Δεξιότητες

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  2022 

O AΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΤΙ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 4 Μαρτίου 2023

 ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μπορείτε να δείτε χωρίς εγγραφή και χρήσης κωδικών το 1ο Εισαγωγικό μάθημα καθώς και το 56ο μάθημα. όπου τα μαθήματα αναλύονται σύμφωνα με τις οδηγίες  του ΑΣΕΠ

 Eξεταζόμενα Μαθήματα ΠΕ - ΤΕ

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

 β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία και 

Ερωτήσεις αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων

Αριθμός προσλαμβανομένων

Δήλωση του αρμόδιου υπουργού για τον ΑΣΕΠ αναφέρει ότι ο αριθμός των προσλήψεων του γραπτού διαγωνισμού θα ανέρχεται  σε περίπου 6000 υπαλλήλους  

Ωρες διδασκαλίας μαθημάτων

Εξέταση γνώσεων   90 Ώρες

Δεξιότητες               90 Ώρες

TEST πολλαπλών επιλογών - Εκπαιδευτικό υλικό

Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό (Σημειώσεις)  σε κάθε μάθημα 

Tα TEST  πολλαπλών επιλογών καλύπτουν ολόκληρη την ύλη που απαιτείται από την προκήρυξη 

Tα μαθήματα θα παραμείνουν στο διαδίκτυο μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων

Πρόγραμμα μαθημάτων

 

 Α. Δεξιότητες 90 ώρες 

1. Αριθμητικός  Συλλογισμός

2. Γλωσσικός Συλογισμός

3. Εργασιακές δεξιότητες - Aξιολόγηση Υποθετικών καταστάσεων

 Τα μαθήματα θα παραμείνουν  στο δαδίκτυο μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων.

Μπορείτε να τα βλέπετε όποτε  επιθυμείτε και όσες φορές θέλετε και να κάνετε άπειρες επαναλήψεις.

Τα μαθήματα γίνονται live, ταυτόχρονα ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο ώστε να μπορείτε να τα βλέπετε όταν έχετε τον απαιτούμενο χρόνο

Το Πανεπιστημιακό φροντιστήριο inl.edu.gr συμμετέχει σε όλους τους γραπτούς διαγωνισμούς του Δημοσίου από το έτος 1997

Στους υποψηφίους παρέχεται το απαιτούμενο υλικό της προκήρυξης ΔΩΡΕΑΝ

 Μαθήματα προσομείωσης:

Μετά το τέλος των 90 μαθημάτων "Δεξιότητες"  θα γίνουν επίπλέον  μαθήματα προσομείωσης μέσω του προγράμματος ΖΟΟΜ. Δηλαδή θα ορίσουμε πχ  ώρα 9  μμ και ημέρες Παρασκευή , Σάββατο ή Κυριακή και στις 9 μμ θα σας στείλω  50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, θα σας δώσω  τον απαιτούμενο χρόνο περίπου π.χ 2 ώρες προς επίλυση των ερωτήσεων , ταυτόχρονα  θα σας παρακολουθώ  μέσω ΖΟΟΜ και θα πρέπει μετά το τέλος του χρόνου να μου στείλετε τις απαντήσεις  στο email  προς  βαθμολόγηση

Το πρόγραμμα ΖΟΟΜ θα σας το στείλω με σχετικό link  Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία  e mail και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ" -  "Εξέταση γνώσεων¨ - "Εγγραφή στο μάθημα"  μέχρι να εμφανισθεί το πεδίο "ΑΝΕΝΕΡΓΟ"
4. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν σας στέλνουμε τον τραπεζικό λογαριασμό για κατάθεση των διδάκτρων με παράλληλη ενεργοποίηση του κωδικού σας 

 Σύνδεσμος ΦΕΚ 2 Γ 2022

https://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A0_2%CE%93_2022.pdf

 Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνείτε μαζί μας

Τηλ  :   697 45 88 700  -  Ε mail info@inl.edu.gr - Υπεύθυνος σπουδών  Ιωάννης Λάμπας            

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Η πληρωμή των μαθημάτων μπορεί να γίνει στους παρακάτω τραπεζικούς Λογαριασμούς και στέλνοντάς μας το αποδεικτικό κατάθεσης στη διεύθυνση info@inl.edu.gr και άμεσα θα ενεργοποιηθεί ο κωδικός σας :

  1. EUROBANK GR 290 260 524 0000 8201 000 38635 στο όνομα  Λάμπας Ιωάννης 
  1. Εθνική Τράπεζα GR 480 110 226 00000 226 637 55 100 στο όνομα Καλογιάννη Ελένη 

ή μέσω οποιασδήποτε άλλη τράπεζα μεταφέροντας το σχετικό ποσό στους  ανωτέρω 2 λογαριασμούς

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013