ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

www.inl.edu.gr

 Mαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Γραπτός Διαγωνισμός Τράπεζας Ελλάδος

 

 Μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια διαδραστικά TEST δωρεάν, χωρίς τη χρήση κωδικών

 Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε τα μαθήματα πηγαίνετε στο πεδίο "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" (Στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης) όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες

   Οικονομική Θεωρία

 Πίνακας περιεχομένων

1ο Μάθημα :  Ζήτηση αγαθών - Νόμος της Ζήτησης - Αγοραία Καμπύλη ζήτησης - Μετατοπίσεις Καμπύλης ζήτησης 
2ο Μάθημα :  Προσδιοριστικοί παράγοντες Ζήτησης - Ελαστικότητα Ζήτησης - Ισοσκελής καμπύλη Ζήτησης
3ο Μάθημα :  Συνάρτηση παραγωγής - Μέσο - Οριακό προϊόν - Νόμος φθίνουσας απόδοσης - Ασκήσεις
4ο Μάθημα :  Συνολικό - Μέσο - Οριακό προϊόν 
5ο Μάθημα :  Συνολικό - Μέσο - Οριακό κόστος 
6ο Μάθημα :  Τέλειος Ανταγωνισμός. Θεωρία 
7ο Μάθημα :  Tέλειος Ανταγωνισμός- Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
8ο Μάθημα :   Τέλειος Ανταγωνισμός - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών - 
9ο Μάθημα :   Θεωρία Παραγωγής - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
10ο Μάθημα :  Θεωρία Παραγωγής -  Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
11ο Μάθημα : Θεωρία Κόστους - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
12ο Μάθημα : Θεωρία Κόστους - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
13ο Μάθημα : Θεωρία Κόστους - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών
14ο Μάθημα : Θεωρία Κόστους - Παραγωγής  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
15ο Μάθημα : Προσφορά αγαθών - Ελαστικότητα προσφοράς  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
16ο Μάθημα : Προσφορά αγαθών - Ελαστικότητα προσφοράς  - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 
17ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
18ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
19ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
20ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου   
21ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
22ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
23ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
24ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
25ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
26ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
27ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
28ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
29ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
30ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
31ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
32ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
33ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
34ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  και Λύσεις ασκήσεων του βιβλίου Γ Λυκείου 
35ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς)
36ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
37ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
38ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς)
39ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς)
40ο Μάθημα :  Ασκήσεις πολλαπλών Επιλογών  (Θέματα από γραπτούς διαγωνισμούς) 
 
 
     
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 1. Λόγω της φύσης των ασκήσεων δεν γίνεται  στον ποιό πάνω πίνακα περιεχομένων η εμφάνιση όλων των κεφαλαίων της θεωρίας   που σχετίζεται με το βιβλίο "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ΄Γενικού Λυκείου"
Μετά το 16ο Μάθημα αναλύονται και τα υπόλοιπα κεφάλαια όπως:
Aκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - Το Τραπεζικό Σύστημα - Οικονομικές διακυμάνσεις - Ανεργία - Πληθωρισμός -
Τα δημόσια Οικονομικά - Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις -Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελληνική Οικονομία - Βασικές Οικονομικές ΄Εννοιες
2. Στα διαδικτυακά μαθήματα αναλύονται επιπλέον και όλες οι Ασκήσεις - Ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο βιβλίο "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας"  Γ΄Λυκείου
 
 
Στη διεύθυνση www.asep.gr μπορείτε να δείτε τον πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων για το γραπτό διαγωνισμό Τράπεζας Ελλάδος 
 
  

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Το κάθε μάθημα μπορείτε να το δείτε όσες φορές θέλετε, όποτε θέλετε, στο χώρο σας, χωρίς καμία χρονική δέσμευση, και μπορείτε να κάνετε όσες επαναλήψεις επιθυμείτε 

 Oικονομικό κόστος μαθήματος λόγω διαδικτύου

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Οικονομική θεωρία                 40 ώρες

