ΔΕΟ 31 - Χρηματοικονομική Διοίκηση

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ 
 

TA NEA MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 31 «XΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 2023-2024 ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 - 2023 
 
 1η Εργασία  2022 -2023 
 
1ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα A                   Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΚΤΡ)        -         (Δωρεάν)
2ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Β                   Καθαρά Παρουσα Αξία Επένδυσης (ΚΠΑ) - (Δωράν)
3ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Γ                   Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Επένδυσης (ΕΒΑ)
4ο Μάθημα :                                                       Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από τα θέματα τελικών εξετάσεων
                                                                            Ιουνίου 2022 σχετικές με Ταμειακές Ροές - ΚΠΑ - ΕΒΑ
5ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2    Ερώτημα Α κ΄Β             Ταμειακές ροές - ΚΠΑ Επένδυσης
6ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2    Ερώτημα Γ                     Νεκρό σημείο επένδυσης 
7ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3    Ερώτημα Α                    Αριθμοδείκτες 
8ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3    Ερώτημα Β, Γ, Δ            Αριθμοδείκτες
9o Μάθημα : ΘΕΜΑ 4    Ερώτημα Α(i. ii)             Δόση κα απόσβεση δανείου
10ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4   Ερώτημα Α(iii,iv)           Tοκοχρεωλυτικά δάνεια
11ο Mάθημα:                                                      Eρωτ. πολλαπλών επιλογών (Θέματα τελικών εξετάσεων 2022)
12ο Μάθημα:                                                      Ερωτ. πολλαπλών επιλογών (Θέματα τελικών εξετάσεων 2022)
13ο Μάθημα:                                                      Ερωτ. πολλαπλών επιλογών (Θέματα τελικών εξετάσεων 2022) 

 2η Εργασία  2022 -2023 

14ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Eρώτημα A(i, ii)         Aποτίμηση ομολόγων
15οΜάθημα : ΘΕΜΑ 1      Ερώτημα Α(iii)          Aποτίμηση ομολόγων
16ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 1      Ερώτημα Β (1)          Χρονική διάθρωση αποδόσεων ομολόγων
17ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1     Ερώτημα Β(2)            Αποδόσεις ομολόγων
18ο Μάθημα: ΘΕΜΑ  2     Ερώτημα (α)             Αποτίμηση μετοχών
19ο Μάθημα Θέμα    2     Ερώτημα (α)             Αποτιμηση μετοχών
20ο Μάθημα :ΘΕΜΑ 2      Ερώτημα (β)             Ρυθμός μεγέθυνσης κερδών
21ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 2      Ερώτημα (γ)             Αποτίμηση μετοχών 
22ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 3     Ερώτημα (α,β)           Απόδοση, τυπική απόκλιση μετοχής
23ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 3      Ερωτήματα (γ,δ.ε,στ) Απόδοση, τπική απόκλιση χαρτοφυλακίου
24ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4    Ερώτημα (α)              Αναμενόμενη απόδοση αγοράς και μετοχής
25ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα (δ)              Μέσο σταθμικό κόστος
26ο Μάθημα: ΘΕΜΑ 4     Ερώτημα Β, γ)           Υποτιμημένο - Ανατιμημένο χρεόγραφο 

3η Εργασία  2022 -2023 

27ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1                                      Mη κανονικές αποδόσεις χαρτοφυλακίου
28ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2                                      Μερίσματα - Αγορά μετοχών
29ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3 Α                                   Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου
30ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3 Β                                   Αποτίμηση μετοχών
31ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3 Γ                                   Κεφαλαιακή διάρθρωση εταιρίας
32ο Mάθημα : ΘΕΜΑ 4                                      Kόστη δημοσίων προδφορών
33ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 5 Α                                  Επενδύσεις leasing
34ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 5 Β, Γ                              Επενδύσεις leasing
 
4η Εργασία
 
35ο Μάθημα : ΘΕΜΑ  1 (1)                               Λειτουργικός - Ταμειακός Κύκλος
36ο ΜάΘημα : ΘΕΜΑ 1 (2)                                Ταμειακός προϋπολογισμός
37ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2  Α, Β                              Κόστος αποθεμάτων
38ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 2 Γ                                   Κόστος διατήρησης - Κόστος παραγγελίας αποθεμάτων
39ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3                                      Εξαγορές - συγχωνεύσεις εταιριών
40ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 3                                      Εξαγορές - συγχωνεύσεις εταιριών
41ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4 Β                                   Υπόδειγμα Ζ - sscore
42ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 4 Α                                   Εξασφαλισμένες απαιτήσεις
43ο Μάθημα : ΘΕΜΑ 1 (2)                                Ταμειακός προϋπολογισμός   

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά

5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

  
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

inl.gr Copyright ©2013