Επιχειρησιακή Έρευνα - Θεωρία - Ασκήσεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

1ο Mάθημα : Γραμμικός προγραμματισμός (Γ. Π.)

2ο Μάθημα : Γ.Π.

3ο Μάθημα : Γ.Π.

4ο Mάθημα : Γ.Π.

5ο Μάθημα : Παίγνια

6ο Μάθημα : Παίγνια

7ο Μάθημα : Ουρές Αναμονής

8ο Μάθημα : Δίκτυα συντομότερης διαδρομής

9ο Μάθημα : Ζευγνύων δένδρο 9 Δίκτυα)

10ο Μάθημα : Πρόβλημα μέγιστης ροής (Δίκτυα)

 

inl.gr Copyright ©2013