Γραπτή Εξέταση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

inl.gr Copyright ©2013