ΔΗΔ 22 - Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΔΗΔ 22

   

Tα νέα μαθήματα εαρινού εξαμήνου  ΔΗΔ 22  στη Θ.Ε. "Ποσοτικές μέθοδοι" θα αρχίσουν μόλις αναρτηθεί η 1η εργασία

 

Τα 2 πρώτα μαθήματα θα είναι δωρεάν

 

inl.gr Copyright ©2013