ΠΔΕ 152 - Μακροοικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ

 
 
1η Eργασία 2019
 
  
 
Mαθήματα 1ης Εργασίας  2018

1o Mάθημα : Ασληση 1  Ερωτημ Α και Β  ΑΕΠ - Αποπληθωριστής ΑΕΠ
2o Mάθημα : Ασκηση 1  Ερωτημ C και D  ΑΕΠ - Αποπληθωριστής ΑΕΠ
3o Mάθημα :   Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών 5 - 9
4o Mάθημα : Ασκηση 2  Ερωτημ A  Δείκτης τιμών καταναλωτή  (ΔΤΚ)
5o Mάθημα : Ασκηση 2  Ερωτημ B  Δείκτης τιμών καταναλωτή  (ΔΤΚ) 
6o Mάθημα : Ασκηση 3  Ερωτημ α και β1  Μελοντική αξία και παρούσα αξία επένδυσης - καθαρά παρούσα αξία 
7o Mάθημα : Ασκηση 3  Ερωτημ βι, βιι και γ  Μελοντική αξία και παρούσα αξία επένδυσης - καθαρά παρούσα αξία   
 
8o Mάθημα : Ασκηση 3  Ερωτημ  βιι και γ  Μελοντική αξία και παρούσα αξία επένδυσης - καθαρά παρούσα αξία    
9o Mάθημα : Ασκηση 4  Zήτηση - Προσφορά δανειακών κεφαλαίων - Επιτόκιο ισορροπίας
 
 
 Mαθήματα 2ης Εργασίας  2019

10o Mάθημα : Ασκηση 4     Ζήτηση Χρήματος Προσφορά χρήματος - Επιτόκιο ισορροπίας
11o Mάθημα : Ασκηση 3     Ζήτηση Εργασίας - Προσφορά Εργασίας - Ισορροπία στην Αγορά Εργασίας
12o Mάθημα :                    Ερωτήσεις πολλαπλών Επιλογών 1, 2, 3, 4, 5, 6
13o Mάθημα :                    Ερωτήσεις πολλαπλών Επιλογών 7, 8
14o Mάθημα :                    Ερωτήσεις πολλαπλών Επιλογών 9, 10
15o Mάθημα : Ασκηση 1     Συναλλαγματικές ισοτιμίες 
16o Mάθημα : Ασκηση 2     Συνολική προσφορά - Συνολική Ζήτηση - Ισορροπία
17o Mάθημα : Ασκηση 1     Συναλλαγματικές ισοτιμίες  (Eπανάληψη) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Σημείωση :  Για  να παρακολουθήσετε το 1 πρώτο δωρεάν μάθημα πηγαίνετε δεξιά στην οθόνη και "κλικάρετε" το 1ο μάθημα δωρεάν . Κατόπιν κλικάρετε αριστερά στο μαύρο πλαίσιο  επάνω στην οθόνη  και στο πλαίσιο "Επιτρέπεται"  και το μάθημα αρχίζει
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mαθήματα 1ης Εργασίας  2018

1o Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών Επιλογών 1 και 2
2o Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών Επιλογών 3, 4  και 5
3o Mάθημα : ;Aσκηση 3    Συνάρτηση Παραγωγής
4o Mάθημα : Aσκηση 5    Παρούσα αξία - Μελοντική Αξία επένδυσης
5o Mάθημα : Aσκηση 1    AEΠ - Συνάρτηση Παραγωγής
6o Mάθημα : Aσκηση 2    AEΠ - ΔΤΚ
7o Mάθημα : Aσκηση 4    Αγορά δανειακών κεφαλαίων
 Mαθήματα 2ης Εργασίας  2018

8o Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών Επιλογών 1, 2 , 3
9o Mάθημα : Ερωτήσεις πολλαπλών Επιλογών 4 και 5
10o Mάθημα :  ΄Ασκηση 4 και 5      Ζήτηση Χρήματος Προσφορά χρήματος - Επιτόκιο ισορροπίας
11o Mάθημα :  ΄Ασκηση 3           Aνεργία
12o Mάθημα :  ΄Ασκηση 1           Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
13o Mάθημα :  ΄Ασκηση 2           Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Θεωρία
14o Mάθημα :  ΄Ασκηση 2           Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Θεωρία
15o Mάθημα :  ΄Ασκηση 2           Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών - Θεωρία

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 2014-2015
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις ,κάθε ενότητας που αρχίζουν, ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό μας SERVER μέχρι τον Ιούλιο 2016 και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία κατάθεσης της 1ης δόσης
 Mαθήματα 1ης Εργασίας 2016

1o Mάθημα : Eρώτηση 1   ΑΕΠ  Ονομαστικό - ΑΕΠ πραγματικό - Αποπληθωριστής ΑΕΠ
2o Mάθημα : Eρώτηση 2 A    ΑΕΠ - Κατανάλωση - Επένδυση -  Δημόσιες Δαπάνες - Φόροι - Ιδιωτική Αποταμίευση - Δημόσια Αποταμίευση 
3o Mάθημα : Eρώτηση 2 B, Γ    ΑΕΠ - Κατανάλωση - Επένδυση -  Δημόσιες Δαπάνες - Φόροι - Ιδιωτική Αποταμίευση - Δημόσια Αποταμίευση - Δανειακά κεφάλαια
4o Mάθημα : Eρώτηση 3 A, B, Παρούσα αξία (ΠΑ) - Μελλοντική αξία (ΜΑ) -Επιτόκια - Επενδύσεις - Καταθέσεις
5o Mάθημα : Eρώτηση 3 Γ, Δ, Ε Παρούσα αξία (ΠΑ) - Μελλοντική αξία (ΜΑ) -Επιτόκια - Επενδύσεις - Καταθέσεις
6o Mάθημα : Eρώτηση 4  AEΠ - Αποπληθωριστής ΑΕΠ
7o Mάθημα : Eρώτηση 5  Δείκτης τιμών καταναλωτη (ΔΤΚ) - Πληθωρισμός
8o Mάθημα : Eρώτηση 6  (Υποερωτήματα 1-5) Πολλαπλές επιλογές 
9o Mάθημα : Eρώτηση 6  (Υποερωτήματα 6-10) Πολλαπλές επιλογές 


Mαθήματα 2ης Εργασίας

10o Mάθημα : ΄Ασκηση  1   Ανεργία
11o Mάθημα : ΄Ασκηση  2  Υποχρεωτικά αποθεματικά - Πολλαπλασιαστής χρήματος - Προσφορά χρήματος (Μ1 και Μ2)
12o Mάθημα : ΄Ασκηση  3   Συνάλλαγμα - Συναλλαγματική ισοδυναμία - Ι.Α.Δ.
 13o Mάθημα : ΄Ασκηση  4  Πληθωρισμός - Αποπληθωρισμός  
14o Mάθημα : ΄Ασκηση  5  Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
 

Επικοινωνήστε μαζί μας: info@inl.edu.gr η στο τηλέφωνο 6974588700

 
ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ. 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013