Μαθηματικές Γνώσεις και Δεξιότητες

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΑΔΕ 2022 

(Αριθμός 1Γ ΦΕΚ 9/25-2-2022)

   Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ (Αριθμός 1Γ ΦΕΚ 9/25-2-2022) πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην ΑΑΔΕ

Ομάδες μαθημάτων

Κατηγορία ΔΕ

Mαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες :   85 μαθήματα       

Τα μαθήματα θα παραμείνουν  στο δαδίκτυο μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων. Μπορείτε να τα βλέπετε όποτε  επιθυμείτε και όσες φορές θέλετε και να κάνετε άπειρες επαναλήψεις.

Τα μαθήματα γίνονται live, ταυτόχρονα ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο ώστε να μπορείτε να τα βλέπετε όταν έχετε τον απαιτούμενο χρόνο

Τα 2 πρώτα μαθήματα στις μαθηματικές δεξιότητες είναι δωρεάν και μπορείτε να τα παρακολουθήσετε χωρίς εγγραφή και τη χρήση κωδικών, απλά κλικάροντας πάνω στα δωρεάν μαθήματα.

Το Πανεπιστημιακό φροντιστήριο inl.edu.gr συμμετέχει σε όλους τους γραπτούς διαγωνισμούς του Δημοσίου από το έτος 1997

Κόστος μαθημάτων κατηγορίας ΔΕ

1. Λεκτικές δεξιότητες - κατανόηση κειμένου        150 ευρώ

2. Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες                 300 ευρώ

3. Πολιτικοί θεσμοί και οργάνωση του κράτους      150 ευρώ

         Συνολικό κόστος                                                     600 ευρώ

Eκτιμάτε ότι οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου 2022

Μαθήματα προσομείωσης:

Μετά το τέλος των 85 μαθημάτων θα γίνουν επίπλέον 10 μαθήματα προσομείωσης μέσω του προγράμματος ΖΟΟΜ. Δηλαδή θα ορίσουμε πχ  ώρα 9  μμ και ημέρες Παρασκευή , Σάββατο ή Κυριακή και στις 9 μμ θα σας στείλω  50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, θα σας δώσω  τον απαιτούμενο χρόνο περίπου 2,5 ώρες προς επίλυση των ερωτήσεων , ταυτόχρονα  θα σας παρακολουθώ  μέσω ΖΟΟΜ και θα πρέπει μετά το τέλος του χρόνου να μου στείλετε τις απαντήσεις  στο email  προς  βαθμολόγηση

Σημεώση:  Το πρόγραμμα ΖΟΟΜ θα σας το στείλω με σχετικό link

 Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνείτε μαζί μας

Τηλ  :   697 45 88 700  -  Ε mail info@inl.edu.gr - Υπεύθυνος σπουδών  Ιωάννης Λάμπας                  

 Διαδικασία Εγγραφής

 1. Στο πεδίο "Εγγραφή" συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής. Κωδικό βάζετε ότι επιθυμείτε με 6 ή περισσότερα ψηφία ή αριθμούς

2. Εν συνεχεία στο πεδίο "Διαγωνισμός ΑΑΔΕ" δηλώνετε   κάθε μάθημα που επιθυμείτε και  κλικάρετε "εγγραφή στο μάθημα". Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο "Ανενεργο" . Η εμφάνιση του πεδίου αυτού σημαίνει ότι η εγγραφή ολοκληρώθηκε 

 

 

 

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013