ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

EΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ

TA NEA ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 34 φοιτητικού έτους 2024-2025 ΑΡΧΙΖΟΥΝ  ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΗ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023 - 2024
 
1η Εργασία  2023-2024  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
1o Μάθημα :   Εισαγωγικό μάθημα (Θεωρία)
2ο Μάθημα :   Ερώτ. πολλ. επιλογών  Β1             Θεωρία Ζήτησης - Θεωρία προσφοράς αγαθών και υπηρεσιων
3o Mάθημα :  Ερωτ. πολλ. επιλογών   Β2             Ισορροπία με κανονικά αγαθά 
4ο Μάθημα :  Ερωτ. πολλ. επιλογών Β3 και Β4    Ελαστικότητα ζήτησης - Εισοδηματική ελαστικότητα
5ο Μάθημα :  Ερωτ.πολλ.  επιλογών  Β5              Θεωρία Παραγωγής
6o Μάθημα :  Ερωτ. πολλ  επιλογών  Β6              Συνάρτηση παραγωγής
7ο Μάθημα :  Ερωτ. πολλ. επιλογών  Β7              Θεωρία κόστους
8ο Mάθημα :  Ερωτ. πολλ. επιλογών  Β8              Τέλειος ανταγωνισμός
9ο Μάθημα : Eρωτ. πολλ. επιλογών   Β9              Μονοπώλιο
10ο Mάθημα : Ερωτ. πολλ. επιλογών Β9              Δείκτης Ηerfindabl - Oλιγοπώλιο
11ο Mάθημα: Eρωτ.πολλ. επιλογών  Β10             Tέλειος Ανταγωνισμός
12ο Μάθημα: Ερώτηση Α2  (α, β)                         Ισορροπία στον τέλειο ανταγωνισμό - Ισορροπία
μονοπωλίου - Πλεόνασμα καταναλωτή
13o Μάθημα : Eρώτηση Α1                                   Xρησιμότητα
14ο Μάθημα :Ερώτηση Α1                                    Οριακή χρησιμότητα
15ο Μάθημα: Eρώτηση Α1                                    Μεγιστοποίηση χρησιμότητας 
 
 
  
2η Εργασία    ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
1o Μάθημα :   Eθνικοί Λογαριασμοί 
2ο Μάθημα :   Α.Ε.Π. - Συνάρηση κατανάλωσης - Επένδυσης -
3ο Μάθημα :  A.E.Π.    Εισόδημα ισορροπίας
4ο Μάθημα :  Μακροοικονομική ισορροπία
5o Μάθημα :  Yφεσιακό - Πληθωριστικό κενό
6ο Μάθημα : Δάνεια - επιτόκια
7ο Mάθημα :  Αγορά εργασίας - Ανεργία
8ο Mάθημα : Αποπήπληθωρισμός - Ανοικτή Οικονομία
9ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 Συνολική Ζήτηση - Βραχυχρόνια συνολική προσφορά
10ο Μάθημα : Ερώτηση Α1
11ο Μάθημα : Eρώτηση Α1
12ο Μάθημα : Eρώτηση Α2 α)  Κεϋνσιανός σταυρός
13o Μάθημα : Ερώτηση Α2 β)  Μακροοικονομική ισορροπία
 
 
3η Εργασία  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
14ο Μάθημα : Λειτουργία τραπεζικού συστήματος
15ο Μάθημα  : προσφορά - Ζήτηση Χρήματος - Κεντρική τράπεζα - Συναλλαγματικές ισοτιμίες - Τιτλοποίηση
16ο Μάθημα  :  Iσοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών - Κσμπύλη Philips
17ο Μάθημα  : Ερώτηση Α2 (α)  Εισόδημα ισορροπίας - Σημόσια αποταμίευση
18o Μάθημα  : ερώτηση Α2 (β))  εισόδημα ισορροπίας - Δημόσια αποταμίευση
19o Μάθημα  : Ερώτησηση Α1 (α) Υφεσιακό - πληθωριστικό κενό
20ο Μάθημα  : Ερώτηση Α1 (β)  Δημοσιονομική - Νομισματική πολιτική
21o Mάθημα  : Ερ'ωτηση Α1 (β) Δημοσιονομική - Νομισματική πολιτική
 
4η Εργασία : Δημόσια Οικονομική
 
22ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση
23ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση
24ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση
25ο Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση
26o Mάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση
27ο Μάθημα : Ερώτηση Α1       Δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα ως μονοπώλιο
28ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α)  Φορολογία εισοδήματος
29ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 β) Φορολογία εισοδήματος
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά

5 Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα


 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  [email protected]        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

inl.gr Copyright ©2013