ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ
 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 - 2022 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 34 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

 

   
 

MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 34  2020 -2021


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                        

 
1η  Eργασία  MIKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α    Ζήτηση - προσφορά -Πλεόνασμα Καταναλωτή - Πλεόνασμα  Παραγωγού
20 Μάθημα : Ερώτηση Α2 β   Συνολικό πλεόνασμα  καταναλωτή και παραγωγού
3o Μάθημα : Ερώτηση Α1   Τέλειος Ανταγωνισμός
4o Μάθημα : Eρώτηση Α1   Τέλειος Ανταγωνισμός
5o Μάθημα : Ερώτημα Α1   Μονοπώλιο
6o Μάθημα : Ερώτημα πολλαπλών επιλογών  Mέρος Β
7ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
8ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
9ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
10o Mάθημα :  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
11ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Μέρος Β
12ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 β - Χρησιμότητα - οριακή χρησιμότητα
13ο Μάθημα : Κενό -άνευ περιεχομένου
14o Μάθημα : Ερώτημα Α2 α και β  Συνέχεια
 
 
2η Εργασία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
ΜΕΡΟΣ Β
 
15ο Μάθημα :  Ερώτημα Β1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
16o Μάθημα :  Ερώτημα Β2 Αγορά εργασίας
17o Μάθημα :  Ερωτήματα Β3 και Β4 Δείκτης τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) - Καλάθι Αγοράς
18o Μάθημα :  Eρωτήματα Β5 και Β6  Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) - ΑΕΠ - Επενδυση - Αποταμίευση
19o Μάθημα :  Ερωτήματα Β7 και Β8 Οριακή ροπή για κατανάλωση - Εθνικοί λογαριασμοί
20o Μάθημα : Ερώτημα Β9  Νομισματική - Δημοσιονομική πολιτική
21o Μάθημα : Ερώτημα Β 10 Μακροχρόνια ισορροπία - πληθωριστικό - αντιπληθωριστικό κενό
22ο Μάθημα : Ερώτηση A1 (α)        Συνολική ζήτηση (AD)
23o Μάθημα : Ερώτημα Α1 (β)        Συνολική ζήτηση (AD) - Συνολική Προσφορά (AS)
24ο Μάθημα : Ερώτημα Α 1 (β)       Βραχυχρόνια - Μακροχρόνια ισοροπία (AD = AS)
25o Μάθημα : Ερώτημα Α 2 (α)       Βραχυχρόνια ισορροπία - Υφεσιακό - πληθωριστικό κενό
26ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (β, γ)    Βραχυχρόνια - Μακροχρόνια ισορροπία
27ο Μάθημα : Ερώτημα Α2 (β, γ)    Βραχυχρόνια - Μακροχρόνια ισορροπία
28o Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
29o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
30ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
31ο Μάθημα :  ΚΕΝΟ
 
 
 3η Εργασία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 
32ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 (α)      Νομισματική πολιτική
33o Μάθημα : Eρώτηση Α1 (β)      Βραχυπρόθεσμα - Μακροπρόθεσμα επιτόκια
34o Μάθημα : Eρώτηση Α2 (α)      Δημόσια αποταμίευση - ΑΕΠ ισορροπίας
35o Μάθημα : Eρώτηση Α2 (β,γ)   Δημοσιονομική πολιτική 
36ο Μάθημα Εξεταστικής
37o Μάθημα :  Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1 - Β2
38ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β3 - Β5
39o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β6
40o Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β7
41ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B8 - B10
 
4η Εργασία
 
42ο Μάθημα : Ερώτηση Α1 α) Εξωτερικές Επιδράσεις στην οικονομία
43o Μάθημσ : Ερώτηση Α1 β) Λύση στο πρόβλημα Εξωτερικών επιδράσεων
44o Μάθημα : Ερώτηση Α2   Ισορροπία σε προβλήμματα εξωτερικών επιδράσεων
45o Μάθημα : Ερώτηση Α2   Ισορροπία σε προβλήματα εξωτερικών επιδράσεων
46o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1 - 3
47o Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 4 - 5
48ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 6- 7
49ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 8 - 10
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών

6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

7 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

inl.gr Copyright ©2013