ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2022 - 2023 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 34 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»  AΡΧΙΣΑΝ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ  ΤΟ 48ο ΜΑΘΗΜΑ)

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 34 2021-2022

    Πίνακας  Περιεχομένων

 1η Εργασία  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ.  επιλογών Β1 - Κόστος Ευκαιρίας - Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.)
2ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών  B2 -  Καμπύλη ζήτησης - Καμπύλη προσφοράς - Ισορροπία -Ελαστικότητα ζήτησης - Προσφοράς
3o Mάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών  Β3    Συνάρτηση ζήτησης - Συνάρτηση προσφοράς - Υπερβάλουσα προσφορά 
4ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β4    Ελαστικότητες (Ζήτησης - Προσφοράς - Εισοδηματική) - Κανονικά  - Κατώτερα αγαθά
5ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β5-Β6 Ισορροπία στην αγορά αγαθών - Συνάρτηση παραγωγής
6ο Mάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β7     Οικονομίες κλιμακας - Αρνητικές οικονομίες κλίμακας
7ο Mάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β8     Συναρτήσεις Κόστους
8ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών B9     Κανόνας ελαχιστοποίησης κόστους
9ο Μάθημα : Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών Β10   Επιχείρηση τέλειου ανταγωνισμού
10ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 (α)                        Πλεόνασμα καταναλωτή - Παραγωγού- Ανώτατες - Κατώτατες τιμές
11ο Μάθημα : Ερώτημα Α1 (β)                        Συνολική χρησημότητα - Οριακή χρησιμότητα
12ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (α)                        Ισορροπία  στον τέλειο Ανταγωνισμό
13ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (βi)                        Μονοπώλιο
14ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (βii)                       Tέλειος Ανταγωνισμός
15ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (βii)                       Τέλειος Ανταγωνισμός
16ο Μάθημα : (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

 2η Εργασία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 17ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β1

18ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β2

19ο Mάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β3

20ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β4

21ο Mάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β5, Β6

22ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β7, Β8

23ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών B9, B10

24ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 Μακροχρόνια - Βραχυχρόνια ισορροπία Οικονομίας

25ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 (α) Αγορά εργασίας

26ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 (β) Επενδύσεις - ΑΕΠ - Ισορροπία στην αγορά δαν κεδαλαίων

 3η Εργασία

27ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1, Β2

28ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β3

29ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαολών επιλογών Β4

30ο Μάθημα : Eρώτηση πολλαπλών επιλογών Β5

31ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β6

32ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β7

33ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β8

34ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β9

35ο Μάθημα : Ερώτηση πολλαπλών επιλογών Β10

36ο Μάθημα : Ερώτηση Α (2)  Ισορροπία εισοδήματος

37ο Μάθημα : Ερώτηση Α (2)  Ισορροπία εισοδήματος - Δημόσιες δαπάνες -Επενδύσεις

38ο Μάθημα : Eρώτηση Α (2)  Ισορροπία εισοδήματος - Δημοσιες δαπάνες -Επενδύσεις

39ο Μάθημα : Ερώτημα Α (1α) Νομισματική πολιτική - Πληθωρισμός

40ο Μάθημα : Ερώτημα Α (1β) Κανόνας Teylor 

  4η Εργασία

 41ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 α)  Μετακίλυση φόρου μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών

42ο Μάθημα : Ερώτηση Α1  β) Μετακίλυση φόρου μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών

43ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α)  Εξωτερικές Επιδράσεις

44ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α) Εξωτερικές επιδράσεις

45ο Mάθημα : Ερώτηση Α2 β) Φορολογική επιβάρυνση στις εξωτερικές επιδράσεις

46ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1 - Β4

47ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β5 - Β6

48ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β7 - Β 10

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 - 2023

1η Εργασία ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
1o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογώv  (Β3)

2ο Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών  (Β2,  Β4)

3ο Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών   (Β1, Β5)

4o Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών   (Β6, Β8)

5o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών    (Β7 )

6ο Mάθημα : ΄Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (B9)

7ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών    (Β10)

8ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 α)  Τέλειος ανταγωνισμός

9ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 β)  Μονοπώλιο

10ο Μάθημα: Eρώτηση Α2 α) Πλεόνασμα καταναλωτή - Παραγωγού

11ο Mλαθημα: Ερώτηση Α2 α) Ανώτατες - Κατώτατες τιμές

12o Mάθημα  : Ερώτηση Α2 α) Πλεόνασμα Καταναλωτή - παραγωγού -Γραφήματα

13ο Μάθημα  :  Ερώτηση Α2 β) Ισορροπία καταναλωτή

14ο Μάθημα  :  Ερώτηση Α2 β) Ισορροπία καταναλωτή

  
2η Εργασία ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
 
15o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογώv
16ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
17ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
18ο Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
19ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
20ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
21ο Μάθημα : Eρώτηση Α2 (α)   Προϊόν μακροοικονομικής ισορροπίας
22o Μάθημα : Ερώτηση Α2 (β)   Δ.Τ.Κ. - Πληθωρισμός
23ο Μάθημα : Ερώτηση Α1(α)    Δημοσιονομική προσαρμογή
24ο Mάθημα : Ερώτηση Α1(β)    Συνολική ζήτηση (ΑD) - Συνολική προσφορά (AS)
 
3η Εργασία   ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
25ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
26ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
27ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Ταυτόχρονα με την απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών γίνεται και ανάλυσης της αντίστοιχης θεωρίας)

1. Συνιστάται στους φοιτητάς να παρακολουθήσουν παράλληλα και τα μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς  2021 – 2022  ΔΕΟ 34

2. Στην πορεία των μαθημάτων θα σας αναλύσουμε τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών των τελικών εξετάσεων Ιουνίου  2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά

5 Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  6 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

inl.gr Copyright ©2013