ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑ

Αναμένεται η έκδοση προκήρυξης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)  γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας  2023.

Τα βασικά προσόντα είναι:

  1. Πτυχείο πανεπιστημιακής σχολής οποιασδήποτε κατεύθυνσης
  2. Ηλικία έως 35 ετών
  3. Γραπτή εξέταση σε 3 Στάδια

 Α΄  Στάδιο : Λεκτικές δεξιότητες – Κατανόηση κειμένου

Β΄  Στάδιο :  Εξέταση γνώσεων και ικανοτήτων: 

 Γραπτή δοκιμασία για την αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που περιλαμβάνει: μνήμη, προσοχή – συγκέντρωση, αντίληψη χώρου, χρόνου και προσανατολισμού, εγρήγορση, αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, την αίσθηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου και τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων

Γ΄ Στάδιο : Ορθοφωνία

Πιθανή ημερομηνία έκδοσης προκήρυξης Ιανουάριος 2023

Έρχεται νέο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Προωθούνται προσλήψεις ελεγκτών

 Νέο νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επεξεργάζεται,  το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το νέο νομοσχέδιο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, διατάξεις για το οργανόγραμμα της ΥΠΑ και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας, καθώς η Υπηρεσία καλείται να διαχειρίζεται, από μόνη της, τους πόρους του Eurocontrol.

Επίσης, προωθείται η πρόσληψη 35 ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, με το υπουργείο Μεταφορών να έχει καταθέσει αίτημα στο ΑΣΕΠ για άλλες 273 προσλήψεις, με το Συμβούλιο να λαμβάνει την τελική απόφαση.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορία αποτελεί πλέον Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), αντί για δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τον νόμο 4757/20.

Με τον νόμο αυτό θεσπίστηκε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, με αντικείμενο την κανονιστική ρύθμιση και την εποπτεία των αερομεταφορών και της αεροναυτιλίας, αρμοδιότητες που διαχωρίζονται από την επιχειρησιακή δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης αεροδρομίων, τις οποίες ανέλαβε η ΥΠΑ.

 

 

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013