Διοικητική Λογιστική

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 2022 

O Γραπτός διαγωνισμός ΑΑΔΕ θα πραγματοποιηθεί 22 και 23 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και Κυριακή

Εξεταστικά κέντρα: Πάτρα - Θεσσαλονίκη - Ηράκλειο - Αθήνα - Πειραιά.

(Αριθμός 1Γ ΦΕΚ 9/25-2-2022)

   Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ (Αριθμός 1Γ ΦΕΚ 9/25-2-2022) πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην ΑΑΔΕ

Ομάδες μαθημάτων

Κατηγορία TΕ

Διοικητική Λογιστική 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  Διοικητική Λογιστική : 60 μαθήματα         

Τα μαθήματα θα παραμείνουν  στο δαδίκτυο μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων. Μπορείτε να τα βλέπετε όποτε  επιθυμείτε και όσες φορές θέλετε και να κάνετε άπειρες επαναλήψεις.

Τα μαθήματα γίνονται live, ταυτόχρονα ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο ώστε να μπορείτε να τα βλέπετε όταν έχετε τον απαιτούμενο χρόνο

Τα  2 πρώτα μαθήματα στη Διοικητική Λογιστική  είναι δωρεάν και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε χωρίς εγγραφή και τη χρήση κωδικών, απλά κλικάροντας πάνω στα δωρεάν μαθήματα.

Επίσης παρέχεται και βιβλίο θεωρίας (Σημειώσεις)  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ σε μορφή pdf

Οι πολλαπλές επιλογές καλύπτουν ολόκληρη την ύλη που απαιτείται από την προκήρυξη

 Το Πανεπιστημιακό φροντιστήριο inl.edu.gr συμμετέχει σε όλους τους γραπτούς διαγωνισμούς του Δημοσίου από το έτος 1997

Κόστος μαθημάτων κατηγορίας ΠΕ

1. Λεκτικές δεξιότητες - κατανόηση κειμένου        150 ευρώ

2. Μικροοικονομική - Μακροοικονομική                 200 ευρώ

3. Διοικητική Λογιστική                                                 200 ευρώ

         Συνολικό κόστος                                                     550 ευρώ

Eκτιμάται ότι οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν  τον Οκτώβριο 2022

Μαθήματα προσομείωσης:

Μετά το τέλος των 60 μαθημάτων στη Διοικητική - λογιστική θα γίνουν επίπλέον 10 μαθήματα προσομείωσης μέσω του προγράμματος ΖΟΟΜ. Δηλαδή θα ορίσουμε πχ  ώρα 9  μμ και ημέρες Παρασκευή , Σάββατο ή Κυριακή και στις 9 μμ θα σας στείλω  50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, θα σας δώσω  τον απαιτούμενο χρόνο περίπου 2,5 ώρες προς επίλυση των ερωτήσεων , ταυτόχρονα  θα σας παρακολουθώ  μέσω ΖΟΟΜ και θα πρέπει μετά το τέλος του χρόνου να μου στείλετε τις απαντήσεις  στο email  προς  βαθμολόγηση

Σημεώση:  Το πρόγραμμα ΖΟΟΜ θα σας το στείλω με σχετικό link

 Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνείτε μαζί μας

Τηλ  :   697 45 88 700  -  Ε mail [email protected] - Υπεύθυνος σπουδών  Ιωάννης Λάμπας                  

 Διαδικασία Εγγραφής

 1. Στο πεδίο "Εγγραφή" συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής. Κωδικό βάζετε ότι επιθυμείτε με 6 ή περισσότερα ψηφία ή αριθμούς

2. Εν συνεχεία στο πεδίο "Διαγωνισμός ΑΑΔΕ" δηλώνετε   κάθε μάθημα που επιθυμείτε και  κλικάρετε "εγγραφή στο μάθημα". Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο "Ανενεργο" . Η εμφάνιση του πεδίου αυτού σημαίνει ότι η εγγραφή ολοκληρώθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013