ΠΔΕ 353- Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ

 TΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΔΕ 353 ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023  AΡΧΙΣΑΝ 

ΠΔΕ 353  Eπενδύσεις Χαρτοφυλακίου 2023 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
1η Εργασία 2023
 
1ο Μάθημα :  Άσκηση  1       Αναμενόμενη απόδοση - Τυπική απόκλιση xαρτοφυλακίου
2o Μάθημα :΄Ασκηση  2       Αναμενόμενη απόδοση - Τυπική απόκλιση -Συντελεστής αποστροφής κινδύνου μετοχής
3o Μάθημα :΄Ασκσηση3       Αναμενόμενη απόδοση - Τυπική απόκλιση χαρτοφυλακίου
4ο Μάθημα : ΄Ασκηση 4       Περιθώρια Margin
5ο Μάθημα : Άσκηση   5       Πωλήσεις μετοχών Short
 
2η Εργασία ΠΔΕ 353 2023
 
6ο Μάθημα     Άσκηση 5      Απόδοση επενδύσεων με CAPM
7o Mάθημα : ΄Ασκηση 4      Συντελεστής β μετοχών και χαρτοφυλακίου
8ο Μάθημα :  Άσηση    3      Αποτίμηση χρεογράφων
9o Mάθημα : ΄ασκηση 3      Αποτίμηση χρεογράφων
10ο Μάθημα : ;Άσκηση 1     Aποτελεσματικές αγορές
11ο Μάθημα : ΄Ασληση 2    κίνδυνος χαρτοφυλακίου
12ο Μάθημα : Ασκηση 3Α    Κίνδυνος χαρτοφυλακίου   (ΝΕΟ)
 
 
  
 
 
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΑΡΙΝΟΥ  ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Πίνακας Περιεχομένων 

1η Εργασία 2022

1ο Μάθημα : Θέμα 1    Θεωρία χαρτοφυλακίου

2ο Μάθημα : Θέμα 1     Ερώτημα 1 και 2    Διακύμανση - Τυπική απόκλιση  - Απόδοση χαρτοφυλακίου

3ο Μάθημα : Θέμα 2     Αναμενόμενη   απόδοση - Τυπική απόκλιση δεικτών

4ο Μάθημα :                  Λύση ασκήσεων τελικών εξετάσεων 2021

5ο Μάθημα : Θέμα 3     Ανοικτές πωλήσεις

6ο Μάθημα :                  Λύση ασκήσεων τελικών εξετάσεων 2021

7ο Μάθημα : Θέμα 4      Aγορά μετοχών με Margin 

 2η Εργασία   

8ο Μάθημα : Θέμα 1 και 2  Αποτίμηση μετοχών και χαρτοφυλακίου - CAPM

9ο Μάθημα : Θέμα 3 και 4   Αποστροφή κινδύνου και ωφελημάτητα

10ο Μάθημα : Θέμα 5 και 6   Διακύμανση - Συνδιακύμανση μετοχών - χαρτοφυλακίου

11ο Μάθημα : Θέμα 7 και 8   Διακύμανση Χαρτοφυλακίου CAPM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι τον Ιούλιο  και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα,  

inl.gr Copyright ©2013