ΔΕΟ 41 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

Tα νέα μαθήματα ΔΕΟ 41   2023 - 2024 άρχισαν

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2023 - 2024

1η Εργασία  2023 -2024

1ο Μάθημα : Eρωτ πολλαπλ. επιλογών 1, 2  Χρηματοπιστωτικές αγορές - Χρημ/κα ιδρύματα

2ο Μάθημα :Eρωτ. πολλαπλ. επιλογών 3 - 6

3ο Mάθημα :Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών 7 - 8 Kανόνας Taylor - Νομισματική πολιτική

4o Μάθημα :Ερωτ.πολλαπλ. επιλογών 9 - 10 Ζήτηση χρήματος - Επιτόκια

5ο Mάθημα : Ερώτηση 1η α)   Διατήρηση σταθερότητας τιμών από ΕΚΤ

6ο Μάθημα : Ερώτηση 1η β) και γ) Κανόνας taylor - Αντιμετώπιση αντιπληθωρισμού

7ο Μάθημα : Ερώτηση 2η α)    Αντιμετώπιση πληθωρισμού με αύξηση ποσότητα χρήματος 

  

2η Εργασία  

8ο Μάθημα : Eρωτ πολλαπλ. επιλογών 1, 2, 3  Kαταθέσεις - Ομόλογα - Επενδύσεις

9o Μάθημα : Eρωτ. πολλαπλ. επιλογών 4, 5,  Κίνδυνος χαρτοφυλακίων - Εξίσωση περιόδου διακράτησης

10ο Μάθημα: Eρώτ. πολλαπ. επιλογών   6        Ομόλογα - Δημόσιο  χρέος

11ο Μάθημα: Ερώτ. πολαπλ.εεπιλογών  7        Μακροπρόθεσμα - βραχυπρόθεσμα επιτόκια

12ο Μάθημα: Ερωτ. πολλαπλ. επιλογών 8, 9, 10 Υπόθεση προσδοκιών- καμπύλες επιτοκίων

13ο Μάθημα : Ερώτηση 1η α και β                   Θεωρία προσδοκιών - Θεωρία ασφαλίστρου ρευστότητας

14ο Μάθημα : Ερώτηση 1η γ και δ                   Θεωρία προσδοκιών - Θεωρία ασφαλίστρου ρευστότητας

15ο Μάθημα : Ερώτηση 2 α                               Ισορροπία στην αγορά χρήματος

16ο Μάθημα : Ερώτηση 2 β, γ                           Τιμές ομολόγων - τιτλοποίηση

 

3η Εργασία

17ο Μάθημα  :  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση

18ο Μάθημα :   Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση

19ο Μάθημα :  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση

20ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση

 ΜΕΡΟΣ Α

21o Mάθημα :Ερώτηση 1 (α)  Ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης

22ο Μάθημα : Ερώτηση 1(β), 1 (γ) Προσφορά - Ζήτηση συναλλάγματος

23ο Μάθημα : Ερώτηση 2  Συναλλαγματικές ισοτιμίες

 

4η Εργασία 

24o Mάθημα :  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση

25ο Μάθημα : ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση

26ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαολών επιλογών - Ανάλυση

27ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση

28ο Μάθημα : Ερώτηση 1η       Χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές - Ασύμμετρη πληροφόρηση

29ο Μάθημα : Eρώτηση 2η α(i)   Απόδοση Ενεργητικού - Ιδίων κεφαλαίων και δείκτης χρέους

30ο Μάθημα : Eρώτηση 2η  α(ii),  β και γ  Τραπεζικοί ισολογισμοί

 

 

 


 

 
 
 
 
  

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση  
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

    
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  [email protected]        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 

 

inl.gr Copyright ©2013