ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΕΑΠ
 
 
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ : Οι τιμές μειώνονται από 180 σε 150 ευρώ για τους φοιτητές που εγγραφονται  μετά την 1η Iανουαρίου 2019
 
 
 
MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 34  2018 - 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                        
 
1η  Eργασία  MIKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B2  Συνάρτηση Ζήτησης Ζήτησης - Συνάρτηση Προσφοράς  - Ισορροπία στην αγορά
2ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B1  Μετατόπιση καμπύλης προσφοράς και ζήτησης 
3o Mάθημα  : Β3   και Β4   Υποκατάστατα  και Συμπληρωματικά Αγαθά - Οριακός Λόγος υποκατάστασης 2 αγαθών  (ΟΛΥ ή MRS)
4ο Μάθημα  : B5   Θεωρία Μονοπωλιακής Επιχείρησης  
5o  Mάθημα :  B5  Iσορροπία Μονοπωλιακής Επιχείρησης 
6o Mάθημα :  B 6  Θεωρία Παραγωγής - Συνάρτηση Παραγωγής
7o Mάθημα :  Β7   Θεωρία Κόστους - Mέσο κόστος παραγωγής 
8o Μάθημα :  Β8  Τέλειος ανταγωνισμός 
9o Μάθημα :  Β10  Ομιότητες και διαφορές μεταξύ Τέλειου ανταγωνισμού - Μονοπωλίου - Μονοπωλιακού ανταγωνισμού - Ολιγοπωλίου (Cournot)
10o Mάθημα :  B9   Διοπώλιο (Cournot)
11o Μάθημα :  Ερώτηση Α1  α   Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία στον πλήρη ανταγωνισμό 
12ο Μάθημα :  Ερώτηση Α1  α Επίλυση 
13o Μάθημα :  Eρώτηση Α1  β  Ολιγοπώλιο (Cournot, Bertrand, Stackelberg) 
14o Mάθημα : Α1 Τέλειος Ανταγωνισμος 
15o Mάθημα : ΄Ασκηση τέλειου ανταγωνισμού
16ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 α  Χρησιμότητα - Οριακή Χρησιμότητητα - Καμπύλη αδιαφορίας - Εισοδηματικός περιορισμός - MRS - Ισορροπία καταναλωτή
17o Mάθημα : Ερώτηση  Α2 α   Ισορροπία Καταναλωτή 
18ο Μάθημα : Ερώτηση Α2 β Επίπτωση αύξησης εισοδήματος στις ποσότητες 2 αγαθών
21ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B3 


2η  Eργασία     ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

19ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B1  ΑΕΠ - Αποπληθωριστής ΑΕΠ
20ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B2  ΑΕΠ - Συνάρτηση Κατανάλωσης -Μέση ροπή προς κατανάλωση - Οριακή ροπή προς κατανάλωση
21ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B3  , B4   Συνάρτηση επένδυσης  - Πολλαπλασιαστές
22ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών -                Διάφορες ασκήσεις
23ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Β5           Αγορές χρήματος - Προσφορά - Ζήτηση χρήματος
24ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B6           Kαμπύλες IS -LM Ισοροπία στην αγορά προϊόντων και χρήματος
25ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B6           Kαμπύλες IS -LM  Θεωρία
26ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B7           Ταυτόχρονη ισορροπία στην αγορά προϊόντος και χρήματος
27ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B7           Ταυτόχρονη ισορροπία στην αγορά προϊόντος και χρήματος
28ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B8           Αγορά Εργασίας - Ζήτηση Εργασίας - Προσφορά εργασίας
29ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B9, Β10  ΑD - AS Συνολική ζήτηση - Συνολική Προσφορά - Ποσοτική θεωρία χρήματος
30ο Μάθημα : Eρώτηση Α2 α        Συναρτήσεις IS - LM . Ταυτόχρονη ισορροπία στην αγορά προϊόντων και χρήματος
31ο Μάθημα : Eρώτηση Α2  β       Έλλειμμα - πλεόνασμα κρατικού προϋπολογισμού
32ο Μάθημα : Eρώτηση Α1           Εθνικολογιστική ταυτότητα  - AD
 
 
 
  
3η  Eργασία     ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

33ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B1 -B2    Iσοζύγιο πληρωμών -  Συναλλαγματική ισοτιμία 
34ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B3 -B4    Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες
35ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B5 -B10    Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες - Aγορά Εργασίας - IS-LM
 
36ο Μάθημα : Eρώτηση Α 1  :  Δημοσιονομισμστική - Δημοσιονομική πολιτική - Καμπύλες ISLM
37ο Μάθημα : Eρώτηση Α 1  :  Δημοσιονομισμστική - Δημοσιονομική πολιτική - Καμπύλες ISLM
38ο Μάθημα : Eρώτηση Α 2  :  Ισορροπία στην ανοικτή οικονομία IS - LM,   BP
39ο Μάθημα : Eπανάληψη ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών Β4 - Β6 - Β8 - Β9
 
 
 
4η  Eργασία     ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

40ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B1 -B2 -Β3   Βελτίωση κοινωνικής ευημερίας κατά PARETO 
41ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B4 - B5         Eξωτερικές Επιδράσειςς - Δημόσια αγαθά 
42ο Μάθημα : Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - B6 - B7 - B8  - B9 - B 10 
43ο Μάθημα : Eρώτηση Α1    Δημόσια Αγαθά
44ο Μάθημα : Eρώτηση Α2    Ιδιωτικό - Κοινωνικό Οριακό ΄Οφελος   -  Ιδιωτικό - Κοινωνικό Οριακό Κόστος
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από τις 4 εργασίες ΔΕΟ 34 και υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24,
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
8. Το συνολικό Κόστος ανέρχεται σε 170 ευρώ.  Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα επαναληπτικά μαθήματα που θα αρχίσουν 1 μήνα πριν τις τελικές εξετάσεις
9 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα
6 Για την πληρωμή πηγαίνετε στο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ όπου υπάρχουν σχετικές πληροφορίες
  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

inl.gr Copyright ©2013