ΠΔΕ 353- Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ


 

1η Εργασία ΠΔΕ 353 2020

1ο Μάθημα : Eρώτηση 2             Αναμενόμενη απόδοση - Τυπική απόκλιση χρεογράφων

2ο Μάθημα : Eρώτηση 2             Αναμενόμενη απόδοση - Τυπική απόκλιση χρεογράφων

3ο Μάθημα : Eρώτηση 3             Aγορά μετοχών με margin

4ο Μάθημα : Eρώτηση 4             Πώληση  μετοχών με margin

5ο Μάθημα : Eρώτηση 1             Απόδοση - κίνδυνος χαρτοφυλακίου

2η Εργασία ΠΔΕ 

6ο Μάθημα : Eρώτηση 1                          Kλίση Γραμμής Αξιογράφων (ΓΑ) - Κλίση γραμμής κεφαλαιαγοράς (ΓΚΚ)

7ο Μάθημα : Eρώτηση 2 και 3                  Απόδοση μετοχών και  Χαρτοφυλακίου - Κίνδυνος μετοχών και χαρτοφυλακίου

8ο Μάθημα : Eρώτηση 4                          Απόδοση μετοχών και  Χαρτοφυλακίου - Κίνδυνος μετοχών και χαρτοφυλακίου -CAPM

9ο Μάθημα : Eρώτηση 5                          Απόδoση μετοχής βάση CAPM

10ο Μάθημα : Eρώτηση 6, 7, 8, 9            Aποτελεσματικά χαρτοφυλάκια - Αναμενόμενη απόδοση χαρτ/κίων - Διακύμανση χαρτοφυλακίου

 

 

 

 

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Επαναληπτικά μαθήματα, για την προετοιμασία των φοιτητών για τις τελικές εξετάσεις ,κάθε ενότητας που αρχίζουν, ένα μήνα πριν την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων
7. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι τον Ιούλιο  και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την ημερομηνία κατάθεσης της 1ης δόσης
 

inl.gr Copyright ©2013