ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

www.inl.edu.gr

 Mαθήματα μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Πανεπιστημίου ΠΕΙΡΑΙΑ

Στατιστική Επιχειρήσεων

 

Πίνακας περιεχομένων

1ο Μάθημα : Περιγραφική Στατιστικη  (Aριθμητικός Μέσος - Διάμεσος - Τεταρτημόρια  - Ασκήσεις)
2ο Μάθημα : Περιγραφική Στατιστικη  (Διακύμανση - Τυπική Απόκλιση)
3ο Μάθημα : Περιγραφική Στατιστικη  (Ομαδοποιημένα δεδομένα - Μέτρα κεντρικής τάσης - Μέτρα μεταβλητότητας - Διαγράμματα)
4ο Μάθημα : Περιγραφική Στατιστικη   Aσκήσεις
5ο Μάθημα : Περιγραφική Στατιστικη   Aσκήσεις - Ομαδοποιημένα δεδομένα
6ο Μάθημα : Πιθανότητες - Ασκήσεις  
7ο Μάθημα : Πιθανότητες - Ασκήσεις  
 
8ο Μάθημα : Τυχαίες Μεταβλητές (Πείραμα Bernouli - Διωνυμική κατανομή - Γεωμετρική - Κατανομή Poisson) Aσκήσεις  
9ο Μάθημα : Τυχαίες Μεταβλητές (Πείραμα Bernouli - Διωνυμική κατανομή - Γεωμετρική - Κατανομή Poisson) Aσκήσεις
10ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή Ασκήσεις
11ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή Ασκήσεις
12ο Μάθημα : Κανονική Κατανομή Ασκήσεις 
13ο Μάθημα : Δειγματοληψία
14ο Μάθημα : Διαστήματα Εμπιστοσύνης Ασκήσεις  
15ο Μάθημα : Διαστήματα Εμπιστοσύνης Ασκήσεις
16ο Μάθημα : Ελεγχος Υποθέσων
17ο Μάθημα : Ελεγχος Υποθέσων 2 πληθυσμών
18ο Μάθημα : Παλινδρόμηση
19ο Μάθημα : Πιθανά θέματα εξετάσεων
20ο Μάθημα : Πιθανά θέματα εξετάσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαδικασία παρακολούθησης μαθήματος

  1. Κλικ δεξιά στο πεδίο 1ο Μάθημα Δωρεάν
  2. Αριστερό κλικ στη μαύρη οθόνη αριστερά
  3. Κλικάρετε στο πεδίο επιτρέπεται

      Αναμείνατε λίγα δευτερόλεπτα και το μάθημα αρχίζει

 

΄Ολα τα μαθήματα θα παραμείνουν στον κεντρικό μας server μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων και μπορείτε να κάνετε όσες επαναλήψεις επιθυμείτε  

 

 

Οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε  : Τηλ 6974588700

 

 

inl.gr Copyright ©2013