ΑΛΓΕΒΡΑ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - Διαδραστικά TEST

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Στα διαδραστικά TEST  του μαθήματος  «Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής»   υπάρχουν 300 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (20 TEST X 15 ερωτήσεις έκαστο), με ανάλυση των ορθών απαντήσεων. Οι ερωτήσεις  καλύπτουν το σύνολο της ύλης της απαιτούμενης από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο τέλος κάθε test θα αναγράφεται η βαθμολογία ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο των γνωσεών σας.

Εαν o υποψήφιος μελετήσει τις 300 ερωτήσεις του μαθήματος «Άλγεβρα – Στοιχεία Στατιστικής»  και επαναλάβει τα TEST με επιτυχία θα βρίσκεται σε ενα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο προετοιμασίας για τη συμμετοχή του στον γραπτό διαγωνισμό της τράπεζας Ελλάδος

Στα διαδραστικά TEST ο υποψήφιος ελέγχει τις γνώσεις του. Οι ερωτήσεις των TEST καλύπτουν όλο το εύρος της απαιτούμενης ύλης σύμφωνα με την προκήρυξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι απαντήσεις αναλύονται εκτενώς με αναφορά στη θεωρία των βιβλίων.

 

 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ TEST ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ

 Σημείωση:  Τα TEST στην Άλγεβρα - Στατιστική είναι 1 "κλικ" δυσκολότερα από τα θέματα του προηγούμενου γραπτού διαγωνισμού της τράπεζας Ελλάδος

Το συνολικό κόστος και στα 4 ΤΕST ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ  (Άλγεβρα - Στατιστική, Οικονομική θεωρία, Λογιστική, Λεκτικές δεξιότητες ανέρχεται σε 150  ευρώ

 

Tα ζωντανά (live) μαθήματα ΑΛΓΕΒΡΑ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ για τους υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού της τράπεζας Ελλάδος θα ξεκινήσουν στις 3/1/2020 με τις αρχές οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ)  και ώρα 9 μμ. Τα μαθήματα θα γίνονται καθημερινά

Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να τα δει τη συγκεκριμένη ώρα τα μαθήματα θα αποθηκεύονται  στο σκληρό δίσκο και μπορεί να τα παρακολουθήσει οποιαδήποτε άλλη ώρα, χωρίς όμως να μπορεί να κάνει ερωτήσεις. Τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν στις 22/1/2020. Κάθε μάθημα θα διαρκεί 2 ώρες

Για περισσότερες πληροφορίες info@inl.edu.gr ή τηλ 6974588700

 Σημείωση: Για όλα τα live μαθήματα θα υπάρξει EXTRA χρέωση 50 ευρώ

 

 

 

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013