμημένες ή υπερτιμημένες μετοχές
3ο Μάθημα :                                                 Θεωρία σχετικά με σημειώσεις 1ης ΟΣΣ
4ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα A και B   Mέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου - Καθαρές ταμειακές ροές (ΚΤΡ)
5ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα Γ και Δ   Καθαρά παρούσα αξία (ΚΠΑ)- Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ΕΒΑ)
6ο Μάθημα :                                                Λύση στο Excel  των θεμάτων 1 και 2 
7ο Μάθημα :  ΘΕΜΑ 3                                  Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (ΜΣΚΚ)
8ο Μάθημα :  ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Α            Δάνεια - Τόκοι - Χρεωλύσια - Αποπληρωμές δανείων - Ράντες 
9ο Μάθημα :  ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Β και Γ   Δάνεια - Τόκοι - Χρεωλύσια - Αποπληρωμές δανείων
10ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα A. Β,  Γ   Δάνεια - Τόκοι - Χρεωλύσια - Αποπληρωμές δανείων
 
  
 2η Εργασία  ΔΕΟ 31   2019-2020  

11ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Α                            Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου
12ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Β                             Τυπική απόκλιση (Κίνδυνος) χαρτοφυλακίου
13ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Γ                             Απόδοση μετοχής με CAPM
14ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Δ                             Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου
15ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρωτήματα A  και Β               Αποτίμηση μετοχής με   πολλαπλασιαστή κερδών (P/E)
16ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρωτήματα Γ  και Δ                Αποτελεσματικές Αγορές
17ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Eρωτήματα A  και B i, ii,         Aποτίμηση ομολόγων
18ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Eρωτήματα B iii, iv και Γ i,      Διάρκεια ομολόγων -zero coupon bond 
19ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Eρώτημα Α και Β                    Αποτίμηση μετοχής με CAPM - Δείκτες Sharpe - Treyner
20ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Eρώτημα Γ                             Γραμμή κεφαλαιαγοράς
 
 
  3η Εργασία  ΔΕΟ 31   2019-2020  

21ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Α                                         Θεωρία Παραγώγων
22ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Α                                         Θεωρία Παραγώγων (ΣΜΕ - Αντιστάθμιση στα παράγωγα)
23ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρωτήματα  Β, Γ, Δ                            θεωρητικές τιμές ΣΜΕ - Απόδοση ΣΜΕ - Αποτίμηση ΣΜΕ
24ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα Α                                         ΣΜΕ - Αντιστάθμιση σε Δείκτες
25ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα Α                                         ΣΜΕ - Αντιστάθμιση σε Δείκτες
26ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα Α                                         ΣΜΕ - Αντιστάθμιση σε Δείκτες
27ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα B                                         Bάσεις ΣΜΕ
28ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Eρώτημα Α                                         Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης
29ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Eρώτημα Α                                         Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης σε excel
30ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Eρώτημα B και Γ                                 Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης 
31ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Eρώτημα  1                                         Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης 
32ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Eρώτημα  1                                         Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης 
33ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Eρώτημα  2                                          Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης  
34ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Eρώτημα  3                                         Δικαιώματα αγοράς - Δικαιώματα πώλησης 
35ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα                                           Eπανάληψη θέματος 1
 
 
4η Εργασία  ΔΕΟ 31   2019-2020  

36ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Eρώτημα 4i                                        Αrbitrage - Συναλλαγματικές ισοτιμίες
37ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Eρώτημα 4ii                                       Αrbitrage - Συναλλαγματικές ισοτιμίες
38ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Αi                                        Zήτηση χρήματος -προσφορά χρήματος ισορροπία 
39ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Αii                                        Zήτηση χρήματος -προσφορά χρήματος ισορροπία
40ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα B                                          Taxύτητα κυκλοφορίας χρήματος 
41ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2                                                                Πολλαπλασιαστής χρήματος
42ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3 A                                                             Τριγωνικό arbitrage
43ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3 Γ                                                              Ακάλυπτο Arbitrage επιτοκίου
44ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3 Β                                                              Aκάλυπτο  Arbitrage επιτοκίου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το 1ο μάθημα επικοινωνείτε μαζί μας στο 6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από τις 4 εργασίες ΔΕΟ 31 και υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24,
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

8 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

inl.gr Copyright ©2013