ΔΕΟ 31 - Χρηματοικονομική Διοίκηση

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 
                          

   ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 - 2022 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 31 "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ" ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021       

 

MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 31  2020 - 2021   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1η Εργασία  ΔΕΟ 31   2020-2021  


1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα Α               ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ (ΚΤΡ)

2o Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Α                ΚΤΡ
3o Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Β                Τυπική απόκλιση επένδυσης (χρηματοροής) 
4o Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερωτήμα Γ και Δ        Καθαρή Παρούσα Αξία Επένδυσης (ΚΠΑ)
5o Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Ερώτημα  Α               Δάνεια - Τοκοχρεωλύσια
6o Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Ερώτημα  Β               Φορολογική εξοικονόμηση (ΦΕ)
7o Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Ερώτημα Γ                 Πρόωρη εξώφληση δανείου
8ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Ερώτημα Α                 Οικονομική αξία (Αποτίμηση) μετοχής
9o Mάθημα : ΘΕΜΑ 3     Ερωτήματα Β και Γ    Οικονομική αξία (Αποτίμηση) μετοχής
10o Μάθημα :ΘΕΜΑ 4    Ερώτημα Α και Β        Kόστος ομολόγων - Κόστος μετοχικού κεφαλαίου
11o Μάθημα :ΘΕΜΑ 4   Ερώτημα Γ και Δ          Κόστος ομολόγων - κόστος μετοχικού κεφαλαίου 
 
 2η Εργασία
 
12ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Α                    Αναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση μετοχής και χαρτοφυλακίου
13o Mάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερωτήματα Β και Γ         Υπόδειγμα ενός δείκτη
14ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Ερώτημα Α                    Απόδοση ομολόγων
15o Μάθημα : ΘΕΜΑ 2     Ερωτήματα Β και Γ         Διάρκεια ομολόγου - Τιμή (Αποτίμηση) ομολόγου
16o Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Ερώτημα 3 Αi                Οικονομική αξία (Αποτίμηση) μετοχής 
17o Μάθημα : ΘΕΜΑ 3     Ερωτήματα 3 Αii και Β    Πολλαπλασιαστής κερδών (P/E) 
18o Mάθημα : θΕΜΑ 4      Ερώτημα Α                   Απόδοση χαρτοφυλακίου - β χαρτοφυλακίου - Μέτρο Traynor   
19o Μάθημα : ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Γ                    Υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM)
20o Mάθημα : ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Β                    Άριστο χαρτοφυλάκιο 
 
 
 3η Εργασία
 
21ο Μάθημα : Θέμα 1    Ερώτημα Α                 Παράγωγα - Συμβόλαια ΣΜΕ
22o Mάθημα : Θέμα 1    Ερώτημα Α                 Παράγωγα - Συμβόλαια ΣΜΕ
23ο Μάθημα : Θέμα 1    Ερώτημα Β                 Αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων ή ΣΜΕ
24o Mάθημα : Θέμα 1    Ερώτημα Β                 Αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων ή ΣΜΕ 
25ο Μάθημα : Θέμα 2    Ερώτημα α                  Θέσεις σε προθεσμιακά συμβόλαια
26o Μάθημα : Θέμα 2    Ερώτημα β                  Θέσεις σε προθεσμιακά συμβόλαια 
27ο Μάθημα : Θέμα 2    Ερωτήματα α,β,γ,δ     Προθεσμικά συμβόλαια 
28o Μάθημα : Θέμα 3    Ερώτημα Α                  Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα Πώλησης
29o Μάθημα : Θέμα 3    Ερώτημα Α                  Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης 
30o Mάθημα : Θέμα 3    Ερώτημα Α                   Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης
31ο Μάθημα : Θέμα 3    Ερώτημα Β                   Στρατηγική πεταλούδας σε δικαιώματα
32o Mάθημα : Θέμα 4    Ερώτημα i                    Aντιστάθμιση με δικαιώματα
33o Μάθημα : Θέμα 4    Eρώτημα i                    Αντιστάθμιση με δικαιώματα
34o Μάθημα : Θέμα 4    Ερώτημα ii                   Aντιστάθμιση με δικαιώματα
35o Μάθημα : Θέμα 4   Ερωτημ    iii, iv             Αντιστάθμιση με δικαιώματα
 
4η Εργασία
 
36ο Μάθημα : Θέμα 1 Α                                     Aνταλλακτική οικονομία - σχετικές τιμές 
37ο Μάθημα : Θέμα 1 Β                                     Ζήτηση χρήματος - Προσφορά χρήματος
38o Μάθημα : Θέμα 2                                         Τραπεζικό σύστημα - Προσφορά χρήματος
39ο Μάθημα : Θέμα 3                                         Συνάλλαγμα - συναλλαγματικές διαφορές 
40o Μάθημα : Θέμα 3                                         Καλυμμένο Αrbitrage Eπιτοκίου (Κ.Α.Ε.) - Ακάλυπτο Arbitrage Επιτοκίου (A.A.E) 
41o Μάθημα : Θέμα 3                                         Προθεσμιακά συμβόλαια σε συνάλλαγμα 
42o Μάθημα : Θέμα 3                                         Επενδύσεις σε συνάλλαγμα 
43ο Μάθημα : Θέμα 4  i, ii                                  Δικαιώματα σε συνάλλαγμα
44ο Μάθημα : Θέμα 4 Β, Γ                                  Δικαιώματα - Παράγωγα σε συνάλλαγμα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών

6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

7 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

inl.gr Copyright ©2013