ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ
 
 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 34 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ
 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 17/7/2020
 
   Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το μάθημα πηγαίνετε στο πεδίο "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" (Στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης) όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες
   
MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 34  2019 -2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                        
 
1η  Eργασία  MIKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B1  Κόστος Ευκαιρίας
2ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B2  Νόμος της Ζήτησης - Νόμος της προσφοράς  - Ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών
3ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B3  Χρησιμότητα - Οριακή χρησημότητα - Ισορροπία καταναλωτή
4ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B3  Χρησιμότητα - Οριακή χρησημότητα - Ισορροπία καταναλωτή
5ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B4  Τέλειος (Πλήρης) Ανταγωνισμός
6ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B4  Aνάλυση θεωρίας τέλειου ανταγωνισμού 
7ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B4  Aνάλυση θεωρίας τέλειου ανταγωνισμού  
8ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B5  Eλαστικότητες
9ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B5  Eλαστικότητα Ζήτησης - Εισοδηματική Ελαστικότητα - Ελαστικότητα προσφοράς - Σταυροειδής ελαστικότητα
10ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B5 Eλαστικότητα Ζήτησης - Εισοδηματική Ελαστικότητα - Ελαστικότητα προσφοράς - Σταυροειδής ελαστικότητα
11ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B6 Θεωρία παραγωγής
12ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B6 Θεωρία παραγωγής
13ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B7 Θεωρία Κόστους
14ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B8 Μονοπώλιο
15ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B9 Oλιγοπωλιακός ανταγωνισμός
16ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B10- Μονοπωλιακός ανταγωνισμός 
17ο Μάθημα : Eρώτηση Α2 α)  Πλεόνασμα καταναλωτη - Πλεόνασμα παραγωγού - Συνολικό πλεόνασμα 
18ο Μάθημα : Eρώτηση Α2 β)  Ελαστικότητα ζήτησης - Πλεόνασμα προσφοράς - Έλειμμμα ζήτησης
19ο Μάθημα : Eρώτηση Α1 α και β  Ισορροπία παραγωγού - Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής
20ο Μάθημα : Eρώτηση Α1 α και β  Ισορροπία παραγωγού - Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής
21ο Μάθημα : Eρώτηση Α1 α   Ισορροπία παραγωγού - Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής
22ο Μάθημα : Eρώτηση Α1 α και β  Ισορροπία παραγωγού - Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής
 
 
 
 
2η  Eργασία  MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

23ο Μάθημα : Eρώτηση Α1 α)        Βραχυχρόνια - Μακροχρόνια καμπύλη συνολικής προσφοράς
24ο Μάθημα : Eρώτηση Α1 β)        Καμπύλη συνολικής ζήτησης (AD) - Καμπύλη συνολικής προσφοράς (AS) - Δημοσινομικό έλλειμμα 
25ο Μάθημα : Eρώτηση Α1 β)        Καμπύλη συνολικής ζήτησης (AD) - Καμπύλη συνολικής προσφοράς (AS) - Δημοσινομικό έλλειμμα 
26ο Μάθημα : Eρώτηση Α2 α,β)    Συνολική ζήτηση (AD) - Συνολική προσφορά (ΑS) - Ισορροπία -Δημοσιονομική πολιτική
27ο Μάθημα : Eρώτηση Α2 γ)       Πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών
28ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
29ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
30ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
31ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
32ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
   
  
3η  Eργασία  MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

33ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
34ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
35ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
36ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
37ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
38ο Μάθημα : Ερώτηση Α1   Υπόδειγμα IS - LM  Δημοσιονομική πολιτική
39ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α   Υπόδειγμα IS - LM -ΒP Eσωτερική και εξωτερική ισορροπία
40ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 β   Υπόδειγμα IS - LM -ΒP Eσωτερική και εξωτερική ισορροπία
 
 
 
4η  Eργασία  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

41ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α        Εξωτερικές επιδράσεις στην Παραγωγή
42ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 β        Εξωτερικές επιδράσεις στην Παραγωγή
43ο Μάθημα : Ερώτηση Α1           Aμιγή Μη Αμιγή Δημόσια Αγαθά -  Ιδιωτικά Αγαθά
44ο Μάθημα :                               Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών
45ο Μάθημα :                               Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών
46ο Μάθημα :                               Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
47ο Μάθημα :                               Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών
 
 
 
 
 
 
 
   
Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το 1ο μάθημα επικοινωνείτε μαζί μας στο 6974588700
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από τις 4 εργασίες ΔΕΟ 34 και υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24,
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

8 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

inl.gr Copyright ©2013