2. Λογιστική                                 50 ώρες

3. ΄Αλγεβρα - Στατιστική            66 ώρες

4. Λεκτικές Δεξιότητες                44 ώρες

      Σύνολο                                   200   ώρες

 Παρεχόμενες Υπηρεσίες  για τους υποψηφίους από το φροντιστήριό μας

1. Πλήρης κάλυψη της ύλης των μαθημάτων με Θεωρία και Ασκήσεις

2. Λύση όλων των θεμάτων του προηγούμενου αντίστοιχου γραπτού διαγωνισμού  και ασκήσεις προσομοίωσης

3. Υπόδειξη επίπλέον βιβλιογραφίας για την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων 

4. Άμεση επίλυση οποιασδήποτε απορίας  μέσω email ή τηλεφωνικά 

5. Σημειώσεις - Ασκήσεις θα βρείτε στο πεδίο "ΥΛΙΚΟ"  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 400 ευρώ που αναλύεται ως εξής:

  1. Kόστος  μαθημάτων                                       250 ευρώ
  2. Κόστος TEST                                                  150 ευρώ

              Σύνολο                                                        400  ευρώ

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε τα 4 ONLINE μαθήματα (250 ευρώ)  είτε τα διαδραστικά TEST (150 ευρώ)

 Στους υποψηφίους που εγγράφονται για όλο το πακέτο γίνεται έκπτωση 50 ευρώ (Συνολικό κόστος 350 ευρώ)

 

Στα διαδραστικά TEST ο υποψήφιος ελέγχει τις γνώσεις του. Οι ερωτήσεις των TEST καλύπτουν όλο το εύρος της απαιτούμενης ύλης σύμφωνα με την προκήρυξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι απαντήσεις αναλύονται εκτενώς με αναφορά στη θεωρία των βιβλίων.

Στο τέλος κάθε TEST αναγράφεται η βαθμολογία ώστε ο υποψήφιος να γνωρίζει το επίπεδο των γνώσεών του.  

  1. TEST΄Άλγεβρα -Στατιστική 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο)
  2. TEST Λογιστική 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST Χ 15 ερωτήσεις έκαστο)
  3. TEST Οικονομική θεωρία 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST Χ 15 ερωτήσεις έκαστο)  

 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ LIVE ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ   – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ.

ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ SOS ΟΠΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ SKYPE  KAI ΩΡΑ 10 μ.μ.

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ LIVE ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 Διαδικασία παρακολούθησης μαθήματος

  1. Κλικ δεξιά στο πεδίο 1ο Μάθημα Δωρεάν (Xωρίς χρήση κωδικών)
  2. Αριστερό κλικ στη μαύρη οθόνη αριστερά
  3. Κλικάρετε στο πεδίο επιτρέπεται

      Αναμείνατε λίγα δευτερόλεπτα και το μάθημα αρχίζει

 Σημείωση : Αν τελικά δεν μπορείτε να δείτε το μάθημα με την παραπάνω διαδικασία κατεβάστε από το Google το πρόγραμμα που σας εμφανίζεται στην οθόνη ή τηλεφωνείστε μας 

ή Πηγαίνετε  www.Goοgle.gr - Adobe flash player - Download free (Δωρεάν) για να κατεβάσετε το κατάλληλο πρόγραμμα στον Η/Υ σας ώστε να βλέπετε τα μαθήματα

 Οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε  : Τηλ 6974588700 

 

Λογαριασμοί Κατάθεσης :

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR510 110 104  00000 10451  702 491  ή χωρίς ΙΒΑΝ είναι   10451  702 491 στο όνομα Λάμπας Ιωάννης  ή

EUROBANK  GR290 260 524 0000 8201 000 38635 στο όνομα Λάμπας Ιωάννης

 

 

Μετά την πληρωμή στείλτε μας στη διεύθυνση info@inl.edu.gr το αντίγραφο Τράπεζας και άμεσα ενεργοποιούμε τον κωδικό παρακολούθησης των μαθημάτων. 

    Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στη διεύθυνση  info@inl.edu.gr   ή τηλ 6974588700 

 Διαβάστε εδώ την προκήρυξη  

Διαβάστε εδώ 

 Iδιοκτησία Φροντιστηρίου inl.edu.gr

Λάμπας Ιωάννης

Kαρυατίδων 9 Νέο Ηράκλειο

ΑΦΜ 025266918   

Τηλ.  6974588700

 

 

 

 

                 

  ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 60 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε. 
 

inl.gr Copyright ©2013