ΠΔΕ 251 - Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ 
 

TΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΔΕ 251 ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023  ΑΡΧΙΣΑΝ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΔΕ 251  έτους 2023

 1η Εργασία 2023

1ο Μάθημα :  Άσκηση 1           Αναμενόμενη απόδοση - Τυπική απόκλιση - Συντελεστής μεταβλητότητας μετοχών

2o Μάθημα :΄Ασκηση 2 (i)      Αποτίμηση μετοχής βάσει προεξόφλησης μερισμάτων και με τον τύπο του Gordon

3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2(ii)     Aποτίμηση μετοχής με βάση τον τύπο τπυ Gordon- Απόδοση μετοχής με σταθερό μέρισμα

4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 3 Α      Παρούσα αξία ράντας

5ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4         Αποταμιευτικά προγράμματα - Επενδύσεις

6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 5         Αποτίμηση ομολόγων

7o Mάθημα : Άσκηση 3 Β        Λ.Π.Α. - Δείκτης αποδοτικότητας

 

2η Εργασία  253

8ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1        Απόδοση μετοχής - Χαρτοφυλακίου

9ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1        Τυπική απόκλιση - συνδιακύμανση μετοχών

10ο Μάθημα : ΄ασκηση 2       Προσδοκώμενη απόδοση μετοχών - Αγοράς

11ο Μάθημα : Άσκηση 4        Αποτίμηση χαρτοφυλακίων

12ο Mάθημα :΄Ασκηση 4       Βeta μετοχής

13ο Μάθημα : Άσκηση 3        Απόδοση - κίνδυνος μετοχών

14ο Μάθημα : Άσκηση 3        Απόδοση - Τυπική απόκλιση - Συντελεστής β Χ/κίου

 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΔΕ 251  έτους 2022

 1η Εργασία

1ο Μάθημα :  Άσκηση 1       Οικονομική αξία μετοχής

2ο Μάθημα : ΄Ασκηση 1      Οικονομική αξία μετοχής

3ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2      Επενδυτικά προγράμματα

4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 2      Επενδυτικά προγράματα

5ο Μάθημα :  Άσκηση 3       Καθαρά παρούσα αξία επένδυσης (Κ.Π.Α)

6ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4      Ταμειακές ροές επένδυσης

7ο Μάθημα : ΄Ασκηση 5     Απόδοση και κίνδυνος αξιογράφων

8ο Μάθημα :                       Ασκήσεις τελικών εξετάσεων παρελθόντων ετών 

2η Εργασία ΠΔΕ 251

9ο Μάθημα : Άσκηση 1  Απόδοση βάσει CAPM

10o Μάθημα : Άσκηση 2 Απόδοση χαρτοφυλακίου

11ο Μάθημα : Άσκηση 3 Αποδόσεις μετοχών - χαρτοφυλακίου

12ο Μάθημα : Άσκηση 4  Συστηματικός - Μη συστηματικός κίνδυνος

13ο Mάθημα : Άσκηση 5 Μετοχές - Χαρτοφυλάκια - Αποδόσεις - τυπικές αποκλίσεις

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό μας SERVER μέχρι τον Ιούλιο  και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα
 
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας: info@inl.edu.gr η στο τηλέφωνο 6974588700

 
ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ. 
 
 
 

inl.gr Copyright ©2013