ΔΕΟ 31 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

 

Πίνακας Περιεχομένων
 
 ΔΕΟ 31   - MAΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
 
1 -    6ο    Mάθημα  Τόμος Β  Χρηματοοικονομική
7 -  13ο    Μάθημα  Τόμος Δ  Διαχείρηση χαρτοφυλακίου
14 - 20ο   Μάθημα  Τόμος Γ  Παράγωγα
21 - 23ο   Μάθημα  Τόμος Δ  Συνάλλαγμα

 

inl.gr Copyright ©2013