ΠΔΕ 253 - Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ
 
 
 
1η Eργασία 2019
 
 
 1ο Μάθημα :  Θέμα 1ο   Ερωτήμ 1               Γραμμικός προγραμματισμός 
 2ο Μάθημα :  Θέμα 1ο   Ερωτήμ 2                Γραμμικός προγραμματισμός   
3ο Μάθημα :  Θέμα 1ο   Ερωτήμ 3 και 4       Γραμμικός προγραμματισμός 
4o Μάθημα :  Θέμα 1ο   Ερωτήμ 4                Γραμμικός προγραμματισμός
5o Μάθημα :  Θέμα 1ο   Ερωτήμ 5                 Γραμμικός προγραμματισμός   
6o Mάθημα :  Θέμα 1ο   Ερωτήμ 5                 Γραμμικός προγραμματισμός   
7o Mάθημα :  Θέμα 1ο   Ερωτήμ 6 και 7        Γραμμικός προγραμματισμός
8o Mάθημα :  Θέμα 2ο   Ερωτήμ 1               Γραμμικός προγραμματισμός  
9o Mάθημα :  Θέμα 2ο   Ερωτήμ 2                Γραμμικός προγραμματισμός   
10o Mάθημα :  Θέμα 2ο   Ερωτήμ 3               Γραμμικός προγραμματισμός 
11o Mάθημα :  Θέμα 2ο   Ερωτήμ 4-8          Γραμμικός προγραμματισμός
12o Mάθημα :  Θέμα 3ο   Ερωτήμ                 Γραμμικός προγραμματισμός
13o Mάθημα :  Θέμα 3ο   Ερωτήμ                 Γραμμικός προγραμματισμός
14o Mάθημα :  Θέμα 3ο   Ερωτήμ                 Γραμμικός προγραμματισμός
     
     
    
2η Eργασία 2019
 
 
 15ο Μάθημα :  Θέμα 1ο                                Γραμμικός προγραμματισμός 
16ο Μάθημα :  Θέμα 1ο                                Γραμμικός προγραμματισμός  Λύση Excel
17ο Μάθημα :  Θέμα 2ο                                Γραμμικός προγραμματισμός 
18ο Μάθημα :  Θέμα 3ο                                 Δίκτυα
   
   
   
   
   
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Σημείωση :  Για  να παρακολουθήσετε το 1 πρώτο δωρεάν μάθημα πηγαίνετε δεξιά στην οθόνη και "κλικάρετε" το 1ο μάθημα δωρεάν . Κατόπιν κλικάρετε αριστερά στο μαύρο πλαίσιο  επάνω στην οθόνη  και στο πλαίσιο "Επιτρέπεται"  και το μάθημα αρχίζει
 
 
 
 
 
 
 

 
1η Εργασία  2018 

1ο Μάθημα :  Θέμα 1ο   Ερώτημα 1               Γραμμικός προγραμματισμός 
2ο Μάθημα :  Θέμα 1ο   Eρωτημ. 1, 2, 3         Γραμμικός προγραμματισμός
3ο Μάθημα :  Θέμα 1ο   Eρωτήματα 4,  5         Γραμμικός Προγραμματισμός
4ο Μάθημα :  Θέμα 1ο   Eρωτήματα   5, 6         Γραμμικός Προγραμματισμός
5ο Μάθημα :  Θέμα 2ο                                        Γραμμικός Προγραμματισμός
6ο Μάθημα :  Θέμα 3ο                                        Γραμμικός Προγραμματισμός
7ο Μάθημα :  Θέμα 4ο                                        Γραμμικός Προγραμματισμός
 
