ΔΕΟ 41 - Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 

ΕΑΠ-Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2021 - 2022 ΣΤΗ Θ.Ε. ΔΕΟ 41 "ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ" 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

        
1η  Εργασία

1o  Μάθημα : Θέμα 1 Ερώτημα α            Συνάλαγμα (Θεωρία) Συναλλαγματικές ισοτιμίες
2ο Μάθημα  : Θέμα 1 Ερώτημα α            Επίδραση πληθωρισμού στη συναλλαγματική ισοτιμία
3ο Μάθημα  : Θέμα 1 Ερώτημα β            Επίδραση αγοράς ομολόγων στην συναλλαγματική ισοτιμία
4ο Μάθημα :  Θέμα 2 Ερώτημα α            Προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος 
5ο Μάθημα :  Θέμα 2 Ερώτημα α            Καλεμμένο αρμπιτραζ επιτοκίων
6ο Μάθημα :  Θέμα 2 Ερώτημα β            Καλυμένο αρμπιτραζ επιτοκίων
7ο Μάθημα :  Θέμα 2 Ερώτημα γ            Μεταβολές στη συναλλαγματική ισοτιμία
8ο Μαθήμα :  Θέμα 3 Ερώτημα α            Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
9o Mάθημα :  Θέμα 3 ερώτημα β            Τριγωνικό Αρμπιτράζ
10ο Μάθημα : Θέμα 3 Ερώτημα γ           Ισοδυναμία επιτοκίων
11ο Μάθημα : (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
  
 
 
    
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες για Εγγεγραμμένους φοιτητές ΕΑΠ
 
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας 
3. Παροχή σημειώσεων
4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο, χωρίς καμία χρονική δέσμευση

6. Οποιοσδήποτε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει τα  πρώτα  δωρεάν μαθήματα  χωρίς να κάνει  εγγραφή  δηλαδή χωρίς να συμπληρώσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό, απλά θα κάνει κλικ πάνω στα δωρεάν μαθήματα. Κατά την παράδοση των μαθημάτων ο φοιτητής θα διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας του μαθήματος, καθώς και την κορυφαία μεταδοτικότητα των καθηγητών

  
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα

    
Για περισσότερες πληροφορίες :  Ε mail:  info@inl.edu.gr        Τηλ:  6974588700
 
 
 
 
 
 

 

inl.gr Copyright ©2013