ΠΔΕ 351- Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ

Μαθήματα στη Θ.Ε. ΠΔΕ 351  -2021

 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΔΕ 351 ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΑΡΧΙΣΑΝ. ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1η Εργασία 2021

1ο Μάθημα: Ερώτηση 1          Ουσιαστικό επιτόκιο - Παρούσα αξία - Μελλοντική αξία επένδυσης 

2ο Μάθημα : Ερώτηση 2         Δάνεια - Τόκοι δανείων - Δόσεις δανείων  

3ο Μάθημα : Ερώτηση 3         Δάνεια - Επιτόκια

4o Μάθημα : Ερώτηση 4          Δάνεια - Επιτόκια

5ο Μάθημα : Ερώτημα 5          Αμοιβαία αποκλειστέα επενδυτικά σχέδια

6ο Μάθημα : Ερώτημα 6           Βέλτιστος χρόνος επένδυσης - ΚΠΑ

7o Μάθημα : Eρώτημα 7             Αποτίμηση ομολόγων Ζero coupon

8o Μάθημα : Ερώτημα 8            Αγορά Ομολόγων (PAR)

9ο Μάθημα : Ερώτημα 9             Αποτίμηση ομολόγων

 

2η Εργασία 2021

10o Μάθημα : Ερώτημα 1 και 2      Μελλοντικά επιτόκια (Προσδιορισμός)

11o Μάθημα : Ερώτημα 3               Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης σε μετοχές

12o Μάθημα : Ερώτημα 4               Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης σε μετοχές

13o Μάθημα : Eρώτημα 4               Δικαιώματα Αγοράς - Δικαιώματα πώλησης               

14ο Μάθημα : Eρώτημα 5               Δικαιώματα σε δείκτες 

15o Μάθημα : Ερώτημα 6               Δικαιώματα σε συνάλλαγμα

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 ΠΔΕ 351

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

1η Εργασία ΠΔΕ 351 

1ο Μάθημα : Eρώτηση 1  Ουσιαστικό επιτόκιο - Μελλοντική αξία επένδυσης

2ο Μάθημα : Ερώτηση 2  Δάνεια - Π.Α. Ετήσια πρόσοπδος

3ο Μάθημα : Ερώτηαη 3 Δόσεις δανείων - Κατανομή

4ο Μάθημα : Ερώτηση 3 Δάνεια με άγνωστο επιτόκιο

5ο Μάθημα : Eρώτηση 4 Κ.Π.Α. επενδύσεων με διαφορετική χρονική διάρκεια

6ο Μάθημα : Ερώτηση 6  Βέλτιστος χρόνος Επένδυσης - ΚΠΑ

7ο Μάθημα : Ερώτηση 7 Ομόλογα χωρίς ενδιάμεσες πληρωμές

8ο Μάθημα : Ερώτηση 8  Ομόλογα - Επιτόκια

9ο Μάθημα : Eρώτηση 9  Παρούσα αξία Ομολόγου

 

2η Εργασία  2022

10ο Μάθημα : Ερώτηση 1 και 2         Μελλοντικά επιτόκια - Δάνεια

11ο Mάθημα : Έρώτηση 3                  Αποτίμηση δικαιωμάτων αγοράς (call option)

12ο Μάθημα : Ερώτηση 3 και 4          Αποτίμηση δικαιωμάτων πώλησης (put option)

13ο Μάθημα : Ερώτηση 4  και 5        Αποτίμηση δικαιωμάτων Αγοράς - Πώλησης

14ο Mάθημα : Ερώτηση 6                  Δικαιώματα σε συνάλλαγμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι τον Ιούλιο  και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα.


 

inl.gr Copyright ©2013