ΔΕΟ 31 - Χρηματοικονομική Διοίκηση

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ                              
 
 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ : Οι τιμές μειώνονται από 180 σε 150 ευρώ για τους φοιτητές που εγγραφονται  μετά την 1η Iανουαρίου 2019
 

MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 31  2018 - 2019    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1η Εργασία  ΔΕΟ 31   2018-2019   


1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Α   Καθαρές ταμειακές ροές  (ΚΤΡ)
2ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα B   Τυπική απόκλιση - Συντελεστής μεταβλητότητας ΚΤΡ
3ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Γ   Καθαρά Παρούσα Αξία Επένδυσης (ΚΠΑ)
4ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Eρώτημα A   Κόστος μετοχικού κεφαλαίου - Κόστος ομολογιακού δανείου - Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
5ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2      Eρώτημα A   Κόστος μετοχικού κεφαλαίου - Κόστος ομολογιακού δανείου - Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
6ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Λύση σε Excel  Καθαρές ταμειακές ροές  (ΚΤΡ)
7ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2    Eρώτημα Β   Κόστος μετοχικού κεφαλαίου - Κόστος ομολογιακού δανείου - Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
8o Mάθημα : Θέμα 2      Ερώτηαμα Γ   Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
9ο Μάθημα : Θέμα 3     Αποτίμηση μετοχών
10o Μάθημα : Θέμα 4    Εύρεση εύλογης τιμής επένδυση
 
 
2η Εργασία ΔΕΟ 31
 
11ο Μάθημα :  Θέμα 1Α  Αξιολόγηση μετοχών (Επένδυσης)  με βάση το συντελεστή μεταβλητότητας
12o Mάθημα :  Θέμα 1Β i Αναμενόμενη απόδοση Χ/κίου
13o Μάθημα :  Θέμα 1Β ii Kίνδυνος (τυπική απόκλιση) χαρτοφυλακίου
14o Mάθημα :  Θέμα 1 Γ i  Υπόδειγμα του ενός δείκτη
15o Mάθημα :  θέμα 1 Γ ii Yπόδειγμα του ενός δείκτη
16o Mάθημα :  Θέμα 2 i Αποτίμηση Ομολόγων
17o Mάθημα :  Θέμα 2 ii και iii   Αποτίμηση ομολόγων
18o Μάθημα  : Θέμα 3 Α   Aποτίμηση μετοχής
19ο Μάθημα :  Θέμα 3 Α i Αποτίμηση μετοχής 
20ο Μάθημα :  Θέμα 3 Α ii Αποτίμηση μετοχής
21ο Μάθημα :  Θέμα 4 B  Αποτίμηση μετοχών και χαρτοφυλακίου με CAPM
22ο Μάθημα :  Θέμα 4  B   Αποτίμηση μετοχών και χαρτοφυλακίου με CAPM 
23ο Μάθημα :  Θέμα 4  Γ   Δείκτες Sharpe και Treynor
24ο Μάθημα :  Θέμα 4 A   Χαρτοφυλάκιο Αγοράς


3η Εργασία ΔΕΟ 31
 
25ο Μάθημα :  Θέμα 1  Παράγωγα - Αξιόγραφα Θεωρία
26ο Μάθημα :  Θέμα 1 A  Θεωρητική τιμή Προθεσμιακή Συμβολαίου (Π.Σ)
27ο Μάθημα :  Θέμα 1 A  Θεωρητική τιμή Προθεσμιακή Συμβολαίου (Π.Σ) 
28ο Μάθημα :  Θέμα 1 B  Θεωρητική τιμή Προθεσμιακή Συμβολαίου (Π.Σ) 
29ο Μάθημα :  Θέμα 1 B  Θεωρητική τιμή Προθεσμιακή Συμβολαίου (Π.Σ)  
30ο Μάθημα :  Θέμα 1 Γ  Επένδυση σε συνάλλαγμα
31ο Μάθημα :  Θέμα 2 A (i) Θέση πώλησης σε προθεσμιακά συμβόλαια ΣΜΕ
32ο Μάθημα :  Θέμα 2 A (ii) Θέση πώλησης σε προθεσμιακά συμβόλαια ΣΜΕ
33ο Μάθημα :  Θέμα 2 B (i και ii) Κέρδη ή ζημίες από ΣΜΕ ή Π.Σ
34ο Μάθημα :  Θέμα 3      Δικαιώματα  (Option) 
34ο Μάθημα :  Θέμα 3      Δικαιώματα  (Option) 
35ο Μάθημα :  Θέμα 3      Δικαιώματα  (Option) 
36ο Μάθημα :  Θέμα 4  A    Δικαιώματα  (Option)  
37ο Μάθημα :  Θέμα 4  A    Δικαιώματα  (Option) 
38ο Μάθημα :  Θέμα 4   A   Δικαιώματα  (Option) 
39ο Μάθημα :    Θέμα 4 B     Δικαιώματα  (Option)  
40ο Μάθημα :    Θέμα 4 B     Δικαιώματα  (Option)  
 
 
 
4η Εργασία ΔΕΟ 31
 
41ο Μάθημα :  Θέμα 1 α         Πολλαπλασιαστής χρήματος - Προσφορά χρήματος 
42ο Μάθημα :  Θέμα 1 β, γ     Πολλαπλασιαστής χρήματος - Προσφορά χρήματος 
43ο Μάθημα :  Θέμα 2            Σχετικές τιμές αγαθών - Κυκλοφοριακή ταχύτητα χρήματος - Θεωρία  Fisher - Εξίσωση Cambridge 
44ο Μάθημα :  Θέμα 3 A           Συνάλαγμα - Συναλλαγματική ισοτιμία
45ο Μάθημα :  Θέμα 3 B  i, ii       Συνάλαγμα - Συναλλαγματική ισοτιμία
46ο Μάθημα :  Θέμα 3 B   iii        Συνάλαγμα - Συναλλαγματική ισοτιμία
47ο Μάθημα :  Θέμα 4 A και Β     Τριγωνικό  Αρμπιτραζ
48ο Μάθημα :  Θέμα 4 Γ                ΚΑΑ - ΑΑΕ
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από τις 4 εργασίες ΔΕΟ 31 και υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24,
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
8. Το συνολικό Κόστος ανέρχεται σε 170 ευρώ.  Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα επαναληπτικά μαθήματα που θα αρχίσουν 1 μήνα πριν τις τελικές εξετάσεις
9 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα
6 Για την πληρωμή πηγαίνετε στο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ όπου υπάρχουν σχετικές πληροφορίες
  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

inl.gr Copyright ©2013