ΠΔΕ 353- Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ

Μαθήματα ΠΔΕ 353  - 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

1η Εργασία ΠΔΕ 353   -2021

1ο Μάθημα : Ερώτημα 1               Αναμενόμενη απόδοση μετοχών

2o Μάθημα : Ερώτημα 2               Τυπική απόκλιση απόδοσης μετοχών

3ο Μάθημα : Ερώτημα 3               Συντελεστής αποστροφής 

4o Mάθημα : Ερώτημα 4               Αγορά μετοχών με ίδια κεφάλαια και δανεισμό ( Margin)

5o Μάθημα  Ερωτήματα 5 κα 6    Απόδοση μετοχής - Ανοικτή πώληση μετοχής (Short)

6o Μάθημα  Ερώτημα 7                Ομόλογα (Κυβερνητικά χρεόγραφα

 

2η Εργασία ΠΔΕ 353 - 2021

7ο Μάθημα : Ερώτημα 1                Αναμενόμενη απόδοση χαρτ/κίου - Συντελεστής  β - Γραμμή αγοράς αξιογράφων (CAPM ή SML)

8o Μάθημα : ερώτημα 2                Απόδοση χαρτ/κίου βάσει CAPM - Υποτιμημένες - Ανατιμημένες μετοχές

9o Μάθημα : Ερώτημα 3                Χαρτοφυλάκια ελάχιστης διακύμανσης 

10o Μάθημα : Ερώτημα 4              Αναμενόμενη απόδοση αποτελεσματιών χαρτοφυλακίων

11o Μάθημα : Ερώτημα 4              Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια

12ο Μάθημα : Ερώτημα 4              Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι τον Ιούλιο  και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα,  

inl.gr Copyright ©2013