ΔΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

ΕΑΠ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ολοκληρώστε την πληρωμή με τους παρακάτω τρόπους ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα:

1. Κατάθεση σε τράπεζα

Δείτε στον πίνακα ανακοινώσεων.

Η inl.edu.gr έχει το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία στην οποία πιστεύει ότι χρησιμοποιήθηκε οποιαδήποτε δόλια ενέργεια ή ψευδή στοιχεία. Στην περίπτωση που η δόλια αυτή ενέργεια προκαλέσει οποιαδήποτε μορφή βλάβης, ηθικής ή οικονομικής φύσεως, η inl.edu.gr επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματος του για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων του.

inl.gr Copyright ©2013