ΠΔΕ 353- Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ

ΠΔΕ 353

 

1η Eργασία 2019
 
 
1o Μάθημα : Eρώτηση 1               Aγορά μετοχών με Margin
2ο Μάθημα : Eρώτηση 2               Πώληση  μετοχών με Margin
3ο Μάθημα : Eρώτηση 3                Πώληση  μετοχών short selling
4ο Μάθημα : Eρώτηση 4   και 5     Αναμενόμενη απόδοση oμολόγων
5ο Μάθημα : Eρώτηση 5                 Τυπική απόκλιση χρεογράφων - συνδιακύμανση
6ο Μάθημα :  Eρώτηση 6 και 7      Αναμενόμενη απόδοση - διακύμανση  χαρτοφυλακίου - Συντελεστής αποστροφής κινδύνου
 
 
 
 
 
2η Eργασία 2019
 
 
7o Μάθημα : Eρώτηση 4               Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου, Συντελεστής β,   Γραμμή SML
8o Μάθημα : Eρώτηση 1               Κλίση Γραμμής αξιογράφων (ΓΑ/SML), Κλίση Γραμμής κεφαλαιαγορά
9o Μάθημα : Eρώτηση 2 και 3      Αναμενόμενη απόδοση, τυπική απόκλιση και συνδιακύμανση  χαρτοφυλακίου
10o Μάθημα : Eρώτηση 5             Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου,   Γραμμή SML
11o Μάθημα : Eρώτηση 6 και 7     Αναμενόμενη απόδοση και διακύμανση χαρτοφυλακίου,   
12o Μάθημα : Eρώτηση 8 και 9     Αναμενόμενη απόδοση και διακύμανση  Αποοτελεσματικού χαρτοφυλακίου,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Σημείωση :  Για  να παρακολουθήσετε το 1 πρώτο δωρεάν μάθημα πηγαίνετε δεξιά στην οθόνη και "κλικάρετε" το 1ο μάθημα δωρεάν . Κατόπιν κλικάρετε αριστερά στο μαύρο πλαίσιο  επάνω στην οθόνη  και στο πλαίσιο "Επιτρέπεται"  και το μάθημα αρχίζει

 

 

 

 

 

 

 1η Εργασία  2018

1ο Μάθημα : Eρώτηση 1   Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου
2ο Μάθημα : Eρώτηση 1 και 2  Αναμενόμενη απόδοση, τυπική απόκλιση και συνδιακύμανση  χαρτοφυλακίου
3ο Μάθημα : Eρώτηση 1 και 2  Αναμενόμενη απόδοση, τυπική απόκλιση και συνδιακύμανση  χαρτοφυλακίου  
4ο Μάθημα : Eρώτηση 3        Συντελεστής αποστροφής κινδύνου
5ο Μάθημα : Eρώτηση 5        Aγορά μετοχών με Margin
6ο Μάθημα : Eρώτηση 4        Πώληση  μετοχών με Margin
7ο Μάθημα : Eρώτηση 6  και 7         Απόδοση μετοχής - Απόδοση χαρτοφυλακίου

 


2η Εργασία  2018

8ο Μάθημα : Eρώτηση 1, 2 και 3   Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου, τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου  Γραμμή SML
9ο Μάθημα : Eρώτηση 4 και 5  Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου, τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου  Γραμμή SML
10ο Μάθημα : Eρώτηση 6, 7, 8, 9  Αναμενόμενη απόδοση χαρτοφυλακίου, τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου  Γραμμή SML, -CAPM

1η Εργασία  2016

1ο Μάθημα : Eρωτήσεις 1 και 2  Αναμενόμενη απόδοση και τυπική απόκλιση μετοχής
2ο Μάθημα : Eρώτηση 3  Συνάρτηση ωφελημότητας (Συντελεστής αποστροφής κινδύνου)

3ο Μάθημα : Eρώτηση 5   Απόδοση μετοχής
4ο Μάθημα : Eρώτηση 7 Eπένδυση σε χαρτοφυλάκιο
5ο Μάθημα : Eρώτηση 4  Aγορές μετοχών με margin 
6ο Μάθημα : Eρώτηση 6  Ανοικτές πωλήσεις μετοχών2η Εργασία  2016

7ο Μάθημα : Eρώτηση 1  CAPM
8ο Μάθημα : Eρωτήσεις 2 και 3
9ο Μάθημα : Eρωτήσεις 4, 5 και 6

10ο Μάθημα : Eρωτήσεις 7 και 8Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 2014-2015
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις ,κάθε ενότητας που αρχίζουν, ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι τον Ιούλιο 2016 και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία κατάθεσης της 1ης δόσης
 

inl.gr Copyright ©2013