 
2η Εργασία  2018 

8ο Μάθημα :  Θέμα 1ο              ερώτημα 1.  Γραμμικός προγραμματισμόs με πολλές μεταβλητές απόφασης   
9ο Μάθημα :  Θέμα 1ο              ερώτημα  1.  Γραμμικός προγραμματισμόs με πολλές μεταβλητές απόφασης
10ο Μάθημα :  Θέμα 1ο            Ερωτήματα   2  Γραμμικός προγραμματισμόs με πολλές μεταβλητές απόφασης
11ο Μάθημα :  Θέμα 1ο            Ερωτήματα 3, 4, 5, 6   Γραμμικός προγραμματισμόs με πολλές μεταβλητές απόφασης
12ο Μάθημα :  Θέμα 2ο            Eρωτήματα 1, 2  Γραμμικός προγραμματισμόs με πολλές μεταβλητές απόφασης   
 13ο Μάθημα :  Θέμα 2ο            Ερωτήματα 3, 4, 5,   Γραμμικός προγραμματισμόs με πολλές μεταβλητές απόφασης   
14ο Μάθημα :  Θέμα 3ο            Ερωτήματα 1, 2, 3,   Χρονικός προγραμματισμός έργων  
15ο Μάθημα :  Θέμα 3ο            Ερωτήματα 4, 5, 6, 7, 8  Χρονικός προγραμματισμός έργων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1η Εργασία  2016 

1ο Μάθημα :  Θέμα 1ο  Γραμμικός προγραμματισμός
2ο Μάθημα :  Θέμα 1ο  1 Γραμμικός προγραμματισμός (Mαθηματική διατύπωση)
3ο Μάθημα :  Θέμα 1ο  2  Γραφική επίλυση 
4ο Μάθημα :  Θέμα 1ο  2  Γραφική επίλυση 
5ο Μάθημα :  Θέμα 1ο  3 Γραμμικός Προγραμματισμός
6ο Μάθημα :  Θέμα 1ο  4 Γραμμικός Προγραμματισμός
7ο Μάθημα :  Θέμα 4ο   Γραμμικός Προγραμματισμός
8ο Μάθημα :  Θέμα 3ο   Γραμμικός Προγραμματισμός
9ο Μάθημα :  Θέμα 2ο   Γραμμικός Προγραμματισμός
 

2η Εργασία  2016

10ο Μάθημα :  Θέμα 1ο Eρωτήματα 1 και  2 Γραμμικός προγραμματισμός σε Excel
11ο Μάθημα :  Θέμα 1ο Eρωτήματα 3, 4, 5 και 6 Γραμμικός προγραμματισμός σε Excel
12ο Μάθημα :  Θέμα 2ο  Δίκτυα
13ο Μάθημα :  Θέμα 2ο  Δίκτυα με ΓΠ
14ο Μάθημα :  Θέμα 2ο  Δίκτυα με ΓΠ
15ο Μάθημα :  Θέμα 3ο  Δίκτυα συντομότερης διαδρομής
16ο Μάθημα :  Θέμα 3ο  Δίκτυα συντομότερης διαδρομής
17ο Μάθημα :  Θέμα 3ο  Δίκτυα συντομότερης διαδρομής
18ο Μάθημα :  Θέμα 3ο  Δίκτυα συντομότερης διαδρομής
 
 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 2014-2015
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις ,κάθε ενότητας που αρχίζουν, ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό μας SERVER μέχρι τον Ιούλιο 2015 και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία κατάθεσης της 1ης δόσης

 
1o Mάθημα : Γραμμικός Προγραμματισμός
2o Μάθημα  Γραμμικός Προγραμματισμός

1η Εργασία

3ο Μάθημα : Θέμα 1 Α
4o Μάθημα : Θέμα 1, Β, Γ
5ο Μάθημα : Θέμα 1 Δ, Ε
6o Μάθημα : Θέμα 1  Ζ
7ο Μάθημα : Θέμα  1 Η, Ι
8ο Μάθημα : Θέμα 2 ερώτ. 1
9o Μάθημα : Θέμα 2 ερωτ 1, 2, 3
10ο Μάθημα : Θέμα 2 ερώτ 4, 5, 6
11o Mάθημα: Θέμα 3 
12o Μάθημα : Θέμα 3
13o Μάθημα : Oδηγίες σύνταξης Γραφήματος


2η Εργασία

14ο Μάθημα : Θέμα 1
15o Mάθημα : Θέμα 1
16o Mάθημα : Θέμα 2
17o Μάθημα ; Θέμα 2


 

Επικοινωνήστε μαζί μας: info@inl.edu.gr η στο τηλέφωνο 6974588700

 
ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ. 
 
 
 

 

inl.gr Copyright ©2013