Γραπτή Εξέταση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 ( ΦΕΚ 149/Α/ 30-7-22)

   Αναμένεται η έκδοση από τον ΑΣΕΠ νέας προκήρυξης γραπτού διαγωνισμού για προσλήψεις υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ - ΤΕ  και ΔΕ στη Δικαστική Αστυνομία

Εξεταζόμενα μαθήματα

  1. Ψυχομετρικές εξετάσεις (Ψυχομετρικά τεστ)
  2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου, αποφάσεων κλπ καθώς και η σύνταξη δοκιμίου γενικής παιδείας

Η ακριβής εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί με την έκδοση της προκήρυξης

Αριθμός προσλαμβανομένων

  1. Κλάδος Αστυνομικού τομέα

Θα προσληφθούν αρχικά 600 υποψήφιοι

  1. Κλάδος πολιτικού τομέα

Θα προσληφθουν αρχικά 100 υποψήφιοι

Ο ακριβής αριθμός των προσλαμβανομένων θα ανακοινωθεί με την έκδοση της προκήρυξης.

Όριο ηλικίας

Για τον κλάδο Αστυνομικού τομέα 21 – 30 ετών

Δεν υφίσταται ανώτατο όριο ηλικίας για τον κλάδο του πολιτικού τομέα  (κατώτατο όριο το 21ο έτος)  

Hμερομηνία γραπτών εξετάσεων

Οι γραπτές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα γίνουν την ¨Άνοιξη  2023

Tα μαθήματα από το εκπαιδευτικό μας κέντρο θα αρχίσουν με την επίσημη έκδοση της προκήρυξης 

Σύνδεσμος ΦΕΚ 149/A/30-7-22

 file:///C:/Users/user/Downloads/FEK-2022-Tefxos%20A-00149-downloaded%20-01_09_2022.pdf 

 Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνείτε μαζί μας

Τηλ  :   697 45 88 700  -  Ε mail info@inl.edu.gr - Υπεύθυνος σπουδών  Ιωάννης Λάμπας                  

 

 

inl.gr Copyright ©2013