ΠΔΕ 103 - Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση I

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ
  

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΔΕ 103  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 – 2023 AΡΧΙΣΑΝ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ 1ο ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑ(Είναι στο τέλος των περσινών μαθηματων, δηλ. μετά το 31ο μάθημα 2021-2022)

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1η Εργασία 2021-2022

1ο Μάθημα : Θέμα 1   Συναρτήσεις -Πεδίο Ορισμού - Πεδίο Τιμών  (Δωρεάν)
2ο Μάθημα  : Θέμα 1   Συναρτήσεις - Πεδίο Ορισμού - Πεδίο Τιμών
3ο Μάθημα :  Θέμα 2   Ανισώσεις - Απόλυτες τιμές
4ο Μάθημα : Θέμα  2   Ανισώσεις - Απόλυτες τιμές
5o Μάθημα : Θέμα 3    Απλοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων
6o Μάθημα : Θέμα 3    Αλγεβρικές παραστάσεις
7ο Μάθημα : Θέμα 3    Aλγεβρικές Παραστάσεις 
8o Μάθημα : Θέμα 4    Αλγεβρικές παραστάσεις
9o Μάθημα : Θέμα 4    Αλγεβρικές παραστάσεις
10o Μάθημα : Θέμα 5  Λογαριθμικές Εξισώσεις
11o Μάθημα : Θέμα 6   Συνάρτηση Ζήτησης - Συνάρτηση Προσφοράς
12o Μάθημα : Θέμα 6   Τιμή και ποσότητα Ισορροπίας 
13o Μάθημα : Θέμα 6    
  
 
 2η  Εργασία
 
14ο Mάθημα : Θέμα 1 α(i, ii)   1η και 2η Παράγωγος
15ο Μάθημα : Θέμα 1 b          Παράγωγοι τρίτου βαθμού
16ο Μάθημα : Θέμα 1 c           Aλυσωτός κανόνας 2 συναρτήσεων
17ο Μάθημα : Θέμα 1 d           Kλίση συνάρτησης (1η παράγωγος)
18ο Mάθημα : Θέμα 2 Α           Μερική παράγωγος
19ο Mάθημα : Θέμα 2 Α           Μερικοί παράγωγοι - Ανάλυση
20ο Mάθημα : Θέμα 2Β            Διαφορικές συναρτήσεις
21ο Μάθημα : Θέμα 2Β            Διαφορικό - Ολικό διαφορικό συνάρτησης
22ο Μάθημα : Θέμα  3 Α, Β     Μεγιστοποίηση συναρτήσεων
23ο Mάθημα : Θέμα 3  Γ          Μεγιστοποίηση Κερδών   
24ο Μάθημα : Θέμα 4              Μεγιστοποίηση συναρτήσεων 
25ο Μάθημα : Θέμα 5 α           Αόριστο ολοκλήρωμα 
26ο Mάθημα : Θέμα 5 β           Έσοδα επιχείρησης
27ο Μάθημα : Θέμα 5 ΙΙ           Ορισμένο ολοκλήρωμα  
28ο Μάθημα : (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
28o Eπαναληπτικό Μάθημα
29ο Επαναληπτικό Μάθημα
30ο Επαναληπτικό Μάθημα
31ο Επαναληπτικό Μάθημα
 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023   ΠΔΕ 103  ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1η  Εργασία
 
1o Mάθημα : Θέμα 2 (i)              Θεωρία ανισώσεων - Aνισώσεις - Ασκήσεις
2ο Mάθημα : Θέμα 2 (ii)             Aνισώσεις - Ασκήσεις
3ο Μάθημα : Θέμα 2 (iii) και (iv) Απόλυτες τιμές
4ο Mάθημα : Θέμα 3                  Εκθετικές συναρτήσεις - Λογάριθμοι
5ο Mάθημα : Θέμα 3                  Εκθετικές συναρτήσεις - Λογάριθμοι
6ο Mάθημα : Θέμα 3                  Απλοποίηση εκθετικών - λογαριθικών παραστάσεων
7ο Μάθημα : Θέμα 4                  Υπολογισμός παραστάσεων
8ο Mάθημα : Θέμα 5                  Λογαριθμικές εξισώσεις
9ο Mάθημα : Θέμα 6 (α)             Συνάρτηση ζήτησης - Συνάρτηση προσφοράς
10ο Mάθημα:Θέμα 6 (β)             Τιμή και ποοσότητα ισορροπίας 
11ο Μάθημα:Θέμα 1                   Πεδίο Ορισμού 
12ο Μάθημα: Θέμα 1                  Πεδίο Ορισμου - Πεδίο τιμών συνάρτησης
13ο Μάθημα: Θέμα 1                  Λύση στο Excel
 
  
2η  Εργασία
 
14o Mάθημα : Θέμα 1                 Παράγωγοι - Παραγώγιση συναρτήσεων a, b
15ο Μάθημα : Θέμα 1                 Συναρτήσεις   c, d
16ο Mάθημα : Θέμα 2                 Συναρτήσεις χρησιμότητας
17ο Μάθημα : Θέμα 2                 Συναρτήσεις χρησιμότητας
18ο Μάθημα : Θέμα 3                 Οικονομικές συναρτήσεις
19ο Μάθημα : Θέμα 4                 Μέγιστο - Ελάχιστο οικονομικών συναρτήσεων
20ο Mάθημα : Θέμα 5                 Αόριστο ολοκλήρωμα
21ο Μάθημα : Θέμα 5                 Ορισμένο ολοκλήρωμα 
22o Μάθημα : Θέμα 2                  Διαφορικά - Ολική παράγωγος
23ο Mάθημα : Θέμα 2                 Διαφορικά - Ολική παράγωγος 
24ο Μάθημα : Θέμα 2                 Διαφορικά - ολική παράγωγος
25ο Μάθημα : Θέμα 5                 Ορισμένο ολοκλήρωμα 
 
 
 
 
 
 

Συνιστάται στους φοιτητάς να παρακολουθήσουν παράλληλα και τα μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς  2021 – 2022  ΠΔΕ 103

 
 
 
 

 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 2021 -2022
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι και τις εξετάσεις 
7. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 100 ευρώ . Στο Κόστος αυτό περιλαμβάνονται όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, και οι 2 εργασίες 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής. Κωδικό βάζετε ότι επιθυμείτε (Κατά προτίμηση να έχει τουλάχιστον 6 γράμματα ή ψηφία)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό  και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα. 
 
 
 


Επικοινωνήστε μαζί μας: info@inl.edu.gr ή στο τηλέφωνο 6974588700


inl.gr Copyright ©2013