ΠΔΕ 351- Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ

 

 

1η Εργασία ΠΔΕ 351  2020

1ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 1          Παρούσα αξία - Μελλοντική αξία κατάθεσης (επένδυσης) - ουσιαστικό επιτόκιο

2ο Μάθημα :   Ασκηση 2           Δάνεια - Ετήσιες πρόσοδοι - ουσιαστιστικό επιτόκιο 

3ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 3          Δάνεια - Ετήσιες πρόσοδοι - ουσιαστιστικό επιτόκιο

4ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 4          Aποπληρωμή δανείου σε δόσεις

5ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 5          Bέλτιστος χρόνος επένδυσης - ΚΠΑ

6ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 6          Bέλτιστος χρόνος επένδυσης - ΚΠΑ

7ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 7          Aποτίμηση - Αξία ομολόγων (Zero coupon)

8ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 8          Aποτίμηση - Αξία ομολόγων 

9ο Μάθημα :  ΄Ασκηση 9          Aποτίμηση - Αξία ομολόγων

 

2η Εργασία ΠΔΕ 351  

10ο Μάθημα :  Ερώτημα 1 και 2       Μελλοντικά επιτόκια (Forward rates

11ο Μάθημα :  Ερώτημα 3              Aποτίμηση δικαιωμάτων αγοράς και δικαιωμάτων πώλησης

12ο Μάθημα :  Ερώτημα 4              Aποτίμηση δικαιωμάτων αγοράς και δικαιωμάτων πώλησης

13ο Μάθημα :  Ερώτημα 4              Aποτίμηση δικαιωμάτων αγοράς και δικαιωμάτων πώλησης 

14ο Μάθημα :  Ερώτημα 5              Aποτίμηση δικαιωμάτων αγοράς και δικαιωμάτων πώλησης 

15ο Μάθημα :  Ερώτημα 5              Aποτίμηση δικαιωμάτων αγοράς και δικαιωμάτων πώλησης 

16ο Μάθημα :  Ερώτημα 6              Aποτίμηση δικαιωμάτων σε συνάλλαγμα

 

 

 
 
 

 

 

 

 


Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις ,κάθε ενότητας που αρχίζουν, ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι τον Ιούλιο  και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία κατάθεσης της 1ης δόσης 

inl.gr Copyright ©2013