ΠΔΕ 353- Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΚΥ- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθήματα Μέσω INTERNET - ΑΠΚΥ

 ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΔΕ 353 ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ. ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟ 12ο ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 2021

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021

 1η Εργασία ΠΔΕ 353   -2021

1ο Μάθημα : Ερώτημα 1               Αναμενόμενη απόδοση μετοχών

2o Μάθημα : Ερώτημα 2               Τυπική απόκλιση απόδοσης μετοχών

3ο Μάθημα : Ερώτημα 3               Συντελεστής αποστροφής 

4o Mάθημα : Ερώτημα 4               Αγορά μετοχών με ίδια κεφάλαια και δανεισμό ( Margin)

5o Μάθημα  Ερωτήματα 5 κα 6    Απόδοση μετοχής - Ανοικτή πώληση μετοχής (Short)

6o Μάθημα  Ερώτημα 7                Ομόλογα (Κυβερνητικά χρεόγραφα

 

2η Εργασία ΠΔΕ 353 - 2021

7ο Μάθημα : Ερώτημα 1                Αναμενόμενη απόδοση χαρτ/κίου - Συντελεστής  β - Γραμμή αγοράς αξιογράφων (CAPM ή SML)

8o Μάθημα : ερώτημα 2                Απόδοση χαρτ/κίου βάσει CAPM - Υποτιμημένες - Ανατιμημένες μετοχές

9o Μάθημα : Ερώτημα 3                Χαρτοφυλάκια ελάχιστης διακύμανσης 

10o Μάθημα : Ερώτημα 4              Αναμενόμενη απόδοση αποτελεσματιών χαρτοφυλακίων

11o Μάθημα : Ερώτημα 4              Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια

12ο Μάθημα : Ερώτημα 4              Αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

Πίνακας Περιεχομένων 

1η Εργασία 2022

1ο Μάθημα : Θέμα 1    Θεωρία χαρτοφυλακίου

2ο Μάθημα : Θέμα 1     Ερώτημα 1 και 2    Διακύμανση - Τυπική απόκλιση  - Απόδοση χαρτοφυλακίου

3ο Μάθημα : Θέμα 2     Αναμενόμενη   απόδοση - Τυπική απόκλιση δεικτών

4ο Μάθημα :                  Λύση ασκήσεων τελικών εξετάσεων 2021

5ο Μάθημα : Θέμα 3     Ανοικτές πωλήσεις

6ο Μάθημα :                  Λύση ασκήσεων τελικών εξετάσεων 2021

7ο Μάθημα : Θέμα 4      Aγορά μετοχών με Margin 

 

 2η Εργασία   

8ο Μάθημα : Θέμα 1 και 2  Αποτίμηση μετοχών και χαρτοφυλακίου - CAPM

9ο Μάθημα : Θέμα 3 και 4   Αποστροφή κινδύνου και ωφελημάτητα

10ο Μάθημα : Θέμα 5 και 6   Διακύμανση - Συνδιακύμανση μετοχών - χαρτοφυλακίου

11ο Μάθημα : Θέμα 7 και 8   Διακύμανση Χαρτοφυλακίου CAPM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
1. Πλήρης κάλυψη της ύλης του μαθήματος με Θεωρία και Ασκήσεις  κατά τη διάρκεια του πανεπιστημιακού έτους 
2. Λύση όλων των εργασιών του έτους με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής θεωρίας
3. Παροχή σημειώσεων
4. Επίλυση αποριών μέσω email ή τηλεφωνικά
5. Λυμένα θέματα  εξετάσεων παρελθόντων ετών και ερμηνεία των απαντήσεων και των αποτελεσμάτων των αντίστοιχων θεμάτων
6. Τα μαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποτε έχετε διαθέσιμο χρόνο. Θα παραμείνουν στον κεντρικό SERVER μας μέχρι τον Ιούλιο  και θα μπορείτε να τα κατεβάζετε όποτε θέλετε
 
Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο ΜΑΘΗΜΑΤΑ και δηλώνετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε
4. Κάντε κλικ στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ. Θα εμφανισθεί αυτόματα το πεδίο ΑΝΕΝΕΡΓΟ
 5. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν στείλτε μας  e mail και θα σας ενεργοποιήσουμε τον κωδικό σας ώστε να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε και τα κλειδωμένα μαθήματα,  

inl.gr Copyright ©2013