Δεξιότητες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 NEOΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  2025

Σύμφωνα με τον Ν. 4765/2021 ο γραπτός διαγωνισμός διεξάγεται κάθε δύο χρόνια.  

 Επομένως, ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το 2025.

 

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013