ΑΛΓΕΒΡΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα διαδραστικά TEST  του μαθήματος  «Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής»   υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο), με ανάλυση των ορθών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο των γνωσεών σας.

Εαν o υποψήφιος μελετήσει τις 300 ερωτήσεις του μαθήματος «Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής»  και επαναλάβει τα TEST με επιτυχία θα βρίσκεται σε ενα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο προετοιμασίας για τη συμμετοχή του στον γραπτό διαγωνισμό 

Στα διαδραστικά TEST ο υποψήφιος ελέγχει τις γνώσεις του. Οι ερωτήσεις των TEST καλύπτουν όλο το εύρος της απαιτούμενης ύλης σύμφωνα με την προκήρυξη . Οι απαντήσεις αναλύονται εκτενώς με αναφορά στη θεωρία των βιβλίων.

  Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ TEST ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ

 Σημείωση:  Τα TEST στην Άλγεβρα - Στατιστική είναι 2 "κλικ" δυσκολότερα από τα θέματα του προηγούμενου γραπτού διαγωνισμού

Aπαραίτητη προϋπόθεση για να είσαστε σε θέση να τα λύσετε είναι να έχετε παρακολουθήσει και τα 85 διαδικτυακά μαθήματα στις "Μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες"

Για περισσότερες πληροφορίες [email protected] ή τηλ 6974588700

 

 

 

 

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013