Εξέταση Γνώσεων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ   (Δεξιά στήλη κάτω απο το πεδίο "ΜΑΘΗΜΑΤΑ")

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  2022 

Στις 21/11/2022ι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο).

 Εξεταζόμενα μαθήματα ΠΕ - ΤΕ

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

 β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Όριο ηλικίας

Δεν υφίσταται     

Αριθμός προσλαμβανομένων

Στην έκδοση της προκήρυξης δεν θα αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων. Δημιουργείται μία δεξαμενή όπου από εκεί οι δημόσιες υπηρεσίες θα προσλαμβάνουν  τους υπαλλήλους των. Οι θέσεις αφορούν κυρίως υπουργεία και Δήμους, περιφέρειες

Hμερομηνία γραπτών εξετάσεων

Οι γραπτές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα γίνουν την Άνοιξη  του 2023

Εκπαιδευτικό υλικό

Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό  σε κάθε μάθημα  σε  μορφή pdf

Οι πολλαπλές επιλογές καλύπτουν ολόκληρη την ύλη που απαιτείται από την προκήρυξη

Έναρξη Μαθημάτων

Tα μαθήματαν άρχισαν. Μπορείτε να δείτε τα πρώτα μαθήματα χωρίς τη χρήση κωδικών

Tα μαθήματα θα παραμείνουν στο διαδίκτυο μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων

Ωρες διδασκαλίας μαθημάτων

Εξέταση γνώσεων   90 Ώρες

Δεξιότητες               90 Ώρες

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής  μαθήματα στην εξέταση γνώσεων:

 1. Το ισχύον ελληνικό σύνταμα

2. Θεμελιώδη δικαιώματα

3. Όργανα του κράτους

4.Πολιτικά όργανα της Ε.Ε.

5. Δημόσια πολιτική

6. Λειτουργία της δημόσιας διοίκησης

7. Ψηφιακή διακυβέρνηση

8. Μακροοικονομικά μεγέθη

9. Δημοσιονομική πολιτική

10.Οικονομική ανάπτυξη

  Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο γραπτό διαγωνισμό

Οι αιτήσεις υποβάλλονται   ηλεκτρονικά από Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου  έως  Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν όλοι οι Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( ΠΕ και ΤΕ ).

 Τα μαθήματα θα παραμείνουν  στο δαδίκτυο μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων.

Μπορείτε να τα βλέπετε όποτε  επιθυμείτε και όσες φορές θέλετε και να κάνετε άπειρες επαναλήψεις.

Τα μαθήματα γίνονται live, ταυτόχρονα ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο ώστε να μπορείτε να τα βλέπετε όταν έχετε τον απαιτούμενο χρόνο

Τα 2 πρώτα μαθήματα  είναι δωρεάν τα οποία  μπορείτε να τα παρακολουθήσετε χωρίς εγγραφή και τη χρήση κωδικών, απλά κλικάροντας πάνω στα δωρεάν μαθήματα. 

Το Πανεπιστημιακό φροντιστήριο inl.edu.gr συμμετέχει σε όλους τους γραπτούς διαγωνισμούς του Δημοσίου από το έτος 1997

Στους υποψηφίους παρέχεται το απαιτούμενο υλικό της προκήρυξης ΔΩΡΕΑΝ

 

Μαθήματα προσομείωσης:

Μετά το τέλος των 90 μαθημάτων "Εξέταση γνώσεων"  θα γίνουν επίπλέον  μαθήματα προσομείωσης μέσω του προγράμματος ΖΟΟΜ. Δηλαδή θα ορίσουμε πχ  ώρα 9  μμ και ημέρες Παρασκευή , Σάββατο ή Κυριακή και στις 9 μμ θα σας στείλω  50 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, θα σας δώσω  τον απαιτούμενο χρόνο περίπου π.χ 2 ώρες προς επίλυση των ερωτήσεων , ταυτόχρονα  θα σας παρακολουθώ  μέσω ΖΟΟΜ και θα πρέπει μετά το τέλος του χρόνου να μου στείλετε τις απαντήσεις  στο email  προς  βαθμολόγηση

Σημείωση:  Το πρόγραμμα ΖΟΟΜ θα σας το στείλω με σχετικό link

 

  Διαδικασία Εγγραφής στο Μάθημα
1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση www.inl.edu.gr  και επιλέγετε ΕΓΓΡΑΦΗ και συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής (Κωδικό βάζετε  ότι επιθυμείτε κατά προτίμηση τουλάχιστον με 6 ψηφία ή γραμματα)
2. Κατόπιν επιλέγετε ΕΙΣΟΔΟΣ και συμπληρώνετε τα πεδία  e mail και κωδικό (Βάζοντας τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας) και κλικάρετε ΕΙΣΟΔΟΣ
3. Πηγαίνετε στο πεδίο "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ" -  "Εξέταση γνώσεων¨ - "Εγγραφή στο μάθημα"  μέχρι να εμφανισθεί το πεδίο "ΑΝΕΝΕΡΓΟ"
4. Η εμφάνιση του πεδίου ΑΝΕΝΕΡΓΟ σημαίνει ότι η εγγραφή σας ολοκληρώθηκε. Κατόπιν σας στέλνουμε τον τραπεζικό λογαριασμό για κατάθεση των διδάκτρων με παράλληλη ενεργοποίηση του κωδικού σας 

 Σύνδεσμος ΦΕΚ 2 Γ 2022

https://www.e-dimosio.gr/wp-content/uploads/2022/11/%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A0_2%CE%93_2022.pdf

 Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνείτε μαζί μας

Τηλ  :   697 45 88 700  -  Ε mail info@inl.edu.gr - Υπεύθυνος σπουδών  Ιωάννης Λάμπας                  

 

 

 

inl.gr Copyright ©2013