ΠΔΕ 201 - Διοικητική Λογιστική

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ
 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΔΕ 201  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 – 2023 AΡΧΙΣΑΝ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ 1ο ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑ(Είναι στο τέλος των περσινών μαθηματων, δηλ. μετά το 20ο μάθημα 2021-2022)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022   ΠΔΕ 201 (Περσινά μαθήματα)

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1η  Εργασία
 
1o Mάθημα : ΄Ασκηση 2  Αρχικά Αποθέματα - ΓΒΕ - Κόστος Μετατροπής
2ο Μάθημα :    Άσκηση 2  Κατάσταση Κόστους παραχθέντων και πωληθέντων - Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
3o Μάθημα :   Ασκηση 2   Ημικατεργασμένα -  ΄Ετοιμα προϊόντα
4o Μάθημα :   Ασκηση  2  Κόστος Παραγωγής - Κόστος περιόδου
5ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3  Μεταβλητα - Σταθερά Κόστη - Συνολικά Κόστη
6o Μάθημα :  ΄Ασκηση 3  Ανά μονάδα Σταθερά - Μεταβλητά κόστη
7ο Μάθημα :   Άσκηση  4 Εξατομικευμένη κοστολόγηση
8o Μάθημα :  ΄Ασκηση 4  Κοστολόγηση κατά παραγγελία - Εγγραφές
9o Μάθημα :   ΄Ασκηση 4  Συντελεστής ΓΒΕ - Δείκκτες καταλογισμού ΓΒΕ - ημιτελείς εργασίες
10ο Μάθημα : ΄Ασκηση 5  Oριακή κοστολόγηση
11o Μάθημα :  ΄Ασκηση 5 Οριακή κοστολόγηση
12ο Μάθημα : ΄Ασκηση  6 Νεκρό σημείο εκμετάλευσης (Ν.Σ)
13o Μάθημα :  ΄Ασκηση 6  Ν.Σ. - Βαθμός Λειτουργικής Μόχλευσης - Περιθώριο Ασφαλείας
14ο Μάθημα :  ΄Ασκηση  1  Διοικητική - Χρηματοοικονομική Λογιστική - Οριακή - Πλήρη Κοστολόγιση
 
  
 2η Εργασία
 
15ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Προϋπολογισμοί Εισπράξεων - Πληρωμών - Ταμειακός προϋπολογισμός
16ο Mάθημα : ΄Ασκηση 3  Προϋπολογισμοί Παραγωγής - Ανάλωσης Άμεσων υλικών - Αγοράς υλικών
17ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 4 Ελαστικοί προϋπολογισμοί
18ο Μάθημα : ΄Ασκηση 5 Οριακή κοστολόγηση - Κατάσταση Αποτελεσμάτων
19ο Μάθημα : ΄Ασκηση 5 Οριακή κοστολόγηση - Κατάσταση αποτελεσμάτων
20ο μάθημα : ΄Ασκηση 1 Αποκλίσεις σε πρώτες ύλες- - Απόριψη παραγγελίας
 
   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023   ΠΔΕ 201  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 1η  Εργασία
 
1o Mάθημα : ΄Ασκηση 2  Κόστος παραγωγής - ΓΒΕ - Κόστος μετατροπής - 
2ο Mάθημα : ΄Ασκηση 2 Κατάσταση Κόστους παραχθέντων και πωληθέντων - Κατάσταση Αποτελεσμάτων
3o Μάθημα : ΄Ασκηση 2 Σταθερά - Μεταβλητά κόστη
4ο Mάθημα : ΄Ασκηση 3 Εξατομικευμένη κοστολόγηση
5ο Mάθημα : ΄Ασκηση 3 Εξατομικευμένη Κοστολόγηση
6ο Mάθημα : ΄Ασκηση 4 Νεκρό σημείο (Σημείο ισορροπίας)
7ο Μάθημα : 'Ασκηση 5  Οριακή Κοστολόγηση
8ο Μάθημα : Άσκηση 1  Θεωρία 
 
 
 
2η  Εργασία
 
9o  Mάθημα : ΄Ασκηση 2  Προϋπολογισμοί - Στατικός και οραγματικός προϋπολογισμός - Αποκλίσεις
10ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισμών
11ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 Ταμειακός  προϋπολογισμός 
12ο Μάθημα :  Ασκηση  4 Προϋπολογισμοί Παραγωγής - Πρώτων υλών
13ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4 Προυπολογισμοί εξόδων παραγωγής
14ο Mάθημα : ΄Ασκηση 4 Σύνταξη ταμιακής κατάστασης
15ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1 Θεωριτική ανάλυση  
 
 
 
 
 
 
 Συνιστάται στους φοιτητάς να παρακολουθήσουν παράλληλα και τα μαθήματα της προηγούμενης χρονιάς  2021 – 2022  ΠΔΕ 201
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι και τις εξετάσεις 
7. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 100 ευρώ. Στο Κόστος αυτό περιλαμβάνονται όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, καθώς και όλες οι  εργασίες εξαμήνου 
  
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής. Κωδικό βάζετε ότι επιθυμείτε (Κατά προτίμηση να έχει τουλάχιστον 6 γράμματα ή ψηφία)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό  και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα. 


 Επικοινωνήστε μαζί μας: info@inl.edu.gr η στο τηλέφωνο 6974588700inl.gr Copyright ©2013