ΔΕΟ 31 - Χρηματοικονομική Διοίκηση

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ   
                          
 
    Tα νέα μαθήματα ΔΕΟ 31  2019 - 2020 άρχισαν
 
 
MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 31  2019 - 2020   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1η Εργασία  ΔΕΟ 31   2019-2020  


1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Α            Kέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) - Μερίσματα ανά μετοχή
2ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα B και Γ   Δίκαιη τιμή μετοχής (Αποτίμηση μετοχής) - Υποτιμημένες ή υπερτιμημένες μετοχές
3ο Μάθημα :                                                 Θεωρία σχετικά με σημειώσεις 1ης ΟΣΣ
4ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα A και B   Mέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου - Καθαρές ταμειακές ροές (ΚΤΡ)
5ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα Γ και Δ   Καθαρά παρούσα αξία (ΚΠΑ)- Εσωτερικός βαθμός απόδοσης (ΕΒΑ)
6ο Μάθημα :                                                Λύση στο Excel  των θεμάτων 1 και 2 
7ο Μάθημα :  ΘΕΜΑ 3                                  Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (ΜΣΚΚ)
8ο Μάθημα :  ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Α            Δάνεια - Τόκοι - Χρεωλύσια - Αποπληρωμές δανείων - Ράντες 
9ο Μάθημα :  ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Β και Γ   Δάνεια - Τόκοι - Χρεωλύσια - Αποπληρωμές δανείων
10ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα A. Β,  Γ   Δάνεια - Τόκοι - Χρεωλύσια - Αποπληρωμές δανείων
 
 
 
 H 1η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 31  2019 - 2020 είναι έτοιμη
 
 
 
 Σημείωση: Αν δεν μπορε'ιτε να κατεβάσετε το μάθημα πηγαίνετε στο πεδίο "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" (Στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης) όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από τις 4 εργασίες ΔΕΟ 31 και υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24,
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

8 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

inl.gr Copyright ©2013