Ψυχομετρικά Τεστ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 ( ΦΕΚ 149/Α/ 30-7-22)

   Αναμένεται η έκδοση από τον ΑΣΕΠ νέας προκήρυξης γραπτού διαγωνισμού για προσλήψεις υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ - ΤΕ  και ΔΕ στη Δικαστική Αστυνομία

Εξεταζόμενα μαθήματα

  1. Ψυχομετρικές εξετάσεις (Ψυχομετρικά τεστ)
  2. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κατανόησης κειμένου, αποφάσεων κλπ καθώς και η σύνταξη δοκιμίου γενικής παιδείας

Η ακριβής εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί με την έκδοση της προκήρυξης

 Αριθμός προσλαμβανομένων

  1. Κλάδος Αστυνομικού τομέα

Θα προσληφθούν αρχικά 600 υποψήφιοι

  1. Κλάδος πολιτικού τομέα

Θα προσληφθουν αρχικά 100 υποψήφιοι

Ο ακριβής αριθμός των προσλαμβανομένων θα ανακοινωθεί με την έκδοση της προκήρυξης.

Όριο ηλικίας

Για τον κλάδο Αστυνομικού τομέα 21 – 30 ετών

Δεν υφίσταται ανώτατο όριο ηλικίας για τον κλάδο του πολιτικού τομέα (κατώτατο όριο το 21ο έτος)   

 

Tα μαθήματα από το εκπαιδευτικό μας κέντρο θα αρχίσουν με την επίσημη έκδοση της προκήρυξης 

Σύνδεσμος ΦΕΚ 149/A/30-7-22

 file:///C:/Users/user/Downloads/FEK-2022-Tefxos%20A-00149-downloaded%20-01_09_2022.pdf 

   Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνείτε μαζί μας

Τηλ  :   697 45 88 700  -  Ε mail info@inl.edu.gr - Υπεύθυνος σπουδών  Ιωάννης Λάμπας                  

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013