ΔΕΟ 34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 34

Επαναληπτικά μαθήματα ΔΕΟ 34 ειδικά για τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις 2023.

Αναλύονται πιθανά θέματα SOS

Για πληροφορίες επικοινωνείτε μαζίμας:   info@inl.edu.gr  - 6974588700

                         Yπεύθυνος σπουδών Ιωάννης  Λάμπας

 

inl.gr Copyright ©2013