ΠΔΕ 301 Nομισματικά και Τραπεζικά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ
 
 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ  ΠΔΕ 102  2019-2020 ΑΡΧΙΣΑΝ
 
Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε τα μαθήματα πηγαίνετε στο πεδίο "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ" (Στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης) όπου υπάρχουν σχετικές οδηγίες 
 
MΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 - 2020  ΣΤΗΝ ΠΔΕ 301  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1η Εργασία ΠΔΕ 301

1ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 1 - 4           Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς τη χρήση κωδικών)
2ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 5 - 10         Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
3ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 11              Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
4ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 12 - 15       Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
5ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 16 - 20       Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
6ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 2   Ερωτήματα                  Σωστό - Λάθος 
7ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3                                     Χρηματοοικονομικά προϊόντα 
8ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 4                                     Χρηματοοικονομικά συστήματα 
9ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 5                                     Θεωρία προσδοκιών - Θεωρία αμοιβής ρευστότητας
10ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 6                                   Aσύμμετρη πληροφόρηση
 
 
2η Εργασία ΠΔΕ 301

11ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3 Ερώτημα 1 και Άσκηση 1 ερώτημα πολλαπλών επιλογών 1 Αποτίμηση μετοχών
12ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3 Ερώτημα 2  και Άσκηση 4  Υπόδειγμα Gordon
13ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 2, 5, 6, 7       Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών -Συνθήκη Βασιλειας (Basel)
14ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16       Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
15ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 3, 21, 22, 25     Aσύμετρη πληροφόρηση- Δυσμενής επιλογή - ηθικός κίνδυνος -Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
16ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 4, 17, 18, 19, 20, 23, 24   Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 
17ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 2   Aσύμμετρη πληροφόρηση - Αμοιβαία κεφάλαια
18ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 5 και 6   Ισολογισμοί τραπεζών
 
 
 Η 2η Εργασία είναι έτοιμη
 
 
 
 
Σημείωση: Βάσει των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών αναλύεται η αντίστοιχη  θεωρία της ΠΔΕ 301
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 - 2019  ΣΤΗΝ ΠΔΕ 301  ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1η Εργασία ΠΔΕ 301

1ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 2 υποερωτήματα 1 και 2 Ζήτηση ομολόγων - Προσφορά χρήματος
2ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 2 υποερωτήματα 3, 4 και 5 Χρονική διάρθρωση Επιτοκίων - Θεωρία Προσδοκιών - Θεωρία αμοιβής ρευστότητα
3ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3 υποερωτήματα i  και  ii, Τιμή και ποσότητα ισορροπίας στην αγορά ομολόγων. Απόδοση ομολόγων 
 4ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3 υποερωτήματα i  και  ii, Τιμή και ποσότητα ισορροπίας στην αγορά ομολόγων. Απόδοση ομολόγων
5ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 4 Θεωρία προσδοκιών - Θεωρία αμοβής ρευστότητας - Καμπύλες απόδοσης επιτοκίων
 6ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 5 Χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές 
 7ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 6 Mετασχηματισμός λήξεων στο χρηματοοικονομικό σύστημα
8ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 1 -12 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
9ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 13 -20 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
10ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 21 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
11ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1   Ερωτήματα 22--25 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
 
 
2η Εργασία
 
12ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4  Αποτίμηση μετοχής - Τύπος Gordon
13o Μάθημα :  ΄Ασκηση 1  Ερωτήματα 1 - 5
14ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1  Ερωτήματατα 6 - 18
15o Mάθημα :  ΄Ασκηση 1 ΄Ερωτήματα 19 - 25
16o Μάθημα :   ΄Ασκηση 3  Θεωρία αποτελεσματικών αγορών
17ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 2   Σωστό - Λάθος


Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 2018-2019
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις ,κάθε ενότητας που αρχίζουν, ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι και τις εξετάσεις 
8. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 120 ευρώ σε 2 δόσεις ή 100 ευρώ με εφάπαξ εξόφληση. Στο Κόστος αυτό περιλαμβάνονται όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, οι 2 εργασίες καθώς και τα επαναληπτικά μαθήματα που θα αρχίσουν 1 μήνα πριν τις εξετάσεις 
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής. Κωδικό βάζετε ότι επιθυμείτε (Κατά προτίμηση να έχει τουλάχιστον 6 γράμματα ή ψηφία)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό  και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα. 


Επικοινωνήστε μαζί μας: info@inl.edu.gr η στο τηλέφωνο 6974588700


 

 


ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ.


inl.gr Copyright ©2013