ΔΕΟ 41 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 41 "ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ" ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗΝ 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ 
 
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 15/7/2020
 
    
Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το μάθημα πηγαίνετε στο πεδίο "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" (Στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης) όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες
 
  
MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 41  2019 - 2020                          

1η  Εργασία

1o  Μάθημα : Θέμα 1     Συναλλαγματικές ισοτιμίες - Προθεσμιακά συμβόλαια (Forward)
2o  Μάθημα : Θέμα 1     Συναλλαγματικές ισοτιμίες -Αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου
3o  Μάθημα : Θέμα 2     Επίδραση επιτοκίων  στη συναλλαγματική ισοτιμία
4o  Μάθημα : Θέμα 2     Επίδραση επιτοκίων  στη συναλλαγματική ισοτιμία
5o  Μάθημα : Θέμα 2    Επανάληψη επίλυσης 1ου και 2ου θέματος - θεωρία
6o  Μάθημα : Θέμα 3    Αrbitrage
7o  Μάθημα : Θέμα 3    Αrbitrage
8o  Μάθημα : Θέμα       Eπανάληψη
 
 
   Εργασία

9o   Μάθημα : Ερώτηση 1α                   Καταθέσεις - επιτόκια- Δάνεια
10o  Μάθημα : Ερώτηση 1β                  Πληρωμές - επιτόκια - Δάνεια
11o  Μάθημα : Ερώτηση 2α                  Ομόλογα - Τιμές ομολόγων - Αποτίμηση ομολόγων
12o  Μάθημα : Ερώτηση 2β και 3α       Αποδόσεις ομολόγων και μετοχών
13o  Μάθημα : Ερώτηση 3β και 3γ       Αποδόσεις  μετοχών - Τύπος Gordon 
 
 3η  Εργασία

14o   Μάθημα : Ερώτηση 1α                        Aπόδοση - τυπική απόκλιση (κίνδυνος) χρεογράφων 
15o   Μάθημα : Ερώτηση 1β                        Aπόδοση - τυπική απόκλιση (κίνδυνος) χαρτοφυλακίου
16o   Μάθημα : Ερώτηση 2α                         Aποτίμηση χρεογράφων με CAPM - Πιθανότητες
17o   Μάθημα : Ερώτηση 2β και γ                 Aποτίμηση χρεογράφων με CAPM - Πιθανότητες
18o   Μάθημα : Ερώτηση 3α                          Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ)
19o   Μάθημα : Ερώτηση 3β και γ                 Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (ΜΣΚΚ)
  
   4η  Εργασία

20o   Μάθημα : Ερώτηση 1i                              Tιμή ομολόγων - Διάρκεια (Duration) ομολόγων
21o   Μάθημα : Ερώτηση 1ii, iii                         Tιμή ομολόγων - Διάρκεια (Duration) ομολόγων
22o   Μάθημα : Ερώτηση 2i                              Tιμή ομολόγων - Διάρκεια (Duration) ομολόγων
23o   Μάθημα : Ερώτηση 2i ,ιι                          Tιμή ομολόγων - Διάρκεια (Duration) ομολόγων
24o   Μάθημα : Ερώτηση 3i                              Duration Gap - Κίνδυνος επιτοκίου
25o   Μάθημα : Ερώτηση 3ii                              Duration Gap - Κίνδυνος επιτοκίου
26o   Μάθημα : Ερώτηση 3iii                              Duration Gap - Κίνδυνος επιτοκίου
27o   Μάθημα : Ερώτηση 3iii                              Duration Gap - Κίνδυνος επιτοκίου
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το 1ο μάθημα επικοινωνείτε μαζί μας στο 6974588700
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24, 
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

8 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 

 

inl.gr Copyright ©2013