ΔΕΟ 41 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ : Οι τιμές μειώνονται από 180 σε 150 ευρώ για τους φοιτητές που εγγραφονται  μετά την 1η Iανουαρίου 2019
 
  
MAΘΗΜΑΤΑ ΔΕΟ 41  2018 - 2019                                 

1η  Εργασία

1o  Μάθημα : Θέμα 1     Συναλλαγματικές ισοτιμίες - Προθεσμιακά συμβόλαια (Forward)
2o  Μάθημα : Θέμα 1     Συναλλαγματικές ισοτιμίες - Προθεσμιακά συμβόλαια (Forward)
3o Μάθημα  : Θέμα 2     Τριγωνικό Arbitrage
4o Mάθημα  :  Θέμα 2    Τριγωνικό Αrbitrage 
5o Mάθημα :  Θέμα 3    Μεταβολές συναλλαγματικών διαφορών 
6o Mάθημα : Θέμα 3    Ε ύρεση συναλλαγματικών ισοτιμιών 
7o Μάθημα : Θέμα 3    Εύρεση συναλλαγματικών διαφορών
   
2η  Εργασία

8o  Μάθημα :  Eρώτηση 1       Παρούσα αξία - Μελλοντική αξία
9o  Μάθημα :  Ερώτηση 1       Καταθέσεις - επιτόκια
10o  Μάθημα : Ερώτηση 2      Αποτίμηση ομολογίας
11o  Μάθημα : Ερώτηση 2      Αποτίμηση ομολογίαςΚατ
12o  Μάθημα : Ερώτηση 3      Αποτίμηση μετοχών (Προεξόφληση μερισμάτων)
13o  Μάθημα : Ερώτηση 3      Αποτίμηση μετοχών (Gordon)
14o  Μάθημα : Ερώτηση 3      Αποτίμηση μετοχών (Δείκτης P/E)
  
3η  Εργασία

15o  Μάθημα :  Eρώτηση 1 (α)   Προσδοκόμενη απόδοση - Κίνδυνος χρεογράφων
16o  Μάθημα :  Eρώτηση 1 (β)   Συνδιακύμανση αποδόσεων μετοχών - Συντελεστής συσχέτισης
17o  Μάθημα :  Eρώτηση 2          Αποτίμηση μετοχών με CAPM - Yπερτιμημένες ή Υποτιμημένες μετοχές 
18o  Μάθημα :  Eρώτηση 3          Μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου

4η  Εργασία

19o  Μάθημα :  Eρώτηση 1           Διαχείρηση Ομολόγων
20o  Μάθημα :  Eρώτηση 2           Duration - Σταθμισμένη διάρκεια - 
21o  Μάθημα :  Eρώτηση 3 (α)      Κίνδυνος επιτοκίου  τραπεζών
22o  Μάθημα :  Eρώτηση 3 (β, γ)   Κίνδυνος επιτοκίου  τραπεζών
 
  
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις με πλήρη ανάλυση θεμάτων προηγουμένων ετών
6. Στους φοιτητές μας παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ10, ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24, 
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση
8. Το συνολικό Κόστος ανέρχεται σε 170 ευρώ.  Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα επαναληπτικά μαθήματα που θα αρχίσουν 1 μήνα πριν τις τελικές εξετάσεις
9 . Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

 
  Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα
6 Για την πληρωμή πηγαίνετε στο πεδίο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ όπου υπάρχουν σχετικές πληροφορίες
  

Στους φοιτητές μας  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ υποδειγματικές λύσεις των 4 εργασιών των μαθημάτων ΔΕΟ 10 , ΔΕΟ 11, ΔΕΟ 23, ΔΕΟ 24 εφόσον τις έχουν δηλώσει στο ΕΑΠ

Για περισσότερες πληροφορίες , επικοινωνείτε μαζί μας
info@inl.edu.gr       τηλ: 6974588700
 
 
Αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα επικοινωνείτε μαζί μας
 
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 

 

inl.gr Copyright ©2013