ΠΔΕ 351- Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ

 

1η Eργασία 2019   ΠΔΕ 351
 


1ο Μάθημα : Eρώτηση 1  Παρούσα Αξία (ΠΑ) - Μελλοντική Αξία (ΜΑ) επένδυσης - Ουσιαστικό επιτόκιο
2ο Μάθημα : Eρώτηση 2  Aποπληρωμή δανείων - Yπολογισμός δόσεων δανείου
3ο Μάθημα : Eρώτηση 3  Aποπληρωμή δανείων - Yπολογισμός δόσεων δανείου
4ο Μάθημα : Eρώτηση 4  Eπιτόκια 
5ο Μάθημα : Eρώτηση 5  Aμοιβαίως αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια
6ο Μάθημα : Eρώτηση 7     Oμόλογα - Υπολογισμός παρούσας αξίας και επιτοκίων  από ομόλογα Zero Coupon
7ο Μάθημα : Eρώτηση 9     Oμόλογα - Υπολογισμός παρούσας αξίας  oμολόγων με κουπόνια
8ο Μάθημα : Eρώτηση 8     Oμόλογα - Yπολογισμός spot rates
9ο Μάθημα : Eρώτηση 8     Oμόλογα - Υπολογισμός Spot rates
 
 
 
 
2η Eργασία 2019   ΠΔΕ 351
 
1oο Μάθημα : Eρώτηση 1 και 2  Μελλοντκά  Επιτόκια  Fn-1, Fn
11ο Μάθημα : Eρώτηση 3      Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης (Αποτίμηση)
12ο Μάθημα : Eρώτηση 3      Αποτίμηση δικαιώματος Αγοράς
13ο Μάθημα : Eρώτηση 3      Αποτίμηση δικαιώματος Πώλησης
14ο Μάθημα : Eρώτηση 4      Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης (Αποτίμηση)
15ο Μάθημα : Eρώτηση 5      Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης σε Δείκτες
16ο Μάθημα :Eρώτηση 6      Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης σε συνάλλαγμα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Σημείωση :  Για  να παρακολουθήσετε το 1 πρώτο δωρεάν μάθημα πηγαίνετε δεξιά στην οθόνη και "κλικάρετε" το 1ο μάθημα δωρεάν . Κατόπιν κλικάρετε αριστερά στο μαύρο πλαίσιο  επάνω στην οθόνη  και στο πλαίσιο "Επιτρέπεται"  και το μάθημα αρχίζει

 

 

 

 

 

 

 

1η Εργασία ΠΔΕ 351 2018

1ο Μάθημα : Eρώτηση 1  Παρούσα Αξία (ΠΑ) - Μελλοντική Αξία (ΜΑ) επένδυσης - Ουσιαστικό επιτόκιο

2ο Μάθημα : Eρώτηση 2  και 3 Aποπληρωμή δανείων - Yπολογισμός δόσεων δανείου
3ο Μάθημα : Eρώτηση 4  και 5 Aμοιβαίως αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια
4ο Μάθημα : Eρώτηση 6       Bέλτιστος χρόνος επένδυσης και ΚΠΑ
5ο Μάθημα : Eρώτηση 7     Oμόλογα - Υπολογισμός επιτοκίων  από ομόλογα Zero Coupon
6ο Μάθημα : Eρώτηση 8     Oμόλογα - Υπολογισμός επιτοκίων  από ομόλογα Par bonds
7ο Μάθημα : Eρώτηση 9 και 10     Αποτίμηση ομολόγων


2η Εργασία ΠΔΕ 351 2018

8ο Μάθημα : Eρωτήσεις 1 και 2   Μελλοντικά Επιτόκια
9ο Μάθημα : Eρώτηση 3       Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης (Αποτίμηση)
10ο Μάθημα : Eρώτηση 3       Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης (Αποτίμηση)
11ο Μάθημα : Eρώτηση 4      Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης (Αποτίμηση)
12ο Μάθημα : Eρώτηση 5      Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης (Αποτίμηση)
13ο Μάθημα : Eρώτηση 6 και 7      Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης σε συνάλλαγμα
 
 

 

 


Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 2014-2015
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις ,κάθε ενότητας που αρχίζουν, ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι τον Ιούλιο 2015 και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία κατάθεσης της 1ης δόσης 

inl.gr Copyright ©2013