ΔΕΟ 41 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2022 - 2023 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 41  AΡΧΙΣΑΝ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤO ΠΡΩΤO ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑ  ΤΟ 28ο ΜΑΘΗΜΑ)

        ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΠΕΡΣΙΝΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021 - 2022

        
1η  Εργασία

1o  Μάθημα : Θέμα 1 Ερώτημα α            Συνάλαγμα (Θεωρία) Συναλλαγματικές ισοτιμίες
2ο Μάθημα  : Θέμα 1 Ερώτημα α            Επίδραση πληθωρισμού στη συναλλαγματική ισοτιμία
3ο Μάθημα  : Θέμα 1 Ερώτημα β            Επίδραση αγοράς ομολόγων στην συναλλαγματική ισοτιμία
4ο Μάθημα :  Θέμα 2 Ερώτημα α            Προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος 
5ο Μάθημα :  Θέμα 2 Ερώτημα α            Καλεμμένο αρμπιτραζ επιτοκίων
6ο Μάθημα :  Θέμα 2 Ερώτημα β            Καλυμένο αρμπιτραζ επιτοκίων
7ο Μάθημα :  Θέμα 2 Ερώτημα γ            Μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία
8ο Μαθήμα :  Θέμα 3 Ερώτημα α            Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
9o Mάθημα :  Θέμα 3 ερώτημα β            Τριγωνικό Αρμπιτράζ
10ο Μάθημα : Θέμα 3 Ερώτημα γ           Ισοδυναμία επιτοκίων
11ο Μάθημα : (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
 
2η Εργασία
 
12ο Μάθημα : Ερώτηση 1 α                    Παρούσα αξία (Π.Α.) - Μελλοντική αξία
13ο Μάθημα : Ερώτηση 1 β-                   Αποπληρωμή δανείων
14ο Μάθημα : Ερώτηση 2 α                     Αποτίμηση ομολόγων
15ο Μάθημα : Ερώτηση 2 β                     Λύση στο Excel
16ο Μάθημα : Ερώτημα 3 α                     Κ.Α.Μ - Μ.Α.Μ.
17ο Μάθημα : Ερώτημα 3 β                     Αποτίμηση μετοχών
 
3η Εργασία 
 
18ο Μάθημα : Eρώτηση 3 α)  ΥΑΠΚΣ
19ο Μάθημα : Ερώτηση 3 α)  ΥΑΚΠΣ
20ο Μάθημα : Ερώτηση 3 β)  Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου
21ο Μάθημα : Ερώτηση 2 α)  Αναμενόμενη απόδοση - Τυπική απόκλιση Χαρτ/κίου
22ο Μάθημα : Ερώτημα 2 β)  Γραμμή κεφαλαιαγοράς
23ο Μάθημα : Ερώτηση 1      Στατιστικά μέτρα - μη διαφοροποιήσιμος κίνδυνος 
 
4η Εργασία 
 
24ο Μάθημα : Eρώτηση 1   Αποτίμηση ομολόγων - Διάρκεια ομολόγων
25ο Mάθημα : Ερώτηση 2 α  Ομόλογα χωρίς τοκομερίδια
26o Μάθημα : Ερώτηση 2 β Π.Α. - Σταθμισμένη διάρκεια - Κυρτότητα ομόλογα
27ο Μάθημα : Ερώτηση 3 α Duration gap XI
28ο Μάθημα : Ερώτηση 3 β, γ  Επιτόκια - Καθαρή θέση ΧΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 - 2023


1η Εργασία  2022 -2023

 1ο Μάθημα : Ερώτηση 1 α        Κανόνας Teylor (Δωρεάν)
2ο  Μάθημα : Ερώτηση 1 β, γ    Μεταβολές επιτοκών - Τραπεζικοί ισολογισμοί
3ο Μάθημα  : Ερώτηση 2           Ποσοτική θεωρία του χρήματος - Αρχές νομισματικής - Τραπεζικής
4ο Μάθημα  :                             Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση θεωρίας
5ο Μάθημα  :                             Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση θεωρίας
6ο Μάθημα  :                             Eρωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Ανάλυση θεωρίας
 
 

2η Εργασία  2022 -2023

7ο Μάθημα : Ερώτηση 1 (α, β)  Αποτίμηση ομολόγου - Απόδοση ομολόγου

8ο Μάθημα : Ερώτηση 1 (β, γ) Κίνδυνοι ομολόγων

9ο Μάθημα : Ερώτηση 2         Αποτίμηση μετοχών

10ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

11ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

12ο Μάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

 

 
 
 
     
 
 
 
(Kλικάρετε δεξιά τo 1ο  δωρέαν μαθήματα της 1ης εργασίας, χωρίς χρήση κωδικών)
 
  

1. Συνιστάται στους φοιτητάς να παρακολουθήσουν παράλληλα και τα μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς  2021 – 2022  ΔΕΟ 41

2. Στην πορεία των μαθημάτων θα σας αναλύσουμε και τα θέματα των τελικών εξετάσεων Ιουνίου 2022

 

 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

6. Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

  
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

    
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 

 

inl.gr Copyright ©2013