ΔΙΟΙΚHΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 

www.inl.edu.gr

 Mαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Στατιστική Επιχειρήσεων

 

Πίνακας περιεχομένων

1ο Μάθημα : Περιγραφική Στατιστικη  (Aριθμητικός Μέσος - Διάμεσος - Τεταρτημόρια - Επικρατούσα τιμή - Ασκήσεις)
2ο Μάθημα : Στατιστικό πρόγραμμα R (Aνάλυση)
3ο Μάθημα : Περιγραφική Στατιστικη  (Διακύμανση - Τυπική απόκλιση - Ασυμμετρία - Λοξότητα - Διαγράμματα) 
4ο Μάθημα : Περιγραφική Στατιστικη - Ασκήσεις
5ο Μάθημα : Πιθανότητες - Ασκήσεις
6ο Μάθημα : Πιθανότητες - Ασκήσεις  
7ο Μάθημα : Πιθανότητες - Ασκήσεις  
8ο Μάθημα : Τυχαίες Μεταβλητές (Πείραμα Bernouli - Διωνυμική κατανομή - Γεωμετρική - Κατανομή Poisson) Aσκήσεις
13ο Μάθημα : 
9ο Μάθημα : Τυχαίες Μεταβλητές (Πείραμα Bernouli - Διωνυμική κατανομή - Γεωμετρική - Κατανομή Poisson) Aσκήσεις
10ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή Ασκήσεις
11ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή Ασκήσεις
12ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή Ασκήσεις 
13ο Μάθημα : Δειγματοληψία
14ο Μάθημα : Διαστήματα Εμπιστοσύνης Ασκήσεις  
15ο Μάθημα : Διαστήματα Εμπιστοσύνης Ασκήσεις
16ο Μάθημα : Ελεγχος Υποθέσων
17ο Μάθημα : Ελεγχος Υποθέσων 2 πληθυσμών
18ο Μάθημα : Πιθανά θέματα εξετάσεων
19ο Μάθημα : Πιθανά θέματα εξετάσεων 
 


 
 
 

 

Διαδικασία παρακολούθησης μαθήματος

  1. Κλικ δεξιά στο πεδίο 1ο Μάθημα Δωρεάν
  2. Αριστερό κλικ στη μαύρη οθόνη αριστερά
  3. Κλικάρετε στο πεδίο επιτρέπεται

      Αναμείνατε λίγα δευτερόλεπτα και το μάθημα αρχίζει

 

΄Ολα τα μαθήματα θα παραμείνουν στον κεντρικό μας server μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων και μπορείτε να κάνετε όσες επαναλήψεις επιθυμείτε  

 

Οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε  : Τηλ 6974588700

 

 
 

inl.gr Copyright ©2013