ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑ

Αναμένεται η έκδοση προκήρυξης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α)  γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας εντός του 2022.

Τα βασικά προσόντα είναι:

  1. Πτυχείο πανεπιστημιακής σχολής οποιασδήποτε κατεύθυνσης
  2. Ηλικία έως 35 ετών
  3. Γραπτή εξέταση σε 3 Στάδια

 Α΄  Στάδιο : Λεκτικές δεξιότητες – Κατανόηση κειμένου

Β΄  Στάδιο :  Εξέταση γνώσεων και ικανοτήτων: 

 Γραπτή δοκιμασία για την αξιολόγηση των απαραίτητων ικανοτήτων και γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας που περιλαμβάνει: μνήμη, προσοχή – συγκέντρωση, αντίληψη χώρου, χρόνου και προσανατολισμού, εγρήγορση, αντίληψη και κατανόηση οπτικών και ακουστικών πληροφοριών τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, την αίσθηση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού γεωγραφικού χώρου και τη χρήση γεωγραφικών συντεταγμένων

Γ΄ Στάδιο : Ορθοφωνία

Πιθανή ημερομηνία έκδοσης προκήρυξης Σεπτέμβριος 2022

inl.gr Copyright ©